دانلود پاورپوینت ویتامین آ - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت ویتامین آ - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت ویتامین آ - 18 اسلاید

 

 

 

 

 

 جذب ومتابولیسم

 

-درطی فرایند جذب درروده ها،رتینول(فرم استری) به شیلومیکرون متصل می شود واین ذرات حد واسط به کبد منتقل می شوند.

-سلول های کبد ویتامین رابه فرم استری ذخیره می کنند.

- درصورت نیاز بافت ها ،آن هارا داستریفیه کرده وبه فرم الکلی درآورده وبه جریان خون آزاد می کنند.

 

 

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: