دانلود پاورپوینت بهداشت روان محيط کار - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت روان محيط کار - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت روان محيط کار - 14 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

1) فرد به شخصيت خود و ديگران احترام می گذارد.

2) محدوديت های خود و ديگران را می شناسد.

3) دانستن اينکه رفتار انسان معلول عوامل متعددی است.

4) آشنايی به اينکه رفتار هر شخص تابع تماميت وجود اوست.

5) نيازها و انگيزه هايی که موجب ايجاد رفتار می شود را       

       بشناسد.