پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی - 10 اسلاید

پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی - 10 اسلاید

پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی - 10 اسلاید

پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی

پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی

پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی

پاورپوینت آلودگی های پلاستیکی

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری - 80 اسلاید

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری - 80 اسلاید

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری - 80 اسلاید

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری

پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي پرستاری

nاصول توسعه استاندارد های حرفه ای:                    تعداد83اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش - 28 اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش - 28 اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش - 28 اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

تعريف اخلاق در پژوهش

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش - 28 اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش - 28 اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش - 28 اسلاید

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

پاورپوینت کارگاه اخلاق در پژوهش 

تعريف اخلاق در پژوهش

پاورپوینت پدافند غيرعامل - 22 اسلاید

پاورپوینت پدافند غيرعامل - 22 اسلاید

پاورپوینت پدافند غيرعامل - 22 اسلاید

پاورپوینت پدافند غيرعامل

پاورپوینت پدافند غيرعامل

پاورپوینت پدافند غيرعامل

پاورپوینت پدافند غيرعامل

پاورپوینت پدافند غيرعامل

بیانات مقام معظم رهبری

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست -20 اسلاید

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست -20 اسلاید

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست -20 اسلاید

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست

پاورپوینت نقش مدیریت زنجیره تامین بر بهره وری و تعالی سازمانی در شرکت رنگین پلاست

oمدیریت زنجیره تامین به یکی از مسائل  اساسی برای شرکت ها و سازمان ها تبدیل شده است، چرا که تمامی فعالیت های سازمان از مرحله تهیه مواد اولیه تا تولید محصول نهایی و رساندن آن به دست مشتری را در بر می گیرد

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10 -44 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10 -44 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10 -44 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فوق حاوی اسکن تمام صفحه کل صفحات درس است.

برای دانلود کل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10 از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های 7و8و9و10


پاورپوینت کلاسداری - 23 اسلاید

پاورپوینت کلاسداری - 23 اسلاید

پاورپوینت کلاسداری - 23 اسلاید

پاورپوینت کلاسداری

پاورپوینت کلاسداری

پاورپوینت کلاسداری

پاورپوینت کلاسداری

شیوه های تشخیص نیازمخاطب

1-پرسش ازمخاطب

2-خودراجای مخاطبین بگذاریم

3-پرسش ازمربیان باتجربه

4-مطالعه کتاب های روانشناسی

5-استفاده ازمجلات تخصصی (کودک،نوجوان،جوان)

کودک : پوپک،ماهک،سنجاقک ،ملیکا ،گل آموز

نوجوان : چرخ وفلک،هدهد،سنگاپور،سروش

جوان : حدیث زندگی،آفرینش،امان،سرنخ

مثال ابتدایی :

انواع نماز :

پاورپوینت کلاسداری

 

- موشکی : نمازی که سریع خوانده می شود

- زورکی : ازترس پدرومادر،ناظم

- پولکی : دوران کودکی بخاطرتشویق

پاورپوینت کلاسداری

 

- بادکنکی : جلب توجه دیگران-ریا

- چپکی : نمازبدون رعایت قبله

-یواشکی : نمازظهروعصر

-نیمکتی : نمازمسافر-شکسته

-آبکی : نمازبدون حضورقلب

-کمکی : نمازهای نافله- مستحبی

- راستکی : نمازدرست وحسابی

 مثال ابتدایی

انواع دوستان

-زنبوری: نیش می زنند.

-کنه ای : می چسبند.

- مگسی: عیب جویی می کنند.

- خرسی: نادانند.

- بوقلمونی: دوروهستند.

- ملخی : وقت حمله بیچاره می کنند.

- شکمی : تاپول داری رفیقتم.

- مورچه ای : فقط به فکر خودشانند.

- بلبلی : صدای خوبی دارند.

- پروانه ای:کمک کار،مهربان،رازدار،امانت دار

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت کلاسداری است؛

برای دانلود کل پاورپوینت کلاسداری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی - 5 اسلاید

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی - 5 اسلاید

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی - 5 اسلاید

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی

تعداد شكل های هر دسته را با چوب خط بشمار.

با شكل ها دسته های ده تايی درست كن .

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی

 

جدول را كامل كن و عدد مربوط به هر دسته را بنويس.

پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت درس 16 ریاضی اول ابتدایی  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی - 9 اسلاید

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی - 9 اسلاید

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی - 9 اسلاید

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی

 

پاورپوینت فوق حاوی اسکن تمام صفحه کل صفحات درس است.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی است؛

پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی

 

برای دانلود کل پاورپوینت درس 15 ریاضی اول ابتدایی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) 

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) 

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) 

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) 

برنج غذای 30% جمعیت دنیا را تشکیل می دهد به همین دلیل مهم بوده و دارای اهمیت می باشد. برنج بعد از گندم از نظر غذایی رتبه دوم را دارا می باشد و از قدیمی ترین گیاهان زراعی است که برای تهیه خوراک انسان کشت می شده است. از کشورهای تولید تولید کننده برنج می توان چین، هندوستان، اندونزی، بنگلادش افغانستان و پاکستان را می توان نام برد.

 

پاورپوینت برنج (Oriza Sativa) 

 

50 الی 60 درصد کل برنج تولیدی به هندوستان و چین تعلق دارد. سطح کاشت برنج در ایران 560 هزار هکتار می باشد.

 

—اکولوژی

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان - 23 اسلاید

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان - 23 اسلاید

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان - 23 اسلاید

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان

مراقبت فردی منظم رمز سلامت مادر و کودک است

مراجعه به دندانپزشک قبل از بارداری

معاینه، تشخیص، انجام درمانهای زود هنگام و ارائه خدمات پیشگیری (جرم گیری کامل و بروساژ دندانها)

 انجام فلوراید تراپی موضعی

آموزش نحوه استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان

تعین نوع خمیر دندان (فلوراید) و مسواک مناسب ( نرم)

زمان مناسب مسواک زدن

بهترين زمان براي درمانهاي دندانپزشكي سه ماهه دوم و اوایل سه ماهه سوم است.

 توصیه های ضروری

مراقبت های فردی سلامت دهان در دوران بارداری

 

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان

 

   از مصرف خود سرانه هر گونه دارو جدا خود داری کنید.

   دارو فقط با تجویز پزشک یا دندانپزشک استفاده شود.

    دهان کودک هنگام تولد استریل (عاری از هر میکروب) است.

    دندان پوسیده محل تجمع و تکثیر میکروبهای بیماریزاست.

   میکروبها از دهان مادر به دهان کودک منتقل و باعث بیماری او می

   شوند. لذا دندانهای پوسیده مادر باید هر چه سریعتر درمان شوند.

   

پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مادران باردار و سلامت دهان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت آنتی بیوتیک ها - 27 اسلاید

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها - 27 اسلاید

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها - 27 اسلاید

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها 

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها 

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها 

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها 


داروهای ضد میکروبی با یکی از چند روش زیر اثر می گذارند :

١ - مهار سنتز ديواره سلولی
٢- مهار سنتز غشاء سلولی  
٣- آنتي بيوتيكهاي موثر در سيتوپلاسم 
 الف -مهار سنتز پروتئین
ب – موثر بر  مسير متابوليسمي 
٤-  مهار سنتز اسید نوکلئیک

مكانيسم مقاومت به آنتي بيوتيكها

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها 

پاورپوینت تكريم مادر باردار - 32 اسلاید

پاورپوینت تكريم مادر باردار - 32 اسلاید

پاورپوینت تكريم مادر باردار - 32 اسلاید

پاورپوینت تكريم مادر باردار

پاورپوینت تكريم مادر باردار

پاورپوینت تكريم مادر باردار

به ياد داشته باشيم كه خاطرات مادر از تجربه زايمانش تا پايان عمر با او باقی خواهد ماند.

7- آزادي، استقلال و حق مشاركت آگاهانه در تصميم گيري ها به دور از هرگونه اجبار يا تهديد

پاورپوینت تكريم مادر باردار


هيچ كس نبايد بدون اختيار قانوني، مادر يا نوزادش را از حقوق شان محروم كند.
6- بهره م

پاورپوینت تكريم مادر باردار

ندي از خدمات مطلوب بهداشتي و درماني

هیچ کس نبايد مادر را از دريافت مراقبت ها و خدمات مورد نيازش محروم كند.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تكريم مادر باردار  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تكريم مادر باردار  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ایل بختیاری - 16 اسلاید

پاورپوینت ایل بختیاری - 16 اسلاید

پاورپوینت ایل بختیاری - 16 اسلاید

پاورپوینت ایل بختیاری 

پاورپوینت ایل بختیاری 

پاورپوینت ایل بختیاری 

پاورپوینت ایل بختیاری 

vسرشناس ها

پاورپوینت كارگاه آموزشي برنامه پیشگیری از HIV/AIDS در محيط كار - نوزده اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي برنامه پیشگیری از HIV/AIDS در محيط كار - نوزده اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي برنامه پیشگیری از HIV/AIDS در محيط كار - نوزده اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي برنامه پیشگیری از HIV/AIDS در محيط كار

پاورپوینت كارگاه آموزشي برنامه پیشگیری از HIV/AIDS در محيط كار

پاورپوینت كارگاه آموزشي برنامه پیشگیری از HIV/AIDS در محيط كار

-مکانيسم بيماری‌زايی

داراي گليكو پروتئين پوششي با ميل تركيبي فراوان به گيرنده خود ، ملكول CD4 است.

پاورپوینت مالاريا - 108 اسلاید

پاورپوینت مالاريا - 108 اسلاید

پاورپوینت مالاريا - 108 اسلاید

پاورپوینت مالاريا

پاورپوینت مالاريا

پاورپوینت مالاريا

اشكال انطباقي در چرخه زندگي انگل مالاريا

نظير تشكيل هيپنوزوئيت ، عود و نقش محيط اطراف:

پلاسموديوم فالسي پاروم در مناطق گرمسير اندميك مي باشد لذا براي بقاي خود نيازي به ايجاد هيپنوزوئيت ندارد زيرا پشه آنوفل در اين مناطق در تمام طول سال وجود دارد. ( مالارياي مداوم)

در صورتيكه پلاسموديوم ويواكس در مناطق معتدل اندميك مي باشد لذا در فصول سردتر سال نظير پاييز و زمستان كه پشه آنوفل كمتر خواهد شد با تشكيل هيپنوزوئيت كبدي در بيماراني كه در فصول گرم مبتلا شده اند شانس بقا  و عود پيدا خواهند كرد.

پاورپوینت مالاريا

 

ناقل مالاريا:

پشه هاي آنوفل در اكثر كشورهاي مناطق معتدله و حاره و هرجا كه زيستگاه مناسب لاروي وجود دارد يافت ميشوند .اين پشه ها در شب فعال و خونخواري كرده و در عرض روز در مناطق تاريك و مرطوب مخفي ميشوند . پشه هاي آنوفل مناطق روستائي را ترجيح ميدهند ولي اين حشرات قادرند در طي يك شب 2-1 كيلومتر(وگاها بيشتر) پرواز نموده و در شهرها در داخل چاه، كانالها و حوضچه هاي آب تخمگذاري نمايند .

پاورپوینت مالاريا

 

علل ايجاد كم خوني در مالارياي سخت

üهموليز گلبول هاي آلوده به انگل

پاورپوینت فرقه هاي مسيحي فعال در ايران - 10 اسلاید

پاورپوینت فرقه هاي مسيحي فعال در ايران - 10 اسلاید

پاورپوینت فرقه هاي مسيحي فعال در ايران - 10 اسلاید

پاورپوینت فرقه هاي مسيحي فعال در ايران 

پاورپوینت فرقه هاي مسيحي فعال در ايران 

پاورپوینت فرقه هاي مسيحي فعال در ايران 

n- کلیسای جماعت ربانی

پاورپوینت اختلاف در اسم مادر حضرت مهدي - 10 اسلاید

پاورپوینت اختلاف در اسم مادر حضرت مهدي - 10 اسلاید

پاورپوینت اختلاف در اسم مادر حضرت مهدي - 10 اسلاید

پاورپوینت اختلاف در اسم مادر حضرت مهدي

پاورپوینت اختلاف در اسم مادر حضرت مهدي

پاورپوینت اختلاف در اسم مادر حضرت مهدي

žآيا نام‌هاى متعدد حضرت نرجس& دليل بر عدم تولد حضرت مهدى . است؟

پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن - 29 اسلاید

پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن - 29 اسلاید

پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن - 29 اسلاید

پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن

پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن

پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن

یکی از راههای شناخت موضوعات اسلامی از جمله مهدویّت مراجعه به قرآن است.

پاورپوینت وظايف مديريت منابع انساني - 63 اسلاید

پاورپوینت وظايف مديريت منابع انساني - 63 اسلاید

پاورپوینت وظايف مديريت منابع انساني - 63 اسلاید

پاورپوینت وظايف مديريت منابع انساني

پاورپوینت وظايف مديريت منابع انساني

پاورپوینت وظايف مديريت منابع انساني

.1تجزيه و تحليل (کارشکافی)  و طراحي شغل

پاورپوینت تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت تجارت الکترونیک - 15 اسلاید

پاورپوینت تجارت الکترونیک 

پاورپوینت تجارت الکترونیک 

پاورپوینت تجارت الکترونیک 

•انجام معاملات و خريد و فروش محصولات از طريق فروشگاههاي اينترنتي كه به صورت عمده و يا خرد مي باشد.

پاورپوینت راه‌كارهاي برون‌رفت از ركود تورمي جاري - 62 اسلاید

پاورپوینت راه‌كارهاي برون‌رفت از ركود تورمي جاري - 62 اسلاید

پاورپوینت راه‌كارهاي برون‌رفت از ركود تورمي جاري - 62 اسلاید

پاورپوینت راه‌كارهاي برون‌رفت از ركود تورمي جاري

پاورپوینت راه‌كارهاي برون‌رفت از ركود تورمي جاري

پاورپوینت راه‌كارهاي برون‌رفت از ركود تورمي جاري

¢شفافسازی اقتصاد

پاورپوینت تجارت الکترونیک - 73 اسلاید

پاورپوینت تجارت الکترونیک - 73 اسلاید

پاورپوینت تجارت الکترونیک - 73 اسلاید

پاورپوینت تجارت الکترونیک

پاورپوینت تجارت الکترونیک

پاورپوینت تجارت الکترونیک

مقدمه

تاريخچه تجارت الكترونيك

 جایگاه تجارت الکترونیک

تجارت الكترونيك چيست؟

تعریف تجارت الکترونیک

دلايل ضرورت توجه به بحث

تجارت الكترونيكي

وجوه مختلف تجارت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی

فرصتهای تجارت الکترونیکپاورپوینت تجارت الکترونیک

منافع تجارت الکترونیکی

امنیت اطلاعات در تجارت الكترونيكپاورپوینت تجارت الکترونیک

مزيت هاي تجارت الكترونيكي

معايب تجارت الكترونيك

بازار های الکترونیکی

موانع گسترش تجارت الكترونيكي در ايران :

کنترل در تجارت الکترونیکی :

حسابداری تجارت الکترونیکی :

تعريف سيستم حسابداري:

حسابداری به هنگام :

 گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيكي:پاورپوینت تجارت الکترونیک

نتيجه گيري:

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تجارت الکترونیک است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تجارت الکترونیک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت گیاه تیره نخود - 20 اسلاید

پاورپوینت گیاه تیره نخود - 20 اسلاید

پاورپوینت گیاه تیره نخود - 20 اسلاید

پاورپوینت گیاه تیره نخود

پاورپوینت گیاه تیره نخود

پاورپوینت گیاه تیره نخودماشک گل خوشه ای
نام علمی 
Vica villosa roth
نام تیره   
Leguminosae
گیاهی یکساله یا دو ساله، با ساقه های ظریف و نازک و چند ضلعی، ارتفاع یک متر و محتاج به قیم اند، ریشه های راست و عمیق با برگ های مرکب و پیچک های چند شاخه ای، گل آذین خوشه ای و گل بنفش رنگ، میوه از نوع نیام و تکثیر با بذر می باشد. به شکل هرز در ایران در تمام مزارع و کشت های شتوی و صیفی، باغ ها، پارک ها و مزارع علوفه می رویند.
باقلا
به فارسي »باقلا«و»باقلي «ودر طب سنتي با نام هاي »باقلا«وبه
                  عربي »فول« و»جرجر«ناميده مي  شود به فرانسوي  Feve , grosse feve , gourgane و انواع آن را  feve des champs , feve des   marais , feve de seville , feve naine hativ , feve naine verte de beck گويند و به انگليسي Faba , fava  bean , broadbean , double bean    گفته مي شود.گياهي است از خانواده  leguminosae    تيره فرعي Papilionaceae  نام علمي آن  Vicia faba L. و مترادف آن Faba vulgaris moench مي باشد.
مشخصات

پاورپوینت گیاه تیره نخود

 

پاورپوینت گیاه تیره نخود


گياهي است علفي يكساله مقطع  ساقه آن مربع و ايستا و شياردار برگهاي آن متناوب ومركب با برگچه هاي  تخم مرغي .گلهاي آن سفيد داراي لكه هاي سياه  گاهي لكه هاي بنفش .ميوه آن نيام  وداراي  غلافي پو شيده ازكرك به طول 15-12سا نتي متر و عرض  3-2  سانتي متر دو طرف آن نازك و كمي  خميده كه درهرغلاف تعدادي دانه قرار دارد  اعضاي هوايي گياه اعم از گل  و سرشاخه گلدار و ميوه  و تخم آن درطب سنتي  موارد استعمال  دارد.
باقلا از نظر طبيعت تازه آن طبق نظرحكماي طب سنتي سرد و تر و خشك آن سرد و خشك  است. گل باقلا گرم است و باقلا را اگر با سركه  و آب بپزند و با پوست بخورند اسهالهاي حاصل از زخم  روده ها و اسهالهاي مزمن را قطع مي كند و آرد آن با روغن بادام  و قند براي سرفه و خشونت  سينه  و حلق مفيد است آب پخته باقلا براي رفع خشونت حلق و جلوگيري از توليد سنگ  مثانه  و بازكردن گرفتگي ها مفيد است و ضماد آرد باقلا مخلوط با آرد جو كه با سركه و نعنا پخته باشند براي كوفتگي و رفع ورم پستان كه در اثر انجماد مي باشد نافع است .
ضماد آردآن  با شنليله وعسل براي تحليل ونرم كردن دمل و ورم بناگوش وورم زيرچشم وباگل خطمي براي ورم بيضه و ورمهاي گرم مفيد درآن عضو نمي رويد و موي  را از روييدن بازمي دارد اسپرس
اسپرس گیاهی است از تیره Leguminosae  زیر تیره  Papilionaceae و قبیله Hedysareae و جنس Onobrychis که دارای مقاومت چندین صد ساله در کشور می باشد . در گزارش های مختلف تعداد 50 الی 70 گونه از این جنس را در ایران گزارش نموده اند که در بین این گونه ها گونه D.viciifoliae از نظر خصوصیات زراعی مطلوب ترین بوده و عموما منظور از اسپرس این گونه می باشد
اسپرس گیاهی است چند ساله بدون تیغ که دارای ریشه عمیق به قطر یک متر تا پنج سانتی متر و عمق چند متر با انشعابات جانبی بسیار (تقریبا دو برابر یونجه)می باشد. ساقه های این گیاه قائم , تو خالی با ارتفاع حدود یک متر که از قسمت طوقه برخاسته است. برگ های اسپرس شانه ای متقابل که معمولا دارای 7 تا10جفت برگچه به شکل بیضی می باشند .
اسپرس دارای گل آذین خوشه ای منفرد و قائم به طول 10 تا 15 سانتی متر که واجد دست کم ده گل صورتی یا سرخابی( Pink) با رگه های قدری تیره است . هر گل آذین دارای پنج گلبرگ شامل 2 بال, ناو و یک درفش می باشد که اندام نر و ماده گیاه در داخل دو گلبرگ ناو بوده و با اندک فشار به این گلبرگ ها آزاد می شوند. میوه این گیاه به صورت غلافی تا شکوفا به شکل عدس سطح خارجی آن مشبک و بر جسته می باشد . درون هر غلاف یک دانه منفرد قلوه ای شکل, با سطح صاف به رنگ قهوای, زیتونی روشنیا تیره به طول 3 میلی متر که ناف آن در میانه مقعر می باشد.   
امتیازات این گیاه را می توان در موارد مختلفی جستجو نمود که از آن جمله می توانیم به موارد زیر اشاره نمائیم :
عدم ایجاد نفخ در دام
که به همین دلیل به عنوان یک گیاه علوفه ای برای ایجاد چراگاه ایده آل می باشد.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت گیاه تیره نخود است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت گیاه تیره نخود از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت اعتیاد - 26 اسلاید

پاورپوینت اعتیاد - 26 اسلاید

پاورپوینت اعتیاد - 26 اسلاید

پاورپوینت اعتیاد

پاورپوینت اعتیاد

پاورپوینت اعتیاد

اعتياد حالتي است که فرد هم از نظر جسماني و هم از نظر رواني به ماده مخدر وابستگي پيدا مي کند ، بطوريکه براي رسيدن به حالت نشئه مجبور است به تدريج مقدار ماده مصرفي را افزايش دهد و در صورت کاهش يا قطع ماده مصرفي به علائم ناراحت کننده اي دچار مي شود و به تدريج نسبت به آداب و مسئوليت هاي خانوادگي و اجتماعي خود بي تفاوت مي شود .

" پيشگيري" ، فرايندي است كه در طي آن كارهايي انجام مي­گيرد تا باعث كاهش نرخ بروز موارد جديد آسيب ديدگي اجتماعي در يك جامعه در زمان معين شود و از گسترش مسايلي كه باعث كاهش سلامت افراد مي­گردند؛ جلوگيري مي كند.

پيشگيري اوليه: در اين سطحِ پيشگيري افرادي كه مشكل ندارند؛ توانايي­هايي براي جلوگيري از وقوع آسيب پيدا مي­كنند. در اين سطح از بروز آسيب و رفتارهاي پرخطر جلوگيري مي شود.
پيشگيري ثانويه: در پيشگيري ثانويه، افرادِ بيمار شناسايي شده و تحت درمان قرار مي­گيرند.
پيشگيري ثالثيه: اين كار براي بازتواني افراد و كاهش ناتواني هاي بعدي انجام مي­گيرد و ناتواني­هايي كه شايد باعث اعتياد شده­اند، به وسيله آموزشِ مهارت­هاي زندگي و مهارت هاي سازگاري تصحيح مي­گردند.
 

پاورپوینت اعتیاد

 

پاورپوینت اعتیاد

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اعتیاد  است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اعتیاد  از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت لیپیدها - 37 اسلاید

پاورپوینت لیپیدها - 37 اسلاید

پاورپوینت لیپیدها - 37 اسلاید

پاورپوینت لیپیدها

پاورپوینت لیپیدها

پاورپوینت لیپیدها

لیپیدها و طبقه بندی آنها

لیپیدها: دسته ای از ماکروملکول ها هستند که در حلال های آلی مانند اتر و کلروفرم حل می شوند

(1لیپیدهای ساده

پاورپوینت قانون هشتاد ــ بيست - 17 اسلاید

پاورپوینت قانون هشتاد ــ بيست - 17 اسلاید

پاورپوینت قانون هشتاد ــ بيست - 17 اسلاید

پاورپوینت قانون هشتاد ــ بيست

پاورپوینت قانون هشتاد ــ بيست

پاورپوینت قانون هشتاد ــ بيست

در سال 1906 يک اقتصاددان ايتاليايي به نام
ويلفردو پارتودر حين تحقيق راجع به توزيع ثروت در ايتاليا متوجه  شد که 80 درصد ثروت کشورش در دست 20 درصد افراد مي باشد.

بسياري از محققين اين پديده را در امور تخصصي خود مورد بررسي قرار دادند وبه نتايج مشابه جالبي رسيدند.

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 202 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 202 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 202 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

مقدمه

اصولاً سؤال این است که چرا سازمان به مدیریت و برنامه ریزی نیاز دارد؟ سازمانها همچنانکه در طی زمان پیش می روند، نیاز به مدیرانی خواهند داشت که در آغاز با شگفتی هایی روبرو شوند که تمامی سازمانها  باید به ناچار آن را دریابند. مدیران، هنگامی بکار گرفته می شوند که در موقعیت هایی که در طی آن روشها، رویه ها، قوانین و مقررات،ساختارها و مواردی مانند آن، تبدیل به شرایط نامناسبی می شوند، بتوانند از بینش و قضاوت فردی خود بهره گیرند.

پس وظیفه اصلی مدیر، اداره کردن و رویارویی سریع با استثناهاست.

مدیریت برنامه استراتژیک

چگونه ضرورت مدیریت استراتژیک پیدا شد؟ ایگور انسف عقیده داشت که اشباع بازار مصرف در امریکا  که بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمد، اولین جرقه برای برنامه ریزی استراتزیک بود.

هیچ برنامه ای را نمی توان قطعی دانست زیرا هم پیچیدگی و هم تغییرات در محیط زیاد است. به همین دلیل باید مدیر از دو ابزار کمی و کیفی که شامل شهامت خطر پذیری، صبر و متانت، در مواجه با مشکلات برخوردار باشد.

این مسائل ونیز مسائل تخصصی نشان داد که در سازمان، حوزه مسئولیتی وجود دارد که در حیطه هیچ یک از مدیریتهای تخصصی قرار نمی گیرد و تخصص خاصی است که مدیریت استراتژیک نام دارد.

السن وایدی برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات بنیادی تعریف نمودند که به موجب آن، اینکه یک سازمان چیست، چه می کند و چرا اموری را انجام می دهد، مشخص خواهد شد. برنامه ریزی استراتژیک، ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشیده، علایق و ارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق می کند.

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

 

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

 

از دیدگاه لارنس و کلوک، مدیریت استراتژیک فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات یا مرگ مؤسسه می گردد. وظیفه استراتژیستها عبارتست از بهترین نوع استفاده از منابع مؤسسه در یک محیط در حال تغییر 

بین برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی استراتژیک تفاوتهایی وجود دارد:

.1در برنامه ریزی استراتژیک، از دید مفروضات، سیستم باز بوده و با تغییر محیط، سازمان نیز باید تغییر کند. اما در برنامه ریزی بلند مدت سیستم بسته می باشد.

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک - 35 اسلاید

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک - 35 اسلاید

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک - 35 اسلاید

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک

پاورپوینت بسیج اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک

آنچه در مورد نمک باید بدانیم
بسیج ملی اطلاع رسانی کاهش مصرف نمک

پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 14 اسلاید

پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 14 اسلاید

پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 14 اسلاید

پاورپوینت آناتومی بدن انسان 

پاورپوینت آناتومی بدن انسان 

پاورپوینت آناتومی بدن انسان 

پاورپوینت آناتومی بدن انسان 

کالبد شناسی

وضعيت تشريحی

پاورپوینت بهداشت استخرها - 26 اسلاید

پاورپوینت بهداشت استخرها - 26 اسلاید

پاورپوینت بهداشت استخرها - 26 اسلاید

پاورپوینت بهداشت استخرها

پاورپوینت بهداشت استخرها

پاورپوینت بهداشت استخرها

پاورپوینت بهداشت استخرها

}انواع استخرهای شنا

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک - 57 اسلاید

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک - 57 اسلاید

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک - 57 اسلاید

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت تعریف کشاورزی ارگانیک

محصولاتي که از عرصه‎هاي طبيعي و حيات وحش برداشت مي‎شوند تنها در صورتي به عنوان محصول ارگانیک گواهي مي‎شوند که از محيط رشدي پايدار و باثبات برداشت شده باشند. مقدار برداشت اين محصولات نبايد از عملکرد پايدار بوم‏سامانه تجاوز کند و يا حيات گونه‎هاي گياهي، قارچي و يا جانوري‎اي را که به طور مستقيم يا غير مستقيم بهره‎برداري مي‎شوند تهديد کند.

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني - 34 اسبلاید

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني - 34 اسبلاید

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني  - 34 اسبلاید

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني 

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني 

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني 

پاورپوینت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيباني 

اهداف کلی

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی

پاورپوینت مهارتهای ارتباطی

دستور دادن: دادن دستور انجام کاری که مایلید انجام شود به فرد دیگر: (( همین الان تکالیفت را انجام بده)). (( چرا؟)) (( چون من آنطور می گویم...))

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی - 25 اسلاید

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی - 25 اسلاید

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی - 25 اسلاید

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی

پاورپوینت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی

§USI Urinary System Infection
(kidney, bladder,
etc)سایر عفونتهای دستگاه ادراری

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن) - 53 اسلاید

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن) - 53 اسلاید

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن) - 53 اسلاید

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان  (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان  (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان  (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)

پاورپوینت توانمندسازي كارمندان  (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)

Oموضوع درس: توانمندسازی کارمندان

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی

¨سرقت ادبی

پاورپوینت اخلاق اداري - 98 اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداري - 98 اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداري - 98 اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداري

پاورپوینت اخلاق اداري

پاورپوینت اخلاق اداري

پاورپوینت اخلاق اداري

علم اخلاق 

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند - 46 اسلاید

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند - 46 اسلاید

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند - 46 اسلاید

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند

پاوپروینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند

•عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند - بهترین عکس‌های خبری نیم قرن گذشته

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری - 27 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری - 27 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری - 27 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

Øدو مشكل اساسي در مدل مفهومي بهره وري

پاورپوینت بی اختیاری ادراری - 22 اسلاید

پاورپوینت بی اختیاری ادراری - 22 اسلاید

پاورپوینت بی اختیاری ادراری - 22 اسلاید

پاورپوینت بی اختیاری ادراری

پاورپوینت بی اختیاری ادراری

پاورپوینت بی اختیاری ادراری

پاورپوینت بی اختیاری ادراری

هزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراری نیز قابل توجه می باشند:

آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراری تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهداما در افراد مسن شایع تر است. بی اختیاری ادراری در افراد مسن اغلب توانایی آنان را در حفظ یک زندگی مستقل کاهش می دهد.این امر به وابستگی آنان بر پرستاران افزوده و گاهی اوقات منجر به نگهداری آنان در مؤسسات مختلف می شود. گرچه بی اختیاری ادراری پیامد طبیعی پیری محسوب نمی شود ، تغییرات مربوط به سن در دستگاه ادراری، افراد مسن را مستعد ابتلا به بی اختیاری می نماید.

اگرچه بی اختیاری ادرای  غالبا" بعنوان یک اختلال در زنان مسن چندزا روی می دهد،اما در زنان جوان با سابقه ی تنها یک مورد زایمان هم بویژه در صورت داشتن فعالیت شدید و سنگین شایع است. سن، جنس، تعداد زایمان های قبلی مهبلی، عوامل خطر محسوب می شوند.

 

بی اختیاری ادراری:

تخمین زده می شود که بیش از 17 میلیون بزرگسال آمریکایی دچار بی اختیاری ادراری باشند که بیشتر آنان سندرم پرکاری مثانه را تجربه کرده اند و این امر باعث گردیده که این اختلال شایع تر از مواردی از قبیل دیابت یا زخم های گوارشی باشد.

 

پاورپوینت بی اختیاری ادراری

 

پاورپوینت بی اختیاری ادراری

 

حدود 50% افراد در مراکزبهزیستی و30-15 درصد زنان بالای 65 سال از بی اختیاری ادرار رنج می برند.

انواع بی اختیاری:

1- بی اختیاری استرسی

2- بی اختیاری فوریتی

3- بی اختیاری رفلاکسی

4- بی اختیاری سرریزی

5-بی اختیاری درمانی

6- بی اختیاری کارکردی

7- بی اختیاری ترکیبی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت بی اختیاری ادراری  است

برای دانلود کل پاورپوینت بی اختیاری ادراری  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن - 10 اسلاید

پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن - 10 اسلاید

پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن - 10 اسلاید

پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن

پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن

پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن

پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن

دلايل عقلي بر غیر مادی بودن آن:

1-  از خواص ماده تجزيه پذيري است ؛ يعني ، ماده رامي توان به دو قسم و سپس به چهار قسم و ...تجزيه كرد؛ ولي امكان ندارد نفس حتي به تبع بدن به دو قسم و بيشتر تجزيه شود؛ يعني ، هرگز (دو تا نيمه من) نخواهيد داشت و اين دليل تجرد نفس و غير مادي بودن آن است .

 

 2- مـا انـسان ها شخصيت انسانى خود را كه از آن با من ( روح ) تعبيرمى كنيم , با علم حضورى مى يابيم ولى بدن را بايد به كمك اندام هاى حسى بشناسيم, پس من ( نفس  و روح ) غير از بدن است.

 

3- من موجودى است كه در طول دهها سال با وصف وحدت و شخصيت حقيقى باقى مى ماند در صورتى كه اجزاى بدن , بارها  عـوض مـى شود .

 

4- همه انسان ها دچار حالاتى مى شوند كه آن حالات نمى تواند در جسم و اجزاى مادى آن پديد آيد  حالاتى مثل غم , شادى , ترس , اميد , ياس و 000 بنابراين غير از بدن بايد چيزى در انسان باشد كه اين حالات را داراست .  اين چيز همان روح و نفس است . 

شواهد تجربی بر وجود روح

 1. 1. تله پاتي ذهني:

 در تله پاتي، ارتباطي كه بين دو نفر برقرار مي شود، به هيچ وجه به واسطة عامل فيزيكي و مادي (جسم) نيست، بلكه اين ارتباط ذهني و نفساني است و دو نفس انساني با يكديگر به طور ناشناخته اي ارتباط برقرار مي كنند.

 1. آتوسكپي (مشاهدة جسم خود ):

 گاهي برخي مبتلايان به سكتة قلبي يا افرادي كه دچار سانحة رانندگي شديد شده اند، مي گويند كه در آن لحظات، در خارج از جسم خويش به مشاهدة بدن خود مشغول شده اند و به وضوح كليه اقداماتي را كه براي زنده نگاهداشتن آنها انجام مي پذيرفته، مشاهده كرده اند.

 1. رؤياهاي صادقانه:

در رؤياهاي صادقانه انسان ها با حقايق و شناخت هايي رو به رو مي شوند كه جسم مادي در تحقق آنها فاقد هر گونه نقشي است.

 1. هیپنوتیزم :

با خواب مغناطیسى، «عامل» (خواب کننده) روح «معمول» (خواب شونده) را در اختیار گرفته و از یک شهر به شهر دیگرى روانه کرده و اطلاعاتى را از او اتخاذ نموده و سپس شواهد صدق آن بر همگان روشن شده است.

 1. احضار ارواح
 2. ارتباط با ارواح درعالم رویا

  متن بالا تنها دو اسلاید از پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن  است

  برای دانلود کل پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن  از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه - 22 اسلاید

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه - 22 اسلاید

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه - 22 اسلاید

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

اكولوژي

اكولوژي دانش شناخت اثرات محيط بر روي موجودات زنده، اثرات موجود زنده بر روي محيط و ارتباطات متقابل بين موجودات زنده است، هنگامي كه اكولوژي موجود زنده اي مورد مطالعه قرار مي گيرد هدف تعيين اين موضوع است كه چرا موجود مورد بحث در محيط هاي خاص و تحت شرايط معيني زندگي مي كند؟ شرايط محيطي چه اثراتي بر روي موجود زنده دارد و موجود زنده چه تحولاتي در محيط پديد مي آورد؟ بعبارتي اكولوژي مطالعه موجود زنده و محيط يا مطالعه روابط متقابل بين موجود زنده و محيط و يا مطالعه ساختمان و كيفيت وقوع پديده هاي زيستي ...

     مطالعه روابط متقابل بین موجودات زنده و محیط، مطالعه ساختمان و کیفیت وقوع پدیدههای زیستی در طبیعت، مطالعه ساختمان و نحوه عملکرد طبیعت و مطالعه ساختمان و فیزیولوژی طبیعت.

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

اکوسیستم

هر موجود زنده به تنهایی یک سیستم یا مجموعه منظم است و در عین حال ممکن است از سیستمهای کوچکتر تشکیل شود. وقتی موجودات زنده اجتماع و تشکل مییابند، روابط نظاممندی بین آنها پدیدار میشود و در نهایت وقتی همه موجودات زنده در یک محیط قرار میگیرند، یک سیستم بزرگتر را تشکیل میدهند که به دلیل وجود روابط قانونمند و هدفدار بین محیط و جانداران، این مجموعه سیستم اکولوژیک یا اکوسیستم نامیده میشود.

به بيان ساده تر، کلیه موجودات زنده یک ناحیه مفروض را که با محیط فیزیکی خود در کنش متقابل هستند. بطوریکه جریان انرژی در آن موجب پیدایش ساختمان مشخص تغذیهای ، تنوع زیستی و گردش مواد گردد و چرخه دقیقا یا تقریبا بسته برای انتقال مواد بین محیط و موجودات زنده برقرار گردد که تثبیت و انتقال انرژی خورشید را ممکن سازد، اکوسیستم نامیده میشود.

 

زنجیره غذایی

هر یک از سطوح انباشتگی مواد آلی یا انرژی را یک پله غذایی یا یک سطح غذایی (trophilevel) مینامند و تولید کنندهها بالطبع سطح اول و هر یک از ردیفهای مصرف کننده، یک سطح دیگر تلقي میشوند.

اگر وابستگی غذایی یک موجود زنده را با موجود زنده دیگر به صورت AB نمایش دهیم بدین معنی است که موجود زنده A غذای موجود زنده B است و به عبارت دیگر B از A تغذیه میکند. بدین ترتیب میتوانیم روابط غذایی زیر را که بین چند موجود زنده برقرار میشود نشان دهیم. در این روابط هر موجود زنده به صورت حلقهای از یک زنجیر با موجود زنده دیگر مربوط میشود. هر یک از این روابط را یک زنجیره غذایی مینامند. در تمام این زنجیرههای غذایی حلقه اول یک گیاه سبز است حلقه دوم یک جاندار گیاهخوار است و حلقههای بعدی را موجودات گوشتخوار تشکیل میشوند.

برای مثال در یک اکوسیستم مرتعی ، یک زنجیره غذایی با سه حلقه گیاه ، خرگوش و گرگ استقرار مییابند و زنجیر دیگری نیز با سه حلقه گیاه ، گوسفند و گرگ تشکیل میشود. حلقه سوم بین دو زنجیر مشترک است. پس گرگ این دو زنجیر را بهم پیوند میدهد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه است

برای دانلود کل پاورپوینت سلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت تب خرگوش - 21 اسلاید

پاورپوینت تب خرگوش - 21 اسلاید

پاورپوینت تب خرگوش - 21 اسلاید

پاورپوینت تب خرگوش

پاورپوینت تب خرگوش

پاورپوینت تب خرگوش

پاورپوینت تب خرگوش

§نوعی بیماری باکتریال خطرناک مشترک بین انسان و حیوانات می باشد که بطور طبیعی در حیوانات بخصوص خرگوش و موش صحرایی دیده میشود    

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ - 53 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ - 53 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ - 53 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ

 

پاورپوینت تماما تصویری است و امکان بارگذاری مقداری از آن وجود ندارند.

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ

پاورپوینت آشنایی با انواع خرچنگ


پاورپویت بتن گوگردی - 47 اسلاید

پاورپویت بتن گوگردی - 47 اسلاید

پاورپویت بتن گوگردی - 47 اسلاید

پاورپویت بتن گوگردی

پاورپویت بتن گوگردی

پاورپویت بتن گوگردی

پاورپویت بتن گوگردی

تکنولوژی توليد بتن گوگردی و ساخت

پاورپوینت توحید و شرک - 17 اسلاید

پاورپوینت توحید و شرک - 17 اسلاید

پاورپوینت توحید و شرک - 17 اسلاید

پاورپوینت توحید و شرک

پاورپوینت توحید و شرک

پاورپوینت توحید و شرک

پاورپوینت توحید و شرک

امام صادق علیه السلام:

خداوند از ازل پروردگار ما بوده و هست؛

 پیش از آنکه

معلوم، مسموع، مبصر و مقدوری وجود داشته باشد؛

علم، سمع، بصر و قدرت،

 عین ذات او بودند

توحید در ربوبیت بدین معنی است که تنها خداوند متعال در اداره و تدبیر و کارگردانی جهان و انسان مؤثر است.

پاورپوینت توحید و شرک

پاورپوینت توحید و شرک

 حق حکومت

 اصالتا از آن خداوند متعال است

و حکومت دیگران باید با انتصاب و اجازه خاص یا عام او باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت توحید و شرک است

برای دانلود کل پاورپوینت توحید و شرک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت سرطان خون

پاورپوینت سرطان خون

پاورپوینت سرطان خون

پاورپوینت سرطان خون

 

خون از مايع لزجی به نام پلاسما و ياخته های شناور آن که توسط مغز استخوان توليد می شود تشکيل شده است.
مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها يافت می شود. اين ماده حاوی ياخته ‌هايی است که ياخته‌ های مادر) Stem cell) سلول پايه
نامیده میشود ووظیفه ی آن تولید یاخته های سلولی است.

سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون ساز بدن است. این بیماری در اثر تکثیر و تکامل ناقص گویچه‌های سفید خون و پیش سازهای آن در خون و مغز استخوان ایجاد می‌شود. واژه لوسمی به معنی خون سفید است. لوسمی یکی از چهار سرطان شایع در میان کودکان است.

پاورپوینت سرطان خون

 

پاورپوینت سرطان خون

 

در بیماری لوکمی یا همان سرطان خون، مغز استخوان به صورت غیر عادی، مقدار بسیار زیادی سلول خونی تولید می‌کند. این سلولها با سلولهای خون نرمال و عادی متفاوت هستند و درست عمل نمی‌کنند. درنتیجه، تولید سلول‌های سفید خون طبیعی را متوقف کرده و توانایی فرد را در مقابله با بیماری‌ها از بین می‌برند.

سلول‌های لوکمی همچنین بر تولید سایر انواع سلول‌های خونی که توسط مغز استخوان ساخته می‌شود از جمله گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را به بافت‌های بدن می‌رسانند، و پلاکت‌های خونی که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کنند، اثر می‌گذارند

 

سه نوع یاخته خونی وجود دارد:

گويچه ‌های سفيد خون (گلبولهای سفيد) که مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی هستند
گويچه‌های
قرمز خون (گلبولهای قرمز خون) که اکسيژن را به بافتها حمل کرده و فرآورده های زائد را از اندامها و بافتها جمع آوری می کنند
پلاکتها که وظيفه انعقاد خون و جلوگيری از خونريزی را بر عهده
.دارند
سرطان خون (لوسمی) نوعی بيماری پيشرونده و بدخيم اعضای خون ساز بدن است که با تکثير و تکامل ناقص گويچه‌های سفيد خون و پيش سازهای آن در خون و مغز استخوان ايجاد می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سرطان خون است

برای دانلود کل پاورپوینت سرطان خون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت تخم مرغ - 50 اسلاید

پاورپوینت تخم مرغ - 50 اسلاید

پاورپوینت تخم مرغ - 50 اسلاید

پاورپوینت تخم مرغ 

پاورپوینت تخم مرغ 

پاورپوینت تخم مرغ 

پاورپوینت تخم مرغ 

ƒيك عدد تخم مرغ متوسط 76 كيلوكالری انرژی دارد و مصرف روزانه يك عدد تخم مرغ، 3 درصد نياز انرژی يك مرد بالغ و 4 درصد نياز انرژی يك زن بالغ را تأمين می كند.

پاورپوینت تخم مرغ 

پاورپوینت تخم مرغ 

پاورپوینت انسان در اسلام - 80 اسلاید

پاورپوینت انسان در اسلام - 80 اسلاید

پاورپوینت انسان در اسلام - 80 اسلاید

پاورپوینت انسان در اسلام

پاورپوینت انسان در اسلام

پاورپوینت انسان در اسلام

پاورپوینت انسان در اسلام

¢اهمیت انسان شناسی : اهمیت انسان شناسی از این جهت است که به ماهیت و حقیقت خود شناخت پیدا می کند. توجه به خویشتن تا آنجا مهم است که یکی از اهداف انبیاء محسوب می شود. به همین جهت امام علی ( ع ) ، انسان شناسی را افضل المعرفه ، افضل الحکمه ، انفع المعارف و فوز اکبر دانسته است. دغدغه انسان زمانی پایان می پذیرد که بداند برای چه و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت.

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها- 35 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها- 35 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها- 35 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها

lمشخصات کلي وسر فصل درس

پاورپوینت صنعت نفت و گاز - 30 اسلاید

پاورپوینت صنعت نفت و گاز - 30 اسلاید

پاورپوینت صنعت نفت و گاز - 30 اسلاید

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

نفت مایعی است که منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده ی کرین و هیدروژن تشکیل میگردد و دلیل اطلاق مواد هیدرو کربن همین ترکیب است

به نظر میرسد کلمه نفت ریشه اوستایی دارد در زبان اوستایی کلمه نپتا به معنی روغن معدنی است و همین کلمه ی نپتای اوستایی بعدها توسط عرب زبانان به صورت نفت مورد استعمال قرار گرفته است

(مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، مولف دکتر ایرج ذوقی،

صفحه ی 11)

با وجود خبرهایی که هر روز درباره ی کشف ذخایر تازه ی انرژی های فسیلی و پیدایش تکنولوژی هایی برای تولید انرژی هایی تجدید شدنی به گوش میرسد واقعیتی انکار ناپذیر به نام روند ته کشیدن منابع نفت و گاز جهان وجود دارد.

(مقاله چشم انداز توسعه ی پایدار، دکتر محمد توحید فام، فصل نامه پژوهشی289 اطلاعات صفحه ی 154)

 

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

 

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

 

 ارزش و اهمیت نفت هم بعنوان یک منبع انرژی و هم به عنوان یک منبع تامین سرمایه مقام والایی دارد.

 (مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، مولف دکتر ایرج ذوقی، صفحه ی 23)

 

 

 

 

ایران از بزرگترین کشورهای دارنده ی نفت و گاز جهان است برخورداری از بزرگترین میدان های نفت گیتی  پس از عریستان و پر بارترین ذخایر گاز پس از روسیه سبب شده است که همه ی محورهای توسعه ی کشور بر بهره وری ازاین منابع استوار گردد.

 

(چالش ها و فرصت های شرکت های ایرانی در قراردادهای نفت و گاز، انصاری مهدی1384)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت صنعت نفت و گاز است

برای دانلود کل پاورپوینت صنعت نفت و گاز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر درسياست‌هاي جمعيتي ايران - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر درسياست‌هاي جمعيتي ايران - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر درسياست‌هاي جمعيتي ايران - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر  درسياست‌هاي جمعيتي ايران

پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر  درسياست‌هاي جمعيتي ايران

پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر  درسياست‌هاي جمعيتي ايران

پاورپوینت نایاب لزوم تجديد نظر  درسياست‌هاي جمعيتي ايران

}تأثیرات اجرای برنامه تنظیم خانواده در ایران

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب

نكات كليدي در يك ارائه موفق

1- انتخاب موضوع مناسب

 

2- سازماندهي مطالب

 

3- زمانبندي

 

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب

 

پاورپوینت نایاب اصول ارائه شفاهي مطالب

 

4-استفاده از امكانات و تجهيزات كمكي

 

5- رعايت اصول ارائه

 

 6- پاسخ به سئوالات

 

4- وسائل و تجهيزات كمكي

•  آور هد ((Transparency

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

فشار در سطح آزاد آب = فشار اسمز = فشار نسبی = 0

توزيع فشار در جريان كانالهاي باز تابع مشتقات ثقل و ديگر شتابها طبق معادله اولر است.

  در جهت دلخواه s   (1)                            : معادله اولر

  در جهت n (عمود بر s)  (2)                            : معادله اولر

اكنون يك خط جريان در جهت s در نظر بگيريد و n جهت عمود بر آن:

بايد توزيع فشار را در جهت n بررسي كنيم. شتاب عمودي بر خط جريان در هر مقطعي از معادله             به دست مي‌آيد.

v: سرعت جريان در طول خط جريان با انحناي r

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

پاورپوینت نایاب كاربرد اصلي انرژي (معادله مومنتوم) در جريان كانال باز

oحالت choke:

پاورپوینت نایاب سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب سرطان خون

پاورپوینت نایاب سرطان خون

پاورپوینت نایاب سرطان خون

پاورپوینت نایاب سرطان خون

خون از مايع لزجی به نام پلاسما و ياخته های شناور آن که توسط مغز استخوان توليد می شود تشکيل شده است.
مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها يافت می شود. اين ماده حاوی ياخته ‌هايی است که ياخته‌ های مادر) Stem cell) سلول پايه
نامیده میشود ووظیفه ی آن تولید یاخته های سلولی است.

سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون ساز بدن است. این بیماری در اثر تکثیر و تکامل ناقص گویچه‌های سفید خون و پیش سازهای آن در خون و مغز استخوان ایجاد می‌شود. واژه لوسمی به معنی خون سفید است. لوسمی یکی از چهار سرطان شایع در میان کودکان است.

در بیماری لوکمی یا همان سرطان خون، مغز استخوان به صورت غیر عادی، مقدار بسیار زیادی سلول خونی تولید می‌کند. این سلولها با سلولهای خون نرمال و عادی متفاوت هستند و درست عمل نمی‌کنند. درنتیجه، تولید سلول‌های سفید خون طبیعی را متوقف کرده و توانایی فرد را در مقابله با بیماری‌ها از بین می‌برند.

سلول‌های لوکمی همچنین بر تولید سایر انواع سلول‌های خونی که توسط مغز استخوان ساخته می‌شود از جمله گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را به بافت‌های بدن می‌رسانند، و پلاکت‌های خونی که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کنند، اثر می‌گذارند

پاورپوینت نایاب سرطان خون

 

پاورپوینت نایاب سرطان خون

 

لوسمی يا لوکمی ريشه در زبان لاتين به معنای “خون سفيد” دارد و فرآيند تکثير، خونسازی و ايمنی طبيعی بدن را مختل می ‌کند. اجتماع اين ياخته های سرطانی در خارج از مغز استخوان، موجب تشکيل توده هايی در اندامهای حياتی بدن نظير مغز و يا بزرگ شدن غده های لنفاوی، طحال، کبد و ناهنجاری عملکرد اندامهای حياتی بدن می شوند.
لوسمی شايع ترين سرطان اطفال در جهان است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سرطان خون است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سرطان خون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب سرطان خون - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب سرطان خون

پاورپوینت نایاب سرطان خون

پاورپوینت نایاب سرطان خون

پاورپوینت نایاب سرطان خون

خون از مايع لزجی به نام پلاسما و ياخته های شناور آن که توسط مغز استخوان توليد می شود تشکيل شده است.
مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها يافت می شود. اين ماده حاوی ياخته ‌هايی است که ياخته‌ های مادر) Stem cell) سلول پايه
نامیده میشود ووظیفه ی آن تولید یاخته های سلولی است.

سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون ساز بدن است. این بیماری در اثر تکثیر و تکامل ناقص گویچه‌های سفید خون و پیش سازهای آن در خون و مغز استخوان ایجاد می‌شود. واژه لوسمی به معنی خون سفید است. لوسمی یکی از چهار سرطان شایع در میان کودکان است.

در بیماری لوکمی یا همان سرطان خون، مغز استخوان به صورت غیر عادی، مقدار بسیار زیادی سلول خونی تولید می‌کند. این سلولها با سلولهای خون نرمال و عادی متفاوت هستند و درست عمل نمی‌کنند. درنتیجه، تولید سلول‌های سفید خون طبیعی را متوقف کرده و توانایی فرد را در مقابله با بیماری‌ها از بین می‌برند.

سلول‌های لوکمی همچنین بر تولید سایر انواع سلول‌های خونی که توسط مغز استخوان ساخته می‌شود از جمله گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را به بافت‌های بدن می‌رسانند، و پلاکت‌های خونی که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کنند، اثر می‌گذارند

پاورپوینت نایاب سرطان خون

 

پاورپوینت نایاب سرطان خون

 

لوسمی يا لوکمی ريشه در زبان لاتين به معنای “خون سفيد” دارد و فرآيند تکثير، خونسازی و ايمنی طبيعی بدن را مختل می ‌کند. اجتماع اين ياخته های سرطانی در خارج از مغز استخوان، موجب تشکيل توده هايی در اندامهای حياتی بدن نظير مغز و يا بزرگ شدن غده های لنفاوی، طحال، کبد و ناهنجاری عملکرد اندامهای حياتی بدن می شوند.
لوسمی شايع ترين سرطان اطفال در جهان است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سرطان خون است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سرطان خون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب استراتژی های تولید ماست - 17 اسلاید

پاورپوینت نایاب استراتژی های تولید ماست - 17 اسلاید

پاورپوینت نایاب استراتژی های تولید ماست - 17 اسلاید

پاورپوینت نایاب  استراتژی های تولید ماست

پاورپوینت نایاب  استراتژی های تولید ماست

پاورپوینت نایاب  استراتژی های تولید ماست

پاورپوینت نایاب  استراتژی های تولید ماست

الی مچنیکف راه های افزایش عمر بشر و طرفداری از مصرف باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک را بررسی کرد. زیرا مصرف برخی از انواع محصولات لبنی غنی شده با طول عمر مرتبط است که به دلیل توانایی باکتری ها برای مبارزه با بیماری می باشد.

تکامل تدریجی ماست به طور خلاصه:

qاستفاده از وسائل  مشابه برای تولید

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF - نوزده اسلاید

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF - نوزده اسلاید

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF - نوزده اسلاید

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF

پاورپوینت نایاب فولاد های سرد نورد شده LSF

¢تاریخچه سازه های فولادی سرد نورد شده

پاورپوینت نایاب کم خونی ناشی از فقر آهن و سایر کم خونی های تغذیه ایی - 60 اسلاید

پاورپوینت نایاب کم خونی ناشی از فقر آهن و سایر کم خونی های تغذیه ایی - 60 اسلاید

پاورپوینت نایاب کم خونی ناشی از  فقر آهن و سایر کم خونی های تغذیه ایی - 60 اسلاید

پاورپوینت نایاب کم خونی  ناشی  از    فقر  آهن و سایر کم خونی های  تغذیه ایی

پاورپوینت نایاب کم خونی  ناشی  از    فقر  آهن و سایر کم خونی های  تغذیه ایی

پاورپوینت نایاب کم خونی  ناشی  از    فقر  آهن و سایر کم خونی های  تغذیه ایی

پاورپوینت نایاب کم خونی  ناشی  از    فقر  آهن و سایر کم خونی های  تغذیه ایی

کم خونی های تغذیه ایی را تعریف کنید.

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت نایاب فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

—تعریف و توصیف خواص

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت - 55 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت - 55 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت - 55 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت 

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت 

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت 

پاورپوینت نایاب بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت 

Øذرت((corn با نام علمی Zea mays یکی از غلات گرمسیری و از خانواده گندمیان (گرامینه) متعلق به گیاهان تک لپه می‌باشد. گیاه ذرت ، تنها غله‌ای است که در کشور مکزیک و گواتمالا تکامل یافته است. ذرت پرمحصول‌ترین غله دنیا به حساب می‌آید و از لحاظ مقدار تولید ، پس از گندم و برنج قرار می‌گیرد. امروزه ذرت در تغذیه بسیاری از مردمان دنیا نقش اساسی دارد

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

•پوسچر پاها

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت نایاب آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

اقتصاد هر کشور از دو بخش تشکیل می شود:

 

nبخش واقعی - دربرگیرندة جریان کالا و خدمات و نیروی انسانی

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی

پاورپوینت نایاب ووشرری بانکروفتی

چرخه ی زندگی

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) - 11 اسلاید

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) - 11 اسلاید

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) - 11 اسلاید

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع)

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع)

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع)

پاورپوینت نایاب گزارش بازدید از بیمارستان امام حسین (ع)

¡مکان ، زمان و روز بازدید

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم

پاورپوینت نایاب بررسی اثر تاریخی کلیسیوم

uکلوسئوم يکي از عجايب هفت گانه جديد است؛ آمفي تئاتري افسانه اي که به محلي براي مبارزات خونين در زمان روم باستان تبديل شده بود .
خيلي ها با شنيدن کلمه « روم» به ياد گلادياتورها و مسابقه هاي مرگبار آنها در دوران گذشته مي افتند؛ مسابقه هاي هيجان انگيزي که در آنها هزاران تماشاچي دور تا دور هم مي نشستند و مبارزه اين گلادياتورها يا اسيران جنگي قدرتمند را با همديگر يا با شيرهاي درنده تماشا مي کردند.

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري

پاورپوینت نایاب انسان, طبيعت, معماري

نکات قابل توجه در پروژه

-انتخاب موضوعات تدقيق شده و پرهيز از کلي گويي

پاورپوینت نایاب سیستم عامل - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم عامل - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم عامل - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم عامل

پاورپوینت نایاب سیستم عامل

پاورپوینت نایاب سیستم عامل

لینوکس یک سیستم عامل رایگان، کد باز، بسیار انعطاف پذیر و با قابلیت‌های بالاست و روی هر کامپیوتری قابل نصب است که در سال 1991 توسط لینوس بندیک توروالدز خلق شد.نسخه‌های بعدی آن که رفع عیب می‌شدند پیاپی می‌آمدند. خالق لینوکس شخص لینوس توروالدزاست اما روز به روز توسط برنامه نویسان گم‌نامی از سراسر جهان تکمیل ‌شد و به برنامه‌های کاربردی آن افزوده ‌شد.

• گنو/لینوکس مزیت‌های بسیاری نسبت به سایر سیستم عامل‌ها دارد. به طور خلاصه می‌توان نقاط قوت گنو/لینوکس را در امنیت بسیار بالا به دلیل وجود دیواره‌ی آتش در هسته‌ی سیستم عامل و همچنین وجود لایه‌های امنیتی مختلف در آن، تعداد انگشت شمار ویروس‌های رایانه‌ای شناخته شده برای آن، پایداری بسیار بالا به دلیل طراحی درست هسته، بدین صورت که اشکال در یک نرم‌افزار باعث ناپایداری کل سیستم نمی‌گردد، سرعت بالای سیستم عامل، به دلیل در دسترس بودن کد متن برنامه، و در نتیجه امکان کامپایل برنامه برای یک سخت‌افزار خاص، قیمت بسیار پایین آن، از آن‌جایی که خود سیستم عامل و اکثر نرم‌افزار‌های آن به رایگان در دسترس می‌باشند؛ خلاصه کرد.

پاورپونت نایاب مسائل نوجوانان و جوانان - 200 اسلاید

پاورپونت نایاب مسائل نوجوانان و جوانان - 200 اسلاید

پاورپونت نایاب مسائل نوجوانان و جوانان - 200 اسلاید

پاورپونت نایاب  مسائل نوجوانان و جوانان

پاورپونت نایاب  مسائل نوجوانان و جوانان

پاورپونت نایاب  مسائل نوجوانان و جوانان

پاورپونت نایاب  مسائل نوجوانان و جوانان

lگفتار اول : دیدگاههای مختلف درباره نوجوانی و جوانی

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

ماده  16 پرداخت مبتنی برعملکرد پزشکان: هيات مکلف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه به دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در ساعات غیرموظفی در فرایندهای ارائه خدمت در بیمارستان مشارکت داشته اند، اقدام نماید.

 

مرحله 1: تعیین سهم دستیاران هر بخش

گام 1: ساماندهی دستیاران به تفکیک بخش های آموزشی متناسب با ساختار بیمارستان

گام 2: محاسبه میانگین کارانه اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

گام 3: محاسبه درصد سهم دستیاران از درآمد هر بخش

گام 4: محاسبه درآمد قابل توزیع  دستیاران هر بخش

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

مرحله 2: توزیع بین فردی سهم دستیاران

گام 5: محاسبه امتیاز ارشدیت دستیار

گام 6: محاسبه ضریب کیفی عملکرد دستیار

گام 7: محاسبه کمک هزینه نهایی هر دستیار

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی - 25 اسلاید

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی - 25 اسلاید

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی - 25 اسلاید

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی

 

روابط جنسي:

 

 تعريف اخلاقي: علاقه ي دو جنس مخالف به يكديگر بر طبق اصول صحيح اجتماعي.

براساس سن، نژاد، طبقه اجتماعي، تحصيلات (ازدواج).

 

تعريف علمي: علاقه ي دو جنس مخالف به يكديگر بدون اين كه اين علاقه با هيچ گونه خصوصيات غيرعادي و ناموزون همراه باشد.

 

منحرف جنسي شخصي است كه:

 

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی

 

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی

 

پاورپینت نایاب انحراف آمیزشی

 

1- تحت تأثير بدآموزي هاي محيط قرار گرفته باشد.

2- هدف توالد و تناسل نداشته باشد.

3- انجام عمل جنسي بدون توجه به هنجارهاي جامعه

 

ويژگي منحرف جنسي:

1- داراي اختلالات و ناراحتي هاي عصبي

2- دگرگوني شخصيت

3- نداشتن اراده

4- تابع فعل و انفعالات شديد رواني

 

-پيامبر اكرم (ص): استمناء كنندگان را لعن و نفرين فرموده و روايات ائمه اسلام (ع) آن را در حكم زنا دانسته اند و چنين فردي را (زنا كننده با خود) معرفي مي كنند.

پاورپوینت نایاب دانش آموزی زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی - 40 اسلاید

پاورپوینت نایاب دانش آموزی زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی - 40 اسلاید

پاورپوینت نایاب دانش آموزی زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی - 40 اسلاید

پاورپوینت نایاب دانش آموزی زندگی نامه سهراب سپهری و  پروین اعتصامی

پاورپوینت نایاب دانش آموزی زندگی نامه سهراب سپهری و  پروین اعتصامی

پاورپوینت نایاب دانش آموزی زندگی نامه سهراب سپهری و  پروین اعتصامی

¨سهراب سپهری

پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل

پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل

پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل

1 - مقدمه ای بر ارگونومی
واژه ی ارگونومی ترکیبی از دو واژه ی یونانی است :
Ergo + Nomos = Ergonomics
ارگو به معنای کار و نوموس به معنای قانون است ، این واژه نخستین بار به وسیله ی فردی لهستانی بکار برده شد که در آمریکا معادل آنرا مهندسی عوامل انسانی میدانند.
ارگونومی یا مهندسی فاکتور های انسانی یعنی قانون کار که به بررسی تعامل انسان با ماشین میپردازد.
همچنین ارگونومی را تحت عنوان مطالعه ی قوانین کار و یا ارتباط بین کارگر و محیط کار میشناسیم. پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل

ارگونومی علک آگاهی از توانایی ها و محدودیت های انسان است و از این علم در طراحی ابزار ، ماشین آلات ، دستگاهایی که مورداستفاده انسان است (موبایل) استفاده میشود. و هدف تمامی این کارها این است که بتوان به ایمنی ، آرامش و حداکثر بهره وری رسید. پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل
3 – تعریف سازمان بین المللی کار
به کارگیری علوم بیواوژیکی و پیوستگی و همبستگی آن با علوم فنی و مهندسی به منظور ایجاد تطابق بین انسان و کار ، سبک شدن کار با کاهش فشار های حاصله ، بالارفتن سطح حفاظت در محیط های کاری و ایمن بودن ابزار که نهایت منجر به فعالیت و انجام مناسب و صحیح کار میگردد.


برخی دیگر از تعاریف : پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل

* تحقیقات بنیادی در مورد توانایی و محدودیت های انسان.
* به کارگیری اطلاعات مختلف برای طراحی وسائل و تجهیزات مورد نیاز انسان.
* علمی است که دارای عناصر بسیاری است و روی عملکرد و کارایی انسان تاثیر میگذارد.
همچنین در مورد گوشی تلفن همراه میتوان گفت که تمامی کارخانه های سازنده ی تلفن همراه به دنبال جلب رضایت مشتریان خود هستند ، برای تحقق این امر دست به طراحی مدل های بسیار زیاد و متنوعی از گوشی های تلفن همراه زده اند. و هر روزه گوشی هایی با شمایل جالب به بازار میآیند که مهمترین جنبه ی آنها راحتی کار با آنها هم از لحاظ فیزیکی (ارگونومیکی) و از هم از لحاظ نرم افزاری است و البته قیمت گوشی های تلفن همراه نیز برای موفق بودن در بازار کشور ها و مناطق مختلف بسیار مهم است.
((در واقع ارگونومی موبایل طراحی بهینه فیزیک گوشی و راحتی قرار گیری و استفاده بهینه موبایل در دستان شما))

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ارگونومی موبایل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب ایدز - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب ایدز - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب ایدز - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب ایدز

پاورپوینت نایاب ایدز

پاورپوینت نایاب ایدز

ایدز سرنام عبارت (به انگليسي: AIDS یا Acquired immune deficiency syndrome) به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.
ایدز یک بیماری پیشرونده و قابل پیشگیری است، این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نام hiv در بدن میزبان است که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن انسان می‌گردد که خود زمینه‌ساز بروز عفونت‌های موسوم به فرصت طلب است که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنهاست و در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ها منجر به مرگ بیمار

عامل بروذ بيماري: پاورپوینت نایاب ایدز
یک ويروس به نام اچ‌آی‌وی عامل بروز بیماری ایدز است. هر فرد دچار اچ‌آی‌وی الزاما مبتلا به ایدز نیست بلکه اگر برخی تظاهرات بالینی را بروز دهد مشخص می‌شود به ایدز مبتلا شده‌است. تنها نیمی از افراد مبتلا به اچ-آی-وی در طی ۱۰ سال به مرحله ایدز مبتلا می‌شوند. این زمان در افراد مختلف متفاوت است و به وضعیت سلامتی و عادات فردی افراد بستگی دارد، امروزه برخی داروها نیز به کنترل این روند کمک می‌کنند
ايدز از چه راههايی سرايت نمی کند؟ پاورپوینت نایاب ایدز
٭ اين عفونت از طريق تماسهاي معمول دست دادن ، بغل کردن و درآغوش گرفتن ٬ عطسه و سرفه ٬ تماس داشتن دراتوبوس و يا قطار و وسايط نقليه انتقال نمي يابد.
 
٭ HIV از طريق نيش حشرات و يا تماس با حيوانات منتقل نميشود. (از آنجا كه HIV در بدن حشرات قادر به زيست نمي باشد بنابراين بر اثر گزش حشرات مانند پشه ، فرد به عفونت HIV مبتلا نخواهد شد.)
 
٭ بر اثر پوشيدن لباس در فروشگاهها ،‌ لمس دستگيره در پول و يا ديگر اشيائي كه افراد مبتلا بدان دست بزنند، عفونت HIV منتقل نمي گردد.
 
٭  استفاده شريكي از تلفن٬ وسايل حمام٬ توالت‌های عمومی٬ نوشيدن آب از شير آب و يا شنا در استخري كه افراد مبتلا به نيز در آن شنا كرده اند نيز باعث مبتلا شدن فرد نمي گردد.
  پاورپوینت نایاب ایدز
٭ تنفس هواي آلوده خون و غذاي آلوده نيز فرد را مبتلا نميسازد حتي به طور مشترك غذا خوردن، استفاده از لوازم آشپزخانه يكديگر وسايل آرايش  و حتي مسواك نيز تاكنون موجب ابتلا افراد به عفونت HIV نگرديده است.
 
٭ تاكنون هيچ گزارشي مبني بر سرايت HIV از كودكان مبتلا به ديگر همكلاسان فرد بر اثر تماس هاي غير جنسي به دست نيامده است و حتي كارمنداني كه مبتلا به عفونت مزبور هستند با تماسهاي غير جنسي موجب ابتلا ديگر افراد نخواهندشد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ایدز است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ایدز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی

پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی

پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی

افسانه 8- پیشرفت شرکتهای موفق مرهون برنامه ریزیهای راهبردی پیچیده و بی نظیر است:
واقعیت: در بیشتر موارد موفقیت حاصل سعی و خطا بوده است آنها پیرو مسیر تکاملی زیستی انواع هستند
انواع در اثر فرآیندی هدایت نشده بنام تنوع و گزینش طبیعی تکامل می یابند. تنوع ژنتیکی باعث میشود بعضی از انواع از فرصت ها استفاده کرده و با محیط سازگار شوند و بعضی از بین میروند(بقا اصلح) پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی
مثل امریکن اکسپرس(ما فرآیند پیشرفت تکاملی را هرس میکنیم) یا یکی از مدیران وال مارت که میگوید: عمل کن،عیبش را برطرف کن، اگر نشد ولش کن

4-شرکت های آرمانی همگی یک مجموعه مشترک از ارزشهای محوری صحیح دارند
چنین شرطی برای آرمانی شدن وجود ندارد . دو شرکت با دو ایدئولوؤی متفاوت می توانند آرمانی باشند ، مهم محتوی باورها نیست بلکه پایبندی به باورها ست آنها از خود می پرسند چه چیز عملأ برایمان مهم است پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی

افسانه 5- تنها چیزی که ثابت است تغییر است پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی
واقعیت:آنها بر اساس مد روز تغییر نمی کنند آتنها به اصول ارزشی خود پایبندند و در پاره ای از آنها بیش از صد سال این اصول ثابت مانده است
هدف غایی هر شرکت آرمانی چونان چراغ راهنما یا ستاره ای درخشان آنها را راهنمایی میکند .اما به همان میزان پایبندی به اصول خواهان تغییر اند و تحول پیدا میکنند البته با حفظ ثبات
شعار پیشی گرفتن از توقع مشتری بخشی پایدار و تغییر ناپذیر از جهان بینی وال مارت است اما کنار در ایستادن و استقبال از مشتری سنتی است که میتواند تغییر کند
-

جهان بینی باعث:
1- انگیزه و نیروی محرکه پیشرفت . مثل ماریوت که تا لحضه مرگ به سازنده بودن و استفاده از فرصت ها برای ساختن می اندیشید
2- رانش درونی:
این رغبت هیچگاه منتظر دستور یا مساعد شدن شرایط بیرونی نیست

آنچه هم اکنون مهم است تعامل بین جهان بینی و میل به پیشرفت است که ظاهرأ با هم در تضادند . این دو عنصر در کنار یکدیگر میتوانند شرکت را در راه رسیده به اهداف والایش یاریگر اصلی باشند
آنها در سایه ایده هم این هم آن بدنبال موازنه جهان بینی و نیروی محرکه پیشرفت نیستند بلکه سعی دارند ضمن حفظ جهانبینی با تمام قدرت به پیش بروند برینگونه که:
میل و نیروی رانش پیشرفت،امکان حفظ جهان بینی را فراهم میسازد زیرا بدون دگرگونی مداوم ، شرکتها که حامل جهانبینی اند از قافله حرکت جهانی که همواره در حال دگرگونی است جا میمانند و یا از بین میروند

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب شرکت های آرمانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب واقعیت مجازی و کاربردهای فراوان آن در پزشکی - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب واقعیت مجازی و کاربردهای فراوان آن در پزشکی - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب واقعیت مجازی و کاربردهای فراوان آن در پزشکی - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب واقعیت مجازی و کاربردهای فراوان آن در پزشکی 

پاورپوینت نایاب واقعیت مجازی و کاربردهای فراوان آن در پزشکی 

پاورپوینت نایاب واقعیت مجازی و کاربردهای فراوان آن در پزشکی 

•خلاصه فهرست مطالب

پاورپوینت نایاب مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر

پاورپوینت نایاب مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر

پاورپوینت نایاب مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر

—دانشکده‌های مرتبط

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهى از منكر در قرآن - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهى از منكر در قرآن - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهى از منكر در قرآن - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهى از منكر در قرآن

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهى از منكر در قرآن

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهى از منكر در قرآن

صفات آمرين به معروف

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره ) - 10اسلاید

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره ) - 10اسلاید

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره ) - 10اسلاید

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره )

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره )

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره )

و این خواب مادری است پاکدامن که می خواهد در آغوش پرمهرش کودک دلبندی را پرورش دهد که روزگاری آتش بر دل سوختگان شیدا زند.

فرید
عصر و حسنه دهر، ترجمان قرآن و سلمان زمان آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی( قدس‌سره) فرزند مرحوم حاج ملا فتحعلی همدانی در سنه 1320 هجری قمری مطابق با 1281 هجری شمسی در شهر همدان و در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود.

والدین

پدر ایشان مرحوم حاج ملافتحعلی همدانی، از علما و فضلای همدان بود. البته زادگاه ایشان شیراز بود، ولی بعدها برای تبلیغ و برنامه های مذهبی مأموریت پیدا کرد و به همدان آمد و در آنجا رحل اقامت افکند.

مادر ایشان انسانی وارسته بود به نام ماه رخسارالسلطنه که از بستگاه ناصرالدین شاه بود و فرزندان آقای انصاری از آن جا که بعد از رحلت مادر و پدر بزرگوارشان بیشتر تحت کفالت ایشان بودند از او بسیار به نیکی و بزرگی یاد می
کردند.

تحصیلات و اساتید

از همان كودكی آثار عظمت روحی و استعداد معنوی عجیبی در ایشان مشاهده می‌گردید و با وجود ناراحتیهای جسمانی كه تا دوازده سالگی دامنگیرشان بود، به لحاظ هوش و قریحه ذاتی فراوان از سن هفت سالگی دروس حوزوی و صرف و نحو را نزد والد محترمشان شروع كردند.

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره )

 

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره )

 

پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره )


با رحلت والد محترمشان در سن دوازده سالگی از محضر اساتید دیگر بهره‌مند گردیدند، فقه و اصول و بعضی کتب فلسفه نظیر منظومه سبزواری و اسفار را نزد علمایی همچون آیت‌الله میرزا علی خلخالی و مرحوم حاج سید عرب و حاج آقا علی شهیدی و آقا محمد اسماعیل عمادالاسلام و رشته‌های طب خمسه یونانی و ابوبكر زكریای رازی و علم معرفه النفس و درس اخلاق را نزد حاج میرزا حسین كوثر همدانی برادر حاج آقا رضا واعظ معروف گذراندند و در همان سنین جوانی صاحب قوه استنباط گردیدند.

 

در طبابت نیز صاحب نظر بودند به گونه ای که فرزندانشان نقل می کردند در منزل همگی از معالجه اطبّاء بی نیاز بودند و پدر، خود بهترین طبیب بود، البته این فقط در مورد فرزندان نبود و گاهی از اطراف و اکناف برای معالجه خدمتشان می رسیدند که در این راستا بعداً به جریان معالجه بیماری یک یهودی اشاره خواهیم کرد.


در حدود بیست و چهار سالگی با زنی پاكدامن از خانواده‌ای اصیل ازدواج كردند كه ثمره این ازدواج دو فرزند پسر و سه فرزند دختر شد، شیخ محمد جواد انصاری با داشتن استعداد و توانایی ذاتی بسیار بالا و نیز پشتکار و همتی والا در همان سنین جوانی موفق به دریافت درجه اجتهاد در همدان شد
.


بعد از این که مرتبه اجتهاد ایشان توسط علمای همدان تأیید می گردد، به تشویق علمای همدان به شهر مقدس قم رهسپار گردید و در محفل نورانی و درس حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری(ره) حاضر گردید و با وجود آن که شیخ عبدالکریم به ایشان می فرماید شما دیگر نیازی به تحصیل در قم ندارید و همان برگه اجتهادشان را تأیید می کند، ولی آقای انصاری چند سال در خدمت آن بزرگوار می ماند. آقای حائری ایشان را به خدمت آسید ابوالحسن اصفهانی نیز می فرستد و ایشان برگه اجتهادشان را با تجلیل امضاء می کند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره ) است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سیری در زندگی علمی و عملی حضرت آیت الله محمدجواد انصاری همدانی( قدس سره ) از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بـرنــج - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب بـرنــج - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب بـرنــج - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب بـرنــج

پاورپوینت نایاب بـرنــج

پاورپوینت نایاب بـرنــج

•برنج

پاورپوینت نایاب صد نکته در تز نویسی - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب صد نکته در تز نویسی - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب صد نکته در تز نویسی - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب صد نکته در تز نویسی

پاورپوینت نایاب صد نکته در تز نویسی

پاورپوینت نایاب صد نکته در تز نویسی

nده محور اصلی

پاورپوینت نایاب شهادت آب - 40 اسلاید

پاورپوینت نایاب شهادت آب - 40 اسلاید

پاورپوینت نایاب شهادت آب - 40 اسلاید

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب


ايموتو معتقد است كه دعا از راه دور هم موثر است .
ايشان به 500 نفر از استادان مسائل معنوي در 500 نقطه ي مختلف ژاپن كه هيچ كدام در توكيو نبودند  گفتند كه در روز معين ودر ساعت مشخصي براي ليوان آبي كه روي ميزشان در توكيوگذاشته اند دعاكنند تا زيبا شود .

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب

 

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب

 

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب


تصوير مقابل مربوط به اين ليوان  آب لوله كشي شهر بعد از دعا 500نفر از اين اساتيد مي باشد.

 

آب نه تنها از رفتار وافكار ما تاثير مي پذيرد

بلكه نسبت به نوشته هانيز واكنش نشان مي
دهد .

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب

 

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب

 

پاورپوینت نایاب بنام آفريننده ي آب


ايموتو با چسباندن برچسب هايي روي بطري ها ي

 آب واكنش آب را بررسي مي كرد

 

 

آقاي ايموتو معتقد است

 

كه مولكولهاي آب روي جملات منفي واكنش منفي

 

و روي جملات مثبت واكنش مثبت نشان مي دهند.

 

 

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب شهادت آب است

 

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب شهادت آب از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت نایاب دراز نشست - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب دراز نشست - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب دراز نشست - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب دراز نشست

پاورپوینت نایاب دراز نشست

دراز-نشست معمولی، بجای نزدیک کردن جناغ سینه و لگن، بر بالا آمدن و نشستن تکیه می کند. عضلات سواس، از کمر تا جلوی رانها کشیده شده اند. کار این عضلات، نزدیک کردن رانها به بدن است.

پاورپوینت نایاب دراز نشست

 

پاورپوینت نایاب دراز نشست

 

 این عمل، بخش عمده دراز-نشست است. به همین دلیل، هنگام انجام تمرین دراز-نشست، عضلات سواس، بیشترین فشار را تحمل می کنند و فقط فشار ثانویه بر عضلات شکم وارد می شود.

پاورپوینت نایاب دراز نشست

 

پاورپوینت نایاب دراز نشست

 

 بنابراین، درصورتیکه هدفتان شکیل کردن عضله شکم باشد، دراز-نشست، تمرینی تقریبا بی فایده است. بجای دراز-نشست، کرانچ را امتحان کنید که مستقیما، عضلات شکم را هدف قرار می دهد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب دراز نشست است

 

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب دراز نشست از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

اهداف کلی فصل:

 

 1. آشنایی باجلوه های تاریخی واجتماعی ادبیات فارسی برون مرزی
 2. آشنایی با نمونه هایی از آثار ادبی فارسی در گشور های همسایه
 3. آشنایی با برخی از فارسی سرایان شبه قاره(هند و پاکستان)و افغانستان و تاجیکستان
 4. توانایی انجام فعالیت های یادگیری

 

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

 

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

 

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

 

درآمدی بر ادبیات فارسی برون مرزی

ادبيات هر سه منطقه شبه قاره ي هند و پاكستان ، افغانستان و تاجيكستان ، با توجه به

شرايط سياسي، اقليمي و فرهنگي تحولات فراواني يافته اما روح زبان و ادب فارسي هنوز

 در آنها باقي است.

برخي از شاعران و نويسندگان مشهور زبان فارسي هند و پاكستان، تاجيكستان و افغانستان در گذشته و حال عبارتند از :

اميرخسرو دهلوي

بيدلي دهلوي

اقبال لاهوري

صدرالدين عيني

سفيد گل رخسار

عبيد رجب

محمد ابراهيم صفا

خليل الله خليلي

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی

محمد اقبال لاهوری

      اقبال از آغاز جوانی شعر می گفت و در مجالس شعرخوانی شرکت می کرد و در بعضی از جراید محلی ؛ اشعارش طبع و نشر می شد. استاد وی " سید میر حسن " در تشویق او در این راه سهم عمده ای داشت و علاوه بر این ، اقبال با " داغ دهلوی " استاد شعر اردو در آن روزگار ، مکاتبه داشت و از راهنماییهای او بهره می گرفت.

      اقبال پس از طی دوران تحصیلات متوسطه ، در سال 1895 م به لاهور رفت و در دانشکده دولتی آن شهر به ادامه تحصیل مشغول شد . در مدت 5 سال که وی در این دانشکده بود ، علاوه بر زبانهای فارسی ، عربی ، با ادبیات انگلیسی و ادبیات جدید اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد و مقدمات فلسفه غرب را فرا گرفت. در دوره فوق لیسانس ، علاوه بر تحصیل فلسفه که موضوع اصلی کار او بود ، به مطالعه اصول علم اقتصاد و حقوق نیز اشتغال داشت. استاد او در فلسفه ، دانشمند شرق شناس مشهور ، سرتوماس آرنولد بود که در طول این دوران به شاگرد خود دلبستگی خاصی یافته بود. راهنماییها و تعلیمات او نیز در پرورش استعدادهای ذهنی و فکری اقبال تأثیر بسیار داشت.

      اقبال پس از پایان این دوره از تحصیلات دانشگاهی ، در بخش زبانهای شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداخت و عهده دار دروسی در زبان عربی ، ادبیات انگلیسی ، اقتصاد ، تاریخ و فلسفه شد . یکی از نخستین کارهای او در این ایام ، مقاله ای بود به زبان انگلیسی درباره " انسان کامل" ازدیدگاه عبدالکریم جیلی .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی  است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ادبیات فارسی برون مرزی  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیوه  ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیوه   ارائه مطالب علمی و فنی 

پاورپوینت نایاب شیوه   ارائه مطالب علمی و فنی 

 

¨عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی

پاورپوینت نایاب اختلال افسردگی - 52 اسلاید

پاورپوینت نایاب اختلال افسردگی - 52 اسلاید

پاورپوینت نایاب اختلال افسردگی - 52 اسلاید

پاورپوینت نایاب اختلال افسردگی

پاورپوینت نایاب اختلال افسردگی

 

—       تبیین های روان تحلیل گرانه

پاورپوینت نایاب حسابداری مدیریت ارزشیابی موجودیها - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب حسابداری مدیریت ارزشیابی موجودیها - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب حسابداری مدیریت ارزشیابی موجودیها - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

پول شما  و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

موجودی مواد و کالا بخش عمده ای از داراییهای بسیاری از واحدهای تولیدی وتجاری را تشکیل می دهد،از این جهت ازرشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی این واحدها را دارد .

 

استاندارد حسابداری شماره 8 نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند..

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

}موجودی مواد و کالا به داراییهایی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد:

پاورپوینت نایاب توحید - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب توحید - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب توحید - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب توحید

پاورپوینت نایاب توحید

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

توحید جزء اصول پنجگانه معتزله نیز بود همچنانكه جزء اصول‏ اشاعره نیز هست ، با این تفاوت كه توحید مورد نظر معتزله كه مشخصه مكتب آنها به شمار می‏رود توحید صفاتی است كه مورد انكار اشاعره است و توحید مورد نظر اشاعره كه مشخص مكتب آنها به شمار می‏رود توحید افعالی‏ است كه مورد انكار معتزله است. قبلا گفتیم كه توحید ذاتی و توحید در عبادت چون مورد اتفاق همه است از محل بحث و نظر خارج است. اكنون ببینیم كه توحید مورد نظر شیعه چه توحیدی است؟ توحید مورد نظر شیعه علاوه بر توحید ذاتی و توحید در عبادت هم شامل‏ توحید صفاتی و هم شامل توحید افعالی می شود. یعنی شیعه در بحث صفات‏ طرفدار توحید صفاتی است و در بحث افعال طرفدار توحید افعالی، اما توحید صفاتی شیعه با توحید صفاتی معتزله متفاوت است، توحید افعالی او نیز با توحید افعالی اشاعره مغایرت دارد. توحید صفاتی معتزله به معنی خالی بودن ذات از هر صفتی و به عبارت‏ دیگر به معنی فاقد الصفات بودن ذات است، ولی توحید صفاتی شیعه به‏ معنی عینیت صفات با ذات است

 

، چنان که گفته می شود فلانی یکی از مردم است چون در این صورت خداوند را تشبیه نموده است.

و اما آن دو قسم از معنای واحد را که براى خداوند ثابت است: یکی واحد به معنای این که در موجودات براى خدا شبیهى نیست. و دیگر این که مراد از واحد این باشد که خداوند متعال در وجود و عقل و وهم منقسم نمی شود و این چنین است پروردگار ما.

پاورپوینت نایاب توحید

 

پاورپوینت نایاب توحید

 

(شیخ صدوق، التوحید، ص ۸۳، نوبت چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم ۱۳۹۸ق) پس طبق روایت، مراد از واحد  بودن خدا یا بساطت و عدم ترکیب خداست و یا یگانگی و بی همتایی اوست  

مشهورترین معنای توحید همان یگانگى ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبیه براى اوست

 

پاورپوینت نایاب توحید

 

پاورپوینت نایاب توحید

 

šتوحید” مهم ترین اصل از اصول دین اسلام، بلکه از ادیان ابراهیمی به شمار می آید. توحید در لغت به معنای یکی دانستن و در اصطلاح اهل کلام، یگانه دانستن و یکتا شمردن حق تعالی است و در نقطۀ مقابل آن، شرک به خدا قرار دارد که قرآن مجید از آن به عنوان ظلم عظیم و گناه نابخشودنی تعبیر کرده است {توحید در لغت به معانی گوناگونی اطلاق شده است. }

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب توحید است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب توحید از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

عرضه كل(درآمد ملي يا توليد ملي)=مخارج دولتي+سرمايه گذاري+مخارج مصرفي

مخارج مصرفي:پولي كه خانوارها بابت كالا وخدمات مصرفي مي پردازند

 

سرمايه گذاري:خريد كالاها وخدمات سرمايه اي توسط بنگاه ها

 

كالا وخدمات سرمايه اي:كالاهايي كه در توليد ساير كالاها استفاده ميشود.

مثل :آهن در ساختمان سازي

 

مخارج دولتي:درآمدهاي حاصل از جمع آوري ماليات كه توسط دولت خرج خريد كالاها وخدمات ميشود.

مثل:هزينه هاي درماني،آموزش وپرورش،جاده سازي و...

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي

پس انداز:بخشي از درآمد خانوارها است كه براي خريد كالاها وخدمات در آن دوره استفاده نميشود.

مالیات: مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود

مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور،تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى

توسط دولت استفاده شود.

مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و يا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته مي شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول مي شود.

مانند:مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.

مالیات غیرمستقیم: بطور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته مى شود.
پرداخت آن بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست و بطور معمول

 عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند:عوارض گمركي،ماليات بر فروش

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي

پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي

 1. بانك مركزي, جمهوري اسلامي. “جزوه دانش علوم بانكي.” 1390.
 2. پور مقيم, جواد. “تجارت بين الملل(نظريه ها وسياست هاي بازرگاني).” مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد, چاپ سوم پاييز1382.
 3. حقيقي, محمد دكتر. “بازرگاني بين الملل(نظريه ها وكاربردها).” تهران:موسسه انتشارات دانشگاه تهران, چاپ هفتم1388.
 4. راگونات. “مديريت تطبيقي.” توسط عباس منوريان . مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد, چاپ سوم پاييز1382.
 5. روزبهان, محمود. “تئوري اقتصاد كلان جلد دوم.” تابان, چاپ سي ام1385.
 6. زاهدي, شمس السادات. “مديريت فرامليتي وجهاني (نگرش تطبيقي).” سمت, چاپ پنجم بهار1388.
 7. سالواتوره, دومينيك. “تجارت بين الملل.” توسط حميد رضا ارباب. نشر ني, 1388.
 8. محمدي, تيمور. “اقتصاد خرد وكلان.” پارسه, چاپ هفتم بهار 1389.
 9. مشبكي, اصغر. “سازمان هاي پولي ومالي بين الملل.” جهاد دانشگاهي, چاپ پنجم تابستان1387.
 10. موسوي جهرمي, يگانه. “توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي.” انتشارات دانشگاه پيام نور, چاپ دوم آبان1388.
 11. نظري, محسن. “اقتصاد كلان.” نگاه دانش, چاپ بيستم1388.

 

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سياست هاي پولي و مالي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت متفاوت توليد آهن - 24 اسلاید

پاورپوینت متفاوت توليد آهن - 24 اسلاید

پاورپوینت متفاوت توليد آهن - 24 اسلاید

پاورپوینت متفاوت  توليد آهن

پاورپوینت متفاوت  توليد آهن

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

 روشهای توليد آهن و فولاد

 2- احيا مستقيم – کوره قوس الکتريکی

Direct Reduction- Electrical Arc Furnace

¥ احيا  در دمايي کمتر از دمای ذوب و توليد آهن اسفنجی

¥ فولاد سازی: در کوره قوس الکتريکی                                           

ويژگيها:

1- احيا در حالت جامد و دمای کمتر

2- امکان ساخت واحد های کوچک(400 هزارتن يا يک ميليون تن) يا تعدادی مدول احيا به صورت موازی

3- عدم وابستگی به زغاسنگ کک شو (امکان استفاده از گاز طبيعی و زغالسنگ معمولی)

4- امکان استفاده از DRI به جای قراضه و اجتناب از مشکلات تهيه  و مصرف قراضه

كاني‌هاي آهن

پاورپوینت متفاوت  توليد آهن

 

پاورپوینت متفاوت  توليد آهن

 

كاني‌هاي حاوی آهن بسيار متنوعند ولي فقط تعداد محدودي از آنها ارزش اقتصادي دارند  و كانه آهن محسوب مي‌شوند (جدول ).

كاني‌هاي آهن )از نظر تركيب شيميايي( : شامل اكسيدها ، كربناتها ، سيلكاتها وسولفيدها (جدول).

پاورپوینت متفاوت  توليد آهن

پاورپوینت متفاوت  توليد آهن

مگنتيت 

qفرمول شيميايي مگنتيت Fe3O4است .

پارپوینت نایاب نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت - 50 اسلاید

پارپوینت نایاب نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت - 50 اسلاید

پارپوینت نایاب نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت - 50 اسلاید

پارپوینت نایاب نگاهی به آمار تجارت ایران  با تمرکز بر بخش نفت

پارپوینت نایاب نگاهی به آمار تجارت ایران  با تمرکز بر بخش نفت

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

—نتيجه بررسی درآمدهای ارزی کشور

پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات - 88 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات - 88 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات - 88 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات

پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات

پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

مقدمه
ماشينكاري وايركات، فرآيند براده‌برداري است كه در آن از يك منبع با انرژي ترموالكتريكي به‌منظور براده‌برداري استفاده مي‌شود. فرآيند برشكاري به‌وسيله جرقه‌هاي متناوب و كنترل شده‌اي است كه بين الكترود يعني سيم و قطعه كار زده مي‌شود. الكترود سيم نازكي است كه از قرقره باز شده و از درون قطعه كار عبور كرده و از سمت ديگر توسط مكانيزم مربوطه خارج مي‌شود. بين سيم و قطعه كار فاصله كوچكي به نام گپ وجود دارد كه در حين انجام ماشينكاري مايع دي‌الكتريك آن را دربر مي‌گيرد و در ولتاژ مناسب تخليه الكتريكي بين سيم و قطعه كار اتفاق مي‌افتد و جرقه‌هاي ايجاد شده قطعه كار را به‌صورت موضعي تبخير كرده و مايع دي‌الكتريك آنها را از محل شستشو مي‌دهد و فرآيند براده‌برداري انجام مي‌گيرد. ماشينكاري وايركات در چند سال اخير با توجه به نياز روزافزون در برخي از زمينه‌هاي ساخت و توليد بخصوص صنايع قالبسازي دقيق، بسيار پيشرفت كرده و مورد توجه قرار گرفته است.  پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات
از آنجاييكه زبري سطح يكي از مهمترين پارامترها در ساخت و توليد محسوب مي‌شود تحقيقات مختلفي به‌وسيله محققين به‌منظور بهينه‌سازي زبري سطح به‌دست آمده در فرآيند وايركات انجام پذيرفته است. اين مطالعات نشان مي‌دهد زبري سطح در فرآيند وايركات ارتباط نزديكي با پارامترهاي ماشينكاري دارد. اگرچه، تحقيقات منتشر شده اطلاعات جامعي را در زمينه انتخاب پارامترهاي ماشينكاري براي ماشينهاي متفاوت و مواد و شرايط مختلف ماشينكاري فراهم ننموده است. از آنجاييكه ماشينكاري وايركات يك روش ماشينكاري غير سنتي (مدرن) پر كاربرد و مورد نياز با سرمايه‌گذاري اوليه بالاست، لازم است براي انجام اين فرآيند پارامترهاي مناسب ماشينكاري به‌منظور اقتصادي كردن فرآيند انتخاب گردند. انتخاب پارامترهاي مناسب به‌منظور رسيدن به زبري سطح مورد نظر و يا حداكثر نرخ براده‌برداري با اطلاع از نحوه تأثيرگذاري اين پارامترها بر روي عوامل ياد شده ممكن خواهد بود كه هدف اصلي اين تحقيق نيز قرار گرفته است..  پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات
در ماشينكاري تخليه الكتريكي بوسيله سيم، الكترود يك سيم رساناست. اين سيم معمولاً از جنس برنج است كه به ماشينكاري كه انجام مي‌شود و كار مربوطه ممكن است پوشش داده شده باشد. سيم در حين ماشينكاري از بين غلتك هدايت كننده سيم عبور مي‌كند كه اين غلتكها سيم را به موقعيت دقيق خود هدايت مي‌كنند. شرايط تخليه الكتريكي در اثر اختلاف پتانسيل ايجاد شده بين قطعه كار و سيم فراهم مي‌گردد. سيم بطور پيوسته و با سرعت ثابت به داخل قطعه كار تغذيه مي‌شود. به‌منظور افزايش كيفيت جرقه‌هاي ايجاد شده و شستشوي ذرات كنده شده از قطعه كار در حين فرآيند، مايع دي‌الكتريك (آب) همواره به شكاف موجود بين قطعه كار و سيم (گپ) وارد مي‌شود. براي اينكه يك فرآيند ماشينكاري مؤثر و دقيق داشته باشيم لازم است كه فاصله صحيح بين قطعه كار و سيم همواره رعايت شود. پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ماشينكاري وايركات از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای - 63 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای - 63 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای - 63 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

EU : ضریب یکنواختی خروج آب
n : تعداد قطره چکانهایی که برای هر گیاه بکار می رود (در مورد قطره چکانهای نقطه ای و گیاهان دائم). برای قطره چکانهای خطی می بایست از دو مقدار زیر هر کدام بزرگتر بود انتخاب شود: پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

الف: فاصله بین گیاهان تقسیم بر همان طولی از لاترال که توسط کارخانه سازنده بعنوان یک قطره چکان برای محاسبه Cv بکار رفته است.
ب: یک پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

Cv : ضریب تغییرات دبی (تعیین بوسیله کارخانه)
qmin : حداقل دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)
qavg : میانگین دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)
فیلتر ها نمی توانند نمکهای محلول را جدا کنند مگر آنکه مجهز به غشاهای اسمز معکوس باشند.
ارجحیت استفاده از آبهای زیر زمینی برای آبیاری قطره ای
بزرگترین اندازه مجاز برای ذرات معلق در آبیاری قطره ای 75 تا 200 میکرون است
عمل تصفیه آب باید با تزریق مواد شیمایی نظیر کلر و اسید تکمیل گردد تا از رشد باکتریها جلوگیری به عمل آید.
ذرات کوچک از قطر روزنه قطره چکان با تجمع در دهانه قطره چکان می توانند باعث گرفتگی آن شوند به این پدیده پل بندی ذرات گویند.
خروج 70 تا 90 درصد ذرات شن بوسیله سیکلون پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای
جریان ورودی باید متناسب با گنجایش سیکلون باشد.
اکثر سیکلونها باعث افت فشار آب به میزان 5-12 Psi می شوند.
در زمانی که سیستم روشن یا خاموش می شود سیکلون نمی تواند شن را از آب خارج کند.
سیکلونها با پیدایش صافی های دیسکی و شنی کمتر بکار می روند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طراحی سیستم های آبیاری قطره ای از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت - 272 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت - 272 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت - 272 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت

پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت

پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

سيستم هاي اطلاعاتي حاوي اجزايي هستند. در راس اين هرم انسان[1] قرار دارد كه مهمترين ركن آن است و اگر اين جزء عملكرد درستي نداشته باشد، هزينه ها و انرژي هاي صرف شده تلف خواهند شد. اطلاعات[2] در سطح بعدي قرار دارد كه توسط انسان پشتيباني مي شود. سطح سوم اين هرم را نرم افزار[3] تشكيل مي دهد كه در واقع توليدكننده اطلاعات است و لايه زيرين آن سخت افزار[4] قرار دارد كه در شبكه هاي كامپيوتري[5] جاي مي گيرد.

[1] - People
[2] - Information پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت
[3] - Software
[4] - Hardware
[5] - Networks.
برای مثال، در يک سیستم توليدي، درون دادها عبارتند از مجموعه اي از نيروي انساني با درجات متنوعي از مهارت ها و تخصص ها, مواد اوليه, سرمايه, انرژي, تکنولوژي, اطلاعات و غيره. پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت
در یک سیستم اطلاعاتی درون دادها عبارتند از: داده ها
5- محيط سيستم پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت

هر سيستم، به طور كلي، در محيطي قرار دارد. سيستم، از عوامل محيطي تأثير مي پذيرد و بر آنها اثر مي گذارد. به عبارت ديگر، سيستم و عوامل محيطي (مانند عوامل طبيعي، فرهنگي، ايدئولوژيكي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي) بر هم كنش و واكنش متقابل دارند. به اين ترتيب، محيط هر سيستم را عواملي تشكيل مي دهند كه اگر چه جزء سيستم نيستند، اما تغيير در هر يك از آنها، مي تواند موجب تغييراتي در سيستم شود.بنابراين، محيط سيستم شامل كليه متغيرهايي است كه مي توانند در وضع سيستم مؤثر باشند و يا از سيستم تأثير پذيرند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سيستم هاي اطلاعات مديريت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها - 60 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها - 60 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها - 60 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها

پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها

پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

لكه سياه سيب Apple Scabe
مهمترين بیماری در درختان سیب محسوب ميشود ودر مناطقي با بهار و تابستان سرد و مرطوب بسيار شديد است
خسارت :  پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها
كاهش كيفيت و اندازه ميوه‌هاي آلوده
كاهش مدت انبار داري میوه ها
آلودگي ساقه ميوه جوان باعث ريزش ميوه‌ها قبل از بلوغ مي‌شود
آلودگي شديد باعث بي‌برگي و رشد ضعيف جوانه‌ها در سال بعد مي‌شود
علائم:  پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها
روي برگها لكه‌ها عموما روي سطح بالايي مي‌باشند.
اولین علائم در سطح زيري برگهای جوان و كاسبرگها بصورت لكه هاي غير منظم و به رنگ زيتوني روشن ظاهر شده و به زودي سطح لكه‌ها از يك پوشش خاكستري تيره رنگ پوشيده مي شوند بعدا نرمي سطح لكه‌ها ناپديدي و لكه‌ها به رنگ سياه شفاف و تاحدودي برجسته تبديل مي‌شوند.
تعداد لكه هاي موجود روي هر برگ به شدت بيماري بستگي دارد.
آلودگي اولي برگها سبب كوچك ماندن، پيچيده شدن و ريزش آنها مي شود
علائم:  پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها
در ميوه علائم در هنگام رسيدن ميوه ها ظاهر مي شود.
لكه‌ها قهوه‌اي گرد و كوچك بر روي آنها ظاهر شده و به سرعت گسترش مي يابد پس از مدتي پوست شكاف برداشته و توده كنيديومها در شكاف و درز لكه‌ها ظاهر شده و يا اينكه به صورت دوايرمتحدالمركز در سطح ميوه ديده مي‌شود كه نهايتا باعث پوسيدگي كامل ميوه كه به صورت خشك و موميايي شده ظاهر شده و ميوه روي درخت آويزان مانده يا روي زمين مي‌افتند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب توت فرنگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب توت فرنگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب توت فرنگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب توت فرنگی

پاورپوینت نایاب توت فرنگی

پاورپوینت نایاب توت فرنگی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تاريخچه توت فرنگي:

توت فرنگي ميوه اي نسبتا جديد است که تا 250-300 سال قبل به اين شکل امروزي وجود نداشت و بيشتر موارد استفاده دارويي داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگي هاي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به عنوان يک گياه اهلي استفاده گرديد. در جنگلهاي شمال ايران توت فرنگي وحشي بطور فراوان يافت مي شود. بنظر مي رسد که اولين رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ايران آمد و به نام اتابکي خوانده شد.
مشخصات گياه شناسي :.
- عموما گياهاني علفي باساقه هاي رونده يا استولون هستند. برگها مشتمل بر سه برگچه خشن و کرک دار برنگ سبز تيره
- ساختمان گل شامل 5 گلبرگ سفيد
- کاسه گل شامل 5 کاسبرگ سبز رنگ
- پرچمها به تعداد 20 عدد پاورپوینت نایاب توت فرنگی
- مادگي به تعداد زياد و بصورت مارپيچي
بر روي نهنج قرار گرفته است  پاورپوینت نایاب توت فرنگی
- در هر تخمدان يک تخمک وجود دارد
وگل در واقع دو جنسه است.  پاورپوینت نایاب توت فرنگی
- توت فرنگي نقش مهمي در خونسازي بدن دارد و از خاصيت ضدعفوني كننده‌اي برخوردارست. علاوه بر اينها خوردن توت فرنگي باعث پاك شدن خون از مواد مضر و زايد مثل اوره، اسيداوريك و چربي مي‌شود.
- ويتامين A موجود در توت باعث رشد ناخن‌ها و تقويت چشم مي‌شود.
- دانشجويان و افرادي كه تمرينات فكري مي‌كنند، بهتر است حتما توت فرنگي ميل كنند چرا كه خوردن اين ميوه باعث تامين فسفر مورد نياز مغزشان مي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب توت فرنگی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب توت فرنگی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت

پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت

پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

6 مرحله ساخت و راه اندازی یک وب سایت حرفه ای عبارتند از :
1. تعیین اهدافی برای کارکرد وب سایت
2. طراحی وب سایت برای انتقال پیام تان Design
3- گرفتن يك دامين يا نام دامنه براي وب سايت Domain
4. پیدا کردن یک میزبان برای سایت Host
5. تبلیغ و ترویج خدمات سایت  پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت
6.نگهداری و توسعه سایت  پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت
ديتا سنتر : محل نگهداري سرورهاي سايتها
هر سرور مي تواند هزاران سايت را ميزباني كند
هر سايت مي تواند يك سرور اختصاصي داشته باشد
هر سرور مي تواند انواع سيستم عامل داشته باشد
سيستم عامل هاي سروها : كد باز – كد بسته
ويندوز سيستم عامل كد بسته است پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت
لينوكس سيستم عامل كد باز است
انتخاب سرورها بسته به شرايط موسسه و وب سايت ما دارد
اين سيستم ها كه امروزه در وب بنام CMS شناخته ميشوند، مخفف Content Management System ميباشندكه يك برنامه نرم افزاري روي سرور هستند و به مدير سايت اجازه ميدهند تا محتواي سايت را تغيير دهد بدون نياز به طراحي دوباره سايت .
در واقع طراح اوليه سايت يكبار سيستم CMS را طراحي ميكند و تعدادي قالب آماده براي صفحات طراحي كرده و آن را روي سايت شما نصب ميكند .و حال شما براحتي ميتوانيد صفحات ديگري را به آن كم يا اضافه يا ويرايش كنيد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب الزامات راه اندازی وب سایت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

اهمیت وضرورت:
آموزش وپرورش رامی توان به صورت فرایندي تعریف کرد که به منظور تغییر وتعدیل رفتار دانش آموزان با توجه به هدفهاي معین طرح ریزي شده است ودر این فرایند نقش معلم عبارت است از فراهم ساختن شرایط وامکانات لازم به گونه اي که تغییرات مطلوب دررفتار دانش آموزان ایجاد شود .
براي سنجش ومشخص کردن این تغییرات همواره از عاملی همچون امتحان استفاده می شود درگذشته امتحان فقط وسیله اي براي غربال کردن دانش آموزان بود وعامل مهمی براي تعیین سرنوشت آینده دانش آموزان، به شمارمی رفت . پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد
اما امروزه بر اثر پیشرفت روز افزون علوم وتکنولوژي ودگرگون شدن مفهوم آموزش وپرورش نقش امتحان تغییر یافته است وبه عامل کشف کننده وشناساننده توانایی ها واستعدادهاي دانش آموزان وآماده سازي آنان براي شرکت در فعالیتهاي سازنده جوامع پویاي انسان تبدیل گشته است .
تعریف سوالات مفهومی واستاندارد: پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد
به سوالاتی ، سوالات مفهومی گفته می شود که با چالش کشاندن مفاهیم آموزش داده شده بطور فعال به دیدگاههاي متفاوتی از آن مفهوم برسد.
به عبارت دیگر سوال مفهومی باید بتواند مفهوم آموزش داده شده توسط معلم را که به صورت همگرااست را به دیدگاههاي واگرا تغییر رفتار دهد.

به طور کلی در سوالات مفهومی سطوح بالاي حیطه شناختی مطرح است،
انتظار می رودروند طراحی سوالات امتحانی نیز باید منطبق با رویکرد آموزشی ،تغییر کند . به عبارت دیگر سوالات امتحانی باید به صورتی باشد که دانش آموز در حل آن از تجربه شخصی که در کلاس درس بدست آورده ،استفاده کند.
سوالات تولید پاسخ )ذهنی):  پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد
در این نوع سوالات دانش آموز خودش پاسخ سوال را تولید می کندوبخاطر تاثیر ذهنی مصحح در نمره گذاري ، ذهنی می گوییم.
انواع سوالات تولید پاسخ:
1. تشریحی : سوالات بسیار مفهومی هستند که سطوح بالاي یادگیري
مثلا کاربرد،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی را اندازه می گیرند.
)ازاین سوالات باید به صورت محدود استفاده گردد(.
مثال:
1- نقش پرفشار سیبري بر آب و هواي ایران را توضیح دهید؟
2-کشت گذرا یا نوبتی را توضیح دهید؟
سوالات گسترده پاسخ از نظر مقدار نوشتن محدودیتی ندارند اما درسوالات محدود پاسخ از نظر مقدار و زمان محدودیت دارند و این محدودیت مربوط به حجم مطلب زمان پاسخگویی است نه بخش خاصی از مطلب.
مثال:نقش ناهمواریها را در زندگی خود در4خط بنویسید؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طراحی سوالات مفهومی و استاندارد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS - دویست اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS - دویست اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS - دویست اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

GISعبارت است از یک مجموعه کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصۀ اصلی و مهم محسوب می شود.  پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
یک GIS هرگز به تنهایی نمی تواند وجود داشته باشد بلکه نیازمند به وجود سازمان منسجمی از نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات می باشد تا مسءولیت پیاده سازی و نگهداری GISرا بعهده گیرد. پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
این اصطلاح به صورت گسترده و آزاد به کار می رود.
از این اصطلاح می توان برای نشان دادن موارد خاصتر مانند pHخاک، تغییرات فشار، تغییرات درجه حرارت و شیوع اماض استفاده کرد.
موضوع مورد استفاده یا کیفی(کاربری زمین) و یا کمی(تغییرات عمق آب)است. می توان این اطلاعات را با نقشه های هم ارز که مناطق هم ارزش را با مرزهای از هم جدا می کند نشان داد. پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
مدیریت پایگاه داده که قلب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی است شامل جمع آوری داده ها، پیش پردازش آنها، فراهم آوری داده ها جهت ذخیره سازی و سپس استفاده آنها
می باشد. که مدیریت داده ها باید به نحوی داده ها را در اختیار کاربر قرار دهد که نیازی به آموزش جزئیات مربوط به خود بانک اطلاعاتی نباشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي - 49 اسلاید

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي - 49 اسلاید

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي - 49 اسلاید

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

مشاهده اي
• شيوه هاي مشاهده اي قلم- كاغذي ((pen-paper
- مزايا : ارزان قيمت و بدون ايجاد تداخل در كار فرد
- معايب : از دست رفتن دقت بعلت روند ثبت منقطع و
دشواري تعيين تعداد بهينه مشاهده ها و  پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي
كاربرد بيشتر در كارهاي استاتيك و داراي الگوي ساده و تكراري
• شيوه هاي مشاهده اي فيلم برداري و تفسير توسط كامپيوتر(WEPAS)

2. شيوه هاي مستقيم  پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي
• ارزيابي وضيعت بدن : دستي يا با كمك تجهيزات الكتريكي
• ارزيابي تنش وضعيتي يا خستگي ماهيچه اي موضعي پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي
3. شيوه هاي خود گزارشي : پرسشنامه ، مصاحبه يا چك ليست ، نقشه بدن و...
پوسچرهاي طبيعي و خنثي بدون اثر آسيب زا بر دستگاه اسكلتي-عضلاني. هيچگونه اصلاحي نياز نيست.
پوسچرهايي كه ممكن است اثر آسيب زا بر دستگاه اسكتي-عضلاني داشته باشند. انجام اقدام هاي اصلاحي در آينده نزديك لازم است.
پوسچرهايي كه داراي اثر آسيب زا بر دستگاه اسكلتي-عضلاني هستند. انجام اقدامات اصلاحي هر چه زودتر ضروري است.
فشار بيومكانيكي اين پوسچرها بر دستگاه اسكلتي-عضلاني بسيار آسيب زا بوده و انجام اقدام هاي اصلاحي بي درنگ لازم است.
اثر ترکیبی ریسک فاکتورهای مختلف و تعامل آنها در بروز MSD ارزیابی می شود
دارای حساسیت مطلوب
کاربرد برای طیف وسیعی از مشاغل
کاربرد ساده و ارزیابی سریع

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری

پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری

پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بیماری های قلبی در زنان واقع در سنین باروری تقریباً شایع هستند و حدود 1% بارداری ها را دچار عارضه می کنند.

میزان مرگ مادران در رابطه با بیماری های قلبی به طور مشخصی در طی 50 سال گذشته کاهش یافته است. (از 5/6 به 0/3 درصد هزار تولد زنده)

بیماری های قلبی هنوز دومین عامل شایع غیرمامایی مرگ مادران باردار است
روماتیسم قلبی
بیماری مادرزادی قلب پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری
بیماری قلبی همراه با فشارخون بالا
بیماری عروق کرونر قلب
بیماری تیرویید
بیماری سفلیس
بیماری قلبی کیفواسکولیوتیک (انحراف ستون فقرات)
کاردیومیوپاتی ایدیوپاتیک (بیماری عضله قلب بدون علت شناخته شده)
قلب ریوی (نارسایی قلب بر اثر اختلال عملکرد ریه)
پریکاردیت کنستریکتیو (التهاب پرده اطراف قلب با اثر فشاری بر روی قلب)
بلوک قلبی (انسداد مسیرهای جریان الکتریکی قلب)
میوکاردیت ایزوله (التهاب منحصر در عضله قلب) پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری
در طی بارداری، قلب به سمت بالا و چپ همراه با چرخش جانبی حول محور طولی خودش جابجا می شود.
تعداد نبض در حالت استراحت، حدود 10 ضربه در دقیقه افزایش می یابد.
برخی از تغییرات ایجاد شده در صداهای قلب، شامل موارد زیر می باشد: دو تا شدن صدای اول قلب همراه با افزایش شدت هر دو جزء آن، تشدید می شود.
تغییر مشخصی در اجزای آئورتی و ریوی (دریچه ریوی) صدای دوم قلب ایجاد نمی شود.
صدای سوم قلب به آسانی شنیده می شود. پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب بیماری های قلبی عروقی در بارداری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای

پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای

پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

در سال‌های اخیر استفاده از چوب درختان در ساختن مداد باعث وارد انتقاداتی از سوی حامیان محیط‌زیست در سراسر جهان شده است، چرا كه در ساخت مداد بیش از 70 درصد از چوب مورد استفاده صنایع قرار می‌گیرد.
درعین حالی كه محصول، قابلیت بازیافت نیز ندارد. در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری برای جایگزینی چوب در تركیبات مداد صورت گرفته است و طرحی كه تاكنون اجرایی می‌شده استفاده از كاغذ باطله در ساخت مداد است. پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای
این راهكار چند سالی است كه در كشور چین مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم اكنون مدادهای تولید شده از كاغذ باطله، رقم قابل توجهی را دارا هستند. در كشور ما نیز با انتقال تكنولوژی از چین یك كارخانه تولید مداد از ضایعات روزنامه‌ای را آغاز كرده است كه باید به فال‌نیك گرفت و به‌طور قطع حمایت از آن باید مورد توجه بخش‌های خصوصی، دولتی و همچنین تشكل‌های حامی محیط‌زیست قرار گیرد. پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای
شاید در صورت گسترش تولید این‌گونه مدادها در آینده نزدیك بتوان استفاده از آن را در بسیاری از نهاد و سازمان‌ها اجباری كرد تا از این طریق كمكی به توسعه پایدار و محیط زیست كشورمان كرده باشیم.

1-1- زمین
1-2- محوطه سازی
1-3- ساختمان ها
1-4- ماشین آلات
1-5- تاسیسات پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای
1-6- وسایل نقلیه
1-7- تجهیزات اداری
1-8- هزینه های قبل از بهره برداری

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تولید مداد روزنامه ای از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بروسلوز مشكل جهاني است . به استثناي تعداد كمي از كشورهاي جهان كه عاري از عفونت بوده يا موفق به ريشه كني شده اند ، اكثريت كشورها به عفونت آلوده بوده اند . در تازه ترين آمار جهاني تنها 17 كشور ريشه كني بروسلوز را گزارش كرده اند ( جزاير مانش ، نروژ ، سوئد ، هلند ، سوئيس و .... ) . در منطقه خاور ميانه تمامي كشورها آلودگي به بيماري بروسلوز يا تب مالت را دارند .  پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
در روستاها و عشاير ايران بين چادرها و كلبه هاي روستائيان و محل نگهداري دام ها فاصله چنداني وجود ندارد . نوازش نوزاد دام تازه به دنيا آمده توسط كودكان و مصرف محصولات لبني غيرپاستوريزه بخصوص آغوز از علل انتشار بيماري تب مالت در ايران مي باشد . پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

آمار ساليانه بروسلوز انساني در ايران تا سال 68 سير صعودي و پس از آن سير نزولي به خود گرفته است بيماري سالك در مناطق گرمسيري امريكا ، آفريقا وشبه قاره هند ودر نواحي نيمه گرمسيري آسياي جنوب غربي و ناحيه مديترانه آندميك است . اگر چه بيماري سالك معمولاً با مرگ و مير بالائي همراه نيست ولي ميزان ابتلاء بالا و ايجاد ضايعات بد شكل پوستي كه در برخي موارد تا بيش از يك سال باقي مي ماند و جوشگاه (اسكار)پس از بهبودي آن نيز كه حتي با درمان استاندارد تا آخر عمر وجود دارد ، قابل توجه است و موجب اذيت و آزار بيمار مي گردد پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
سالانه 1500000 نفر در دنيا به اين بيماري مبتلا مي شوند كه بسياري از آنها ثبت و گزارش نمي شوند . گرچه سالانه حدود بيست هزار مورد بيماري ليشمانيوز جلدي در ايران گزارش مي شود ولي احتمالاَ موارد حقيقي بيش از 4 تا 5 برابر آن است . سالك در ايران به شكل روستائي( مرطوب) و شهري ( خشك ) مشاهده مي شود، نوع روستائي در اكثر مناطق روستائي 15 استان كشور شايع است و نوع شهري در بسياري از نقاط شهري به صورت آندميك از جمله شهر بم وجود دارد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد

پاورپوینت نایاب تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

lماده 1: اعضاي كميته

پاورپوینت نایاب آسانسور - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب آسانسور - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب آسانسور - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب آسانسور

پاورپوینت نایاب آسانسور

پاورپوینت نایاب آسانسور

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

•فهرست مطالب

پاورپوینت نایاب شیمی و فناوری غلات - 86 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیمی و فناوری غلات - 86 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیمی و فناوری غلات - 86 اسلاید

پاورپوینت نایاب  شیمی و فناوری غلات

پاورپوینت نایاب  شیمی و فناوری غلات

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

—قوت غالب

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز

پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

هيپوفيز در حاملگي تا 30% بزرگتر مي شود و گاهي اوقات فشار آن بر کياسماي بينايي باعث همي آنوسمي باي تمپورال مي شود.
آدنوم هاي هيپوفيز نئوپلاسم هاي خوش خيم سلولهاي قدامي هيپوفيز هستند و ممکن است سبب کم کاري هيپوفيز، سردرد، مشکلات بينائي شوند.
آدنوم ها دو دسته ميکرو کمتر از mm10 و ماکرو تقسيم شوند.
دفع آب به دليل باز جذب ناکافي در توبول هاي کليه
علائم: پرادراري، پرنوشي و تشنگي مفرط 
علل : پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز
1) مرکزي : ترشح ناکافي AVP (ژنتيکي، اکتسابي) تومور، تروما، عفونت، سندرم شيهان، اتوايمون
2) نفروژنيک : کاهش حساسيت کليه به AVP (خانوادگي، اکتسابي) ليتوم
درمان تجويز : دسموپرسين (بدون عارضه براي مادر يا جنين)
تيروئيد در حاملگي بزرگ مي شود.
هيپوتيروئيدي: پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز
شايعترين علت تيروئيديت هاشيماتو تشخيص با
آنتي بادي آنتي تيروگلوبولين و آنتي ميکروزومي
↓ fT4، TSH↑ پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز
تخريب تيروئيد براي درمان گريوز
علائم : خستگي مفرط، خشکي پوست، عدم تحمل سرما، يبوست، براديکاردي
درمان: لووتيروکين µgr150 روزانه، دوز دارو هر بار درصورت نياز µg50 افزايش يابد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تومورهاي هيپوفيز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

پیچیدگی چندجمله ای
پیچیدگی نمایی و فاکتوریل
این الگوریتم ها برای مسائل با اندازه کوچک بد نیستند ولی با افزایش اندازه ورودی به شدت کند می شوند

مساله کنترل ناپذیر پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
برای مساله راه حلی با زمان چندجمله ای وجود ندارد
مسائل رام نشدنی(Intractable)
اثبات می گردد که یافتن راه حل کارآمد غیر ممکن است مثلا یافتن کلیه مسیر های همیلتونی
مسائل NP-Complete پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
مسائلی هستند که یافتن راه حل کارآمد برای آنها غیر ممکن نیست (ثابت نشده است رام نشدنی هستند) مانند کوله پشتی 0-1 و فروشنده دوره گرد و رنگ آمیزی گراف ها
الگوریتم قطعی: پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
نتیجه هر عمل کاملا معین و قطعی است مانند الگوریتم جستجوی دودویی و مرتب سازی و ...
کامپیوتر های قطعی
الگوریتم غیر قطعی: پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
الگوریتمی است که دارای دستورات غیر قطعی است
دستورات غیر قطعی: دستوراتی که نتیجه اجرای آن از قبل قابل پیش بینی نیست(مثلا دستوری که از 100 عنصر یکی را انتخاب کند) یا دستورات مبتنی بر اعداد تصادفی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طراحي الگوريتم ها به دو زبان انگلیسی و فارسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران - 52 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران - 52 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران - 52 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بنابراين مكان هاي دفن درنزديكي شهرها بود وبه عمليات انتقال نيازي نبود .علاوه بر اينها تنوع در ماشين آلات وجود نداشت ودر بسياري از موارد براي حمل زباله از گاري هاي اسب كش استفاده مي شد .حجم زباله كم بود واكثر قريب به اتفاق اجزاي شهري را مواد فساد پذيرتشكيل مي دادند.به همين دليل براي خوراك دام وطيور ودر مزارع كشاورزي در اطراف شهرها ازآنها استفاده مي شد.  پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران
با گذشت زمان جمعيت شهرها رو به فزوني گذاشت شهرها توسعه وگسترش پيدا كردند ؛صنعت ومصنوعات آن وارد زندگي شهرنشيني شد كيفيت مواد زايد جامد تغيير يافت حجم مواد زايد غير قابل تجزيه بيولوژيكي درزباله هاي شهري افزايش پيدا كرد.ودر عوض سهم مواد فساد پذير دركل زباله كمتر شد،مشكلات زيست محيطي دراطراف محل هاي دفن زباله مشاهده شدنددربسياري از محل هاي دفن زباله ، آبهاي زير زميني آلوده شدند ويا درمعرض آلودگي قرار گرفتند اعتراضات مردمي به مكانهاي دفن شكل گرفت وبه مرور افزايش پيدا كرد ،درنتيجه ادامه روند موجود سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري به شدت مورد سوال واعتراض قرار گرفتند.

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران
عناصر موظف درسيستم هاي مديريت مواد زايد جامد شهري دركشورهاي صنعتي ازسه عنصر موظف دراواخر دهه 1930به هشت عنصر موظف درحال حاضرارتقاء پيدا كرده است .امروزه مديريت مواد زايد جامد دراين كشورها به عنوان فعاليتي فرابخشي مطرح است وجزء موارد توسعه پايدار محسوب مي شود.درحال حاضر ،دفن بهداشتي به صورت گسترده دركشورهاي صنعتي اجرا مي شود. با وجود معرفي گزينه هاي ديگر دفع ،مثل كمپوست وزباله سوزي ،باز هم دفن به عنوان گزينه اي حتمي در اين كشورها مطرح است .

پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان - 16 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان - 16 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان - 16 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

در حال حاضر اين تكنولوژي داراي 4 جزء مشخص بصورت زير است:

 پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان

1- ارگونومي سخت افزار: تكنولوژي سطح مشترك انسان ـ ماشين

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان

 

2- ارگونومي محيطي: تكنولوژي سطح مشترك انسان ـ محيط

پاورپوینت نایاب ارگونومی یا علم متناسب كردن كار با انسان

3- ارگونومي شناختي: تكنولوژي سطح مشترك انسان ـ نرم افزار

 

4- ماكروارگونومي: تكنولوژي سطح مشترك انسان - سازمان

lوضعیت هایی هستند که روی همۀ عضلات فعال در طول فعالیت جسمانی تأثیر می گذارند. وضعیت های نامناسب میتوانند شرایط کاری سخت تری را ایجاد کنند، توسط افزایش انرژی لازم از تمام ماهیچه های کوچک و جلوگیری از تمام ماهیچه های بزرگتر و قوی تر در کار با حداکثر کارایی. افزایش تلاش در گروه های ماهیچه کوچک و ضعیف تر می تواند میزان خستگی را افزایش دهد.

پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی - 52 اسلاید

پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی - 52 اسلاید

پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی - 52 اسلاید

پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تجويز مايع و الكتروليت كافي بر اساس نوع دهيدراتاسيون (MILD-MODERATE- SEVER )
تجويز آنتي بيوتيك مناسب كه كمك به كنترل بهتر بيماري مي كند و به صورت كمك درمان استفاده ميشود
آنتي بيوتيك مناسب در بزرگسالان داكسي سيكلين ( بصورت تك دوز 300mg ) مي باشد . پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی
- درخانمهاي حامله داروي انتخابي فورازوليدون4بار در روز به مدت 3 روز با دوز 100mg است .
- در اطفال داروي انتخابي تريمتوپريوم-سولفامتوكسازول بر اساس 5mg/kg تريمتوپريوم است (به مدت 3روز وهر روز 2 بار)
استفاده از ORS مرگ ناشي از وبا را از 50 % درصد به يك درصد تقليل داده است .

تجويز مايع و الكتروليت كافي بر اساس نوع دهيدراتاسيون (MILD-MODERATE- SEVER )
تجويز آنتي بيوتيك مناسب كه كمك به كنترل بهتر بيماري مي كند و به صورت كمك درمان استفاده ميشود
آنتي بيوتيك مناسب در بزرگسالان داكسي سيكلين ( بصورت تك دوز 300mg ) مي باشد . پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی
- درخانمهاي حامله داروي انتخابي فورازوليدون4بار در روز به مدت 3 روز با دوز 100mg است .
- در اطفال داروي انتخابي تريمتوپريوم-سولفامتوكسازول بر اساس 5mg/kg تريمتوپريوم است (به مدت 3روز وهر روز 2 بار)
استفاده از ORS مرگ ناشي از وبا را از 50 % درصد به يك درصد تقليل داده است . پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی

بعد از دست زدن به مواد غذایی خام شسته نشده مثل میوه و سبزی و مواد غذایی پروتئینی خام مثل گوشت قرمز- مرغ - ماهی ؛ حتما دستهای خود را با آب و صابون بشوئید .
اگر در منطقه به هر علتي ، امكان دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي نيست ، بايد آب را به مدت 20 دقيقه جوشاند و يا به آب ، محلول كلر دار اضافه كرد .
جدا كردن وسايل شخصي بيمار ( از قبيل پتو ، ملافه ، لباس زير ، ظرف غذا ) و استريل كردن آنها

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق وبا به دو زبان انگلیسی و فارسی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب صدا و ویبره - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب صدا و ویبره - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب صدا و ویبره - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب صدا و ویبره

پاورپوینت نایاب صدا و ویبره

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

nصدای با فرکانس مشخص (Discrete frequency)

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 327

بخشی از اسلایدها:

شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترها ی  مستقل و متصل به هم است که امکان تبادل اطلاعات

   با یکدیگر را دارند.

مزایای شبکه

•اشتراک منابع (تقسیم منابع)

پاورپوینت نایاب فولاد ابزار - 33 اسلاید

پاورپوینت نایاب فولاد ابزار - 33 اسلاید

پاورپوینت نایاب فولاد ابزار - 33 اسلاید

پاورپوینت نایاب فولاد ابزار

پاورپوینت نایاب فولاد ابزار

پاورپوینت نایاب فولاد ابزار

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

از نظر کاربرد:هر فولادي که براي ساختن ابزارهاي برش شکل دادن يا به عبارتي شکل دادن مواد به صورت قطعات با کاربردهاي مشخص به کار رود.

از نظر ترکيب شيميايي:فولاد هاي ابزار فولاد هاي کربني يا آلياژي اند که قدرت سخت شدن وبازپخت را دارند. پاورپوینت نایاب فولاد ابزار

بعضي از خواص مطلوب فولاد هاي ابزار مقاومت سايشي و سختي زياد مقاومت گرمايي خوب واستحکام کافي براي کار روي مواد است.
كاركرد فولادهاي ابزار در خطوط سرويس به 4 عامل بستگي دارد:
- طراحي قطعه پاورپوینت نایاب فولاد ابزار
- كيفيت ساخت قطعه
- انتخاب نوع فولاد
- عمليات حرارتي
با كمي تفاوت در نوع عمليات حرارتي، فولادهاي ابزار براي رسيدن به خواص مطلوب مثل مقاومت به تغيير شكل، سايش و شكست بايد عمليات حرارتي شوند. تنها شكل هاي ساده و آن هم در موارد جزيي به صورت مستقيم مورد استفاده قرار مي گيرند. پاورپوینت نایاب فولاد ابزار

با وجود تفاوت زياد در ترکيب اين دو خانواده اکثر خواص متالورژيکي آن ها مشابه است. کاربرد اصلي اين فولادها براده برداري است. ( قلم تراش، تيغه فرز، مته)
ويژگي اساسي اين فولادها حفظ سختي و مقاومت در برابر سايش در حين برش در دماي بالا است. كاربيدهاي مختلف نظيرM6C,MC,M2C نقش اصلي در مقاومت در برابر سايش را ايفا مي كنند.
حضور موليبدن باعث کاهش قيمت فولاد مي شود اما تمايل به رشد دانه و دکربوره شدن را افزايش مي دهد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب فولاد ابزار است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب فولاد ابزار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني - 86 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني - 86 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني - 86 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل
اطمينان به مديريت در مشخص كردن ريسكها و روشهاي كنترل و كاهش آنها
رعايت استانداردهاي موجود در ارتباط با پروژه در تمامي مراحل HSE پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني
كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري و رقابت در بازارهاي جهاني بسترسازي مناسب جهت اخذ و اجراي كليه استانداردهاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
افزايش اطمينان پرسنل از كاهش و كنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها
شركت‌ بايستي نسبت به ايجاد و تداوم فرهنگي كه حامي نظام مديريت HSE براساس:  پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني
اعتقاد به علايق و خواسته‌هاي شركت براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.
ايجاد انگيزه براي بهبود اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست توسط كاركنان.
پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي براي اجراء اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست.
اعتقاد به يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست كار آمد.  پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني
باشد اقدام نموده و كاركنان شركت و پيمانكاران آن بايستي درايجاد و حفظ يك چنين فرهنگ پويايي نقش داشته باشند
تخصيص منابع مورد نياز اعم از مالي، پشتيباني و غيره (نظير پول و زمان و ...) به موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست
عنوان نمودن موضوعات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست در ابتداي جلسات مختلف.
مشاركت فعال در فعاليت‌هاي مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست و بررسي‌هاي مربوط به آنها در سازمان و بخشهاي تابعه آن.
اهميت دادن و دخالت ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست در تصميم‌گيريههاي مديريت
قدرداني از مجريان و برسميت شناختن موضوعات پس از دستيابي به اهداف ايمني‏ بهداشت و محيط زيست
تشويق كاركنان براي ارائه پيشنهادات سازنده در زمينه معيارهاي بهبود اجراي ايمني، بهداشت و محيط زيست .
مشاركت و ارزش نهادن به نوآوريهاي كه در داخل يا خارج سازمان در زمينه موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست حاصل گرديده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سيستم مديريت ايمني از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش - 16 اسلاید

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش - 16 اسلاید

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش - 16 اسلاید

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

آیا هرنوع عشقی انسان را آرام میکند...؟

دل ما بالقوه توانایی محبوب گرفتن را دارد اصلا هدف خلقت همین بوده که ما عاشق باشیم و عشق قشنگ ترین نکته خلقت خداست

  از سنت ها و قوانین تغییر نکردنی خلقت است که هر کس به هدف اصلی خلقت (عشق مورد نظر) نرسد آرامش نمی یابد.

 

ما میتوانیم عاشق شویم و بهتر بگویم باید عاشق شویم

دل ما نباید خالی از محبوب باشد و همه ما باید محبوبی اختیار کنیم ...

 

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش

 

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش

 

مهمترین کار در زندگی ما این است که محبوب انتخاب کنیم

 

 معشوق های موجود که تا کنون اختیار شده اند

برخی ها معشوقشان غیر انسان پست تر از انسان است مثلا قدرت یا سلطنت یا حتی یک شغل یا ...

برخی ها معشوقشان انسان است که بازهم دو حالت دارد یا عشق پاک است یا ناپاک مثلا معشوق قرار دادن یک فرد همسر دار یا معشوقه های خیابانی

و دسته آخر معشوق غیر انسان با شان بالاتر از انسان یعنی همان معبود

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش

 

پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تنها راه آرامش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب فرآيند بررسي پرونده هاي آموزشي متقاضيان گواهينامه نوع دوم - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب فرآيند بررسي پرونده هاي آموزشي متقاضيان گواهينامه نوع دوم - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب فرآيند بررسي پرونده هاي آموزشي متقاضيان گواهينامه نوع دوم - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب فرآيند بررسي پرونده هاي آموزشي متقاضيان گواهينامه نوع دوم

پاورپوینت نایاب فرآيند بررسي پرونده هاي آموزشي متقاضيان گواهينامه نوع دوم

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

1- تشكيل پرونده آموزشي متقاضي شامل موارد ذيل جهت ارسال به كميته راهبري آموزش وتوانمندسازي  سازمان دامپزشكي كشور

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

ثمره مردمسالاري ديني

انتخابات در کشور ما يک حرکت نمايشي نيست. پايه‏ ي نظام ما همين انتخابات است. يکي از پايه‏ ها، انتخابات است.

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

 

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

 

اين‌که شما توانسته‏ ايد در طول اين سي‌سال از نهيب ابرقدرت‌ها نترسيد، اين‌که ابرقدرتها هم غير از نهيب نتوانستند ضربه‏ ي اساسي به شما بزنند، اين‌که جوانان کشور در ورود به ميدان‌هاي گوناگون اين شجاعت و اخلاص را نشان مي‌دهند، ناشي از مردم‏سالاري ديني است.

 

تبليغات دشمن

 شما را به خدا ببينيد؛ مردم به دعوت رهبري، نظام و مسؤولان آمدند و مسؤولي را براي جمهوري اسلامي انتخاب کردند. وقتي که شلوغ بود و جمعيت پاي صندوق‌ها با درصد بالا شرکت کردند، آن‌طور گفتند؛ در انتخابات شوراها هم که در شهرهاي بزرگ، مخصوصاً تهران، شرکت مردم خيلي پايين بود، باز گفتند مردم شرکت نکردند؛ يعني به جمهوري اسلامي گفتند نه! بنابراين و به‌نظر آن‌ها اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، گفته‌اند نه؛ اگر شرکت هم نکنند، گفته‌اند نه! تبليغات دشمن اين‌گونه است. هرچه هم مردم شرکت کنند، تبليغات دشمن هست.

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

نبايدها براي کانديداها

حب نفس و دنيا، عشق به قدرت (کوري و کري در پي دارد)

ناديده گرفتن خط قرمزهاي نظام

هزينه کردن بي حساب و کتاب

دل بستن به تعريف و تمجيد دشمنان و ضد انقلاب

تلاش براي برنده شدن به هر قيمتي

بي اعتقادي و کم اعتقادي به ارزشها و معنويت

اطرافيان ناصالح و بلا تشبيه کشتي نوح

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

 

پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها  است

 

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب حماسه سياسي بايدها و نبايدها  از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت نایاب پولشویی - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب پولشویی - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب پولشویی - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب پولشویی

پاورپوینت نایاب پولشویی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

پولشویی

یعنی مشروع جلوه ‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.

تعریف پولشویی

 

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای به ظاهر تمیز تبدیل میشوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

پاورپوینت نایاب پولشویی

پاورپوینت نایاب پولشویی

طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) جرم پولشویی عبارت است از:

1- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی

پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی

پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

طراحي براي انسان
بررسي روابط بين انسان ، ماشين ومحيط كار و بهينه سازی آن
دانش جوانی است که با استفاده از مجوعه ای از علوم، سيستم كار را به گونه ای طراحی مي کند که حداکثر بازدهی و حداقل خطا و خستگی را داشته باشد.
علم پيشگيری از اختلالات اسکلتی- عضلانی
عوامل رواني پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی
ترس از جايگزيني توسط كامپيوتر
مشاغل گسترده
عدم اطمينان از آينده شغل
فشار كار  پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی
عدم حمايت همكاران
عدم وجود استاندارد بهره وري
پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی
شاخصهاي ارزيابي
كاهش بهره وري
مشكلات كيفيت
غيبت و گردش شغلي
اختلالات عضلاني - اسكلتي
شكايت از خستگي و ناراحتي
عدم وجود مشاركت در تصميم گيري

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ارگونومی مهندسی فاکتورهای انسانی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا

پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا

پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

این زمین‌لرزه کم عمق نوع تراستی ، خارج از ساحل غربی شمال سوماترا در فصل مشترک بین صفحه‌های تکتونیکی هند و برمه واقع شد. پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا

در این منطقه صفحه برمه تحت استرین عظیم صفحه‌های همگرای هند و استرالیا به سوی غرب و صفحه‌های سوندا و اوراسیا به سوی شرق قرار گرفته است. خارج از ساحل غربی شمال سوماترا ، صفحه هند در جهت شمال شرقی با آهنگی در حدود 5 سانتیمتر در سال نسبت به صفحه برمه در حال حرکت است. محل های ابتدائی پسلرزه‌های که در دنبال این زمین‌لرزه واقع شده نشان می دهد که بطور تقریبی 1000 کیلومتر از مرز صفحه در نتیجه زمین‌لرزه لغزیده است. پسلرزه‌ها بیشتر در طول مرز صفحه ای کم ژرفا بین سوماترای شمالی( تقریباً سه درجه عرض شمالی) تا نزدیک جزیره آندامان ( در حدود 14 درجه عرض شمالی) واقع شده است.  پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا
مردم مناطق آسيب پذير آمريكا از بيم طوفان ريتا در حال فرار و تخليه شهرها و خانه هاي خود هستند ولي كمبود سوخت و ترافيك سنگين اين كار را با مشكل مواجه كرده است.
به گزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي، بزرگراه هاي خروجي شهر تگزاس مملو از هزاران خودرو و افرادي است كه از بيم طوفان شديد ريتا در حال گريز از شهر هستند
در گواتمالا سیل و رانش زمین تا به حال جان بیش از ۳ هزار نفر را گرفته است و نزدیک به ۲۰۰۰نفر مفقود شده اند.بر اساس اخبار منتشر شده جان ۱۱میلیون نفر در خطر است...بیماری و گرسنگی بیداد می کند... پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طوفان كاترينا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي - 8 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي - 8 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي - 8 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

پول  شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

از نظرطول عمرشامل: سند جاری، نيمه جاری، و راکد.
از نظر ارزش شامل: اسناد دارای ارزش اوليه (اداری يا استنادی)، و اسناد دارای ارزش ثانويه (آرشيوی يا اطلاعاتی)
از نظراعتبار قانونی شامل: سند رسمی و سند عادي.  پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
از نظر طبقه بندي امنيتي شامل: اسناد عادی، محرمانه، سری، و کاملا سري.
از نظرمحتوا و موضوع شامل: اسناد اداری، مالی، علمی و فنی، قانونی، تاريخی، فرهنگی، سياسی، نظامی، اقتصادی، و عمرانی.
از نظر شكل ظاهري شامل: نامه،جزوه و مستندات ،بروشور،عکس ،نقشه ،فرم ،صوتی و تصويری،صورتجلسه،پوستر،قرارداد،گردهمايی ،طرحهای تحقيقاتی،کتاب.
مديريت اسناد سيستم اداری است که مسئوليت کنترل اسناد و اطلاعات يک سازمان را ازمرحله ايجاد تا آخرين مرحله امحاء و تعيين تکليف آنها بر عهده دارد .
وظيفه‌ دريافت ، طبقه بندي ، نگهداري و بازيابي اسناد در يك سازمان بر عهده سيستم مديريت اسناد مي باشد
برخي از ويژگيهاي يك سيستم كامل مديريت اسناد به قرار زير است:
هر سند را با حجم قابل قبولي ذخيره سازد.
ارتباط لازم بين سندهاي مختلف را برقرار سازد. پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
با استفاده از بايگاني، کليه اطلاعات اسناد را به طور کامل يکپارچه سازد.
مبتني بر گردش کار قدرتمندي باشد و کليه روال هاي کاري سازمان ، قابل طراحي توسط موتور گردش کار باشند.
هدف سيستم ، ذخيره‌سازي و بازيابي مستندات به شکل اصلي و اوليه‌ آنها باشد.
      
تشكيل يك كميته تخصصي متشكل از كارشناسان صاحبنظر و كارشناسان فني.
بررسي نياز سازمان و امكان سنجي در اين خصوص.
شناخت اسناد سازماني و انواع آن و تعيين طول عمر اسناد.
دسته بندي اطلاعات. پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
ارائه الگو و روش براي نحوه تغذيه اطلاعات در سيستم و در نهايت بازيابي آن.
تهيه سخت افزار و نرم افزار مناسب.
پياده سازي و استقرار سيستم.
ارائه آموزشهاي لازم به كاربران ورود اطلاعات.
تهيه نسخه هاي پشتيبان از سيستم.

 مشاغل كامپيوتري مثل برنامه نويسي، طرحي صفحات وب، طراحي گرافيكي، انيميشن سازي 

مترجمي، نويسندگي، فروش و بازار يابي، مشاوره، حسابداري
كارهاي طراحي و محاسبات در علوم مهندسي مثل محاسبه و طراحي سازه در مهندسي عمران، طراحي ماشين آلات در مهندسي مكانيك
‌ تدريس از طريق ويدئو كنفرانس
بطور كلي بسياري از كارهاي خدماتي به طريق از راه دور قابل انجام اند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي - 47 اسلاید

پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي - 47 اسلاید

پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي - 47 اسلاید

پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي

پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي

پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

33 ميليون اچ آي وي مثبت
25 ميليون فوت
4 ميليون سالانه پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي
روزانه 8000 نفر جديد
اروپاي غربي وآمريكا سالي 21000 نفر
زنان50%
زنان 2.5برابر بيشتر
در برخي كشورهاي آفريقائي نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني بدليل ازدياد بيماران مبتلا به ايدز در حال متلاشي شدن است .
در زيمبابوه 50 درصد از تختهاي بيمارستاني توسط بيماران مبتلا به ايدز و عوارض ناشي از آن اشغال گرديده است .
تعداد يتيمان تا سال 2010، به 25 ميليون نفر خواهد رسيد.  پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي
در آن زمان، بين 15 تا 25% از كودكان كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، يتيم خواهند بود.

هرسال حدود 2.2 ميليون مادر باردار آلوده زايمان ميكنند و حدود 700000 نوزاد از اين طريق آلوده ميشوند.اگر هيچ مداخله اي انجام نشود، حدود 14 تا 25% نوزادان در كشورهاي توسعه يافته و 13 تا 42% نوزادان ساير كشورها آلوده ميگردند.
با توجه به بررسیهای انجام شده رفتارهای پرخطر بخصوص اعتیاد تزریقی وروابط جنسی پر خطر بوفور در مشهد بخصوص در حاشیه های شهر(همانند نوده،خواجه ربیع،قلعه ساختمان،بازه شیخ،دروی،بلوارطبرسی دوم،نودره،سیدی و...)روی میدهد. پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي
این رفتارها محدود به این نواحی نمیباشد وعوارض آنها همانند ایدز،هپاتیت هاوبسیاری از بیماریهای دیگر میتواند گسترش یابدوهیچ حاشیه امنی برای کسی وجود ندارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب اپيدميولوژي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی

پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی

پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بیمار روی برانکارد دریک راستا قرارگیرد
سربیمار در سطح افق باشد
آتل در وضعیت صحیح خود باشد
حین انتقال Bed Side بالا باشد
از کشیدن اندام بیمار حین جابجایی جدداً خودداری شود
مراقبت از سرم وآنژیوکت بیمار صورت گیرد

آگاه کردن بیمار پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی 
بررسی کردن وضعیت بیمار(سرگیجه-رنگ پریدگی-درد-خونریزی)
بیماران An Stable حتماً با همراهی کادر فنی
حریم خصوصی بیمارحفظ شود
مراقبت از گردنبند طبی بیمار،آتل،سرم،درن و.....
انتقال صحیح از تخت به برانکارد و بالعکس
انتقال مصدومین تروما به گردن و کمر با احتیاط وتجهیزات کامل
چک برانکارد/ویلچر پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی
قفل کردن چرخ های برانکارد،ویلچر،تخت
چک بیمار/ آگاه کردن بیمار
حفظ حریم بیمار پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی
حفظ کشش و وزنه های وصل شده به بیمار
مراقبت از درن ها ، سرم ،Chest Tubeو......
قرار دادن بیمار در وضعیت صحیح
حفظ ایمنی بیمار حین انتقال از بخش به واحد های دیگر
در صورتی که بیمار می خواهد با چهار پایه از تخت خارج شود اول پای قوی وسپس پای ضعیف خود را روی چهار پایه بگذارد

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب انتقال بیماران و مصدومین درمراکز درمانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب انتقال با تسکره - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب انتقال با تسکره - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب انتقال با تسکره - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب انتقال با تسکره

پاورپوینت نایاب انتقال با تسکره

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تسمه های بسته کنندهء مريض

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران - 50 اسلاید

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

2- اینترنت

دسترسی به اینترنت ( خانه ، محل کار ، تلفن همراه ، دوستان و بستگان ، مدرسه ، دانشگاه )
میزان استفاده از سایت های رسمی و غیررسمی
استفاده از خدمات اطلاع رسانی ، آموزش ، ارتباطات ، و خرید محصولات و کالاها از طریق اینترنت
کسب اطلاعات فوتبال
مراجعه به سایت های مرتبط با فوتبال
استفاده های احتمالی آتی از اینترنت توسط هواداران

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران


استفاده از تلویزیون واینترنت توسط هواداران
هدف از طرح این موضوع ، بررسی موارد زیر میباشد :
میزان دسترسی هواداران به تلویزیون واینترنت
کسب درآمدهای تلویزیونی برای باشگاه ها
اهمیت اینترنت به عنوان یکی از روشهای ارتباطی مهم باشگاه ها با هواداران
اطلاع رسانی ، آموزش ، و فروش محصولات به کاربران
3- تجربه در ورزشگاه
هدف ازآن بررسی
1 - جوّ کلی ورزشگاه
2 - حس مشترک هواداران ،
3 - میزان رضایت ازخدمات ورزشگاه
4 - آگاهی از میزان دستیابی به استانداردهای تعیین شده توسط لیگ برتر
میباشد که شامل موارد زیر بوده است :

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

 

پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی - 190 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی - 190 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی - 190 اسلاید

پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی

پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بسیاری از غذاهای مایع، طی فراورش از محلی به محل دیگر منتقل می‌شوند .

 غذاهایی به صورت گرد نرم و یا متشکل از قطعات کوچک را نیز برای سهولت عمل به شکل سیال در می‌آورند.

سیالات معمولاً به استاتیک (ایستایی) و دینامیک (پویایی) تقسیم می‌شوند.

پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی

پاورپوینت نایاب شیمی و تکنولوژی مواد غذایی

دو نتیجه‌ مهم از مرتبه‌ لگاریتمی مرگ حاصل می شود:

.1 هر چه تعداد میکروارگانیسم‌ها در مواد اولیه بیشتر باشد، مدت بیشتری برای رساندن تعداد آنها به یک حد معین مورد لزوم است.

پاورپوینت نایاب خانواده موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب خانواده موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب خانواده موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب خانواده موفق

پاورپوینت نایاب خانواده موفق

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

›بنیانهای روانی زن و مرد

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

12.اراده ی قوی و صبر و استقامت

یا بنی اقم الصلوه و امر بالمعروف

 و انه عن المنکر واصبر علی  ما اصابک

ان ذلک من عزم الا مور
         لقمان -- 17

  

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

 

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

 

24. استفاده از زبان هنر    

25. آیینه وار

-- صفا و صمیمیت نه انتقام و غرض

-- عیب را به همان اندازه که هست ، نشان
 می دهد

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

 

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن


 

9.کار از این کارها گذشته (فکر اساسی )

10.طمع

11.رفاه طلبی

12.انحراف فکری

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

 

پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن است

 

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس

پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس

پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

جرقه انقلاب به دست مردم زده شد و با حضور گسترده مردمی از بازار سبزی فروشی به همه میادین شهری گسترش پیدا کرد.
بدلیل استبداد و دیکتاتوری حاکم و شیوه سرکوب، نیروهای سیاسی در سایه فعالیت های عمومی سیاسی نتوانستند مستقیماً مانع اقدامات سرکوبگرانه نظام تونس شوند.
مردم در این قیام، آشکارا از احزاب سبقت گرفته و از هر قشر و طیفی بدون سازماندهی و رهبری معارضین و با عزم اخذ حقوق خود از طغیانگران وارد میدان شدند.
در طول دو هفته گذشته نیروهای انقلاب بصورت منظم و یکپارچه، بدون برنامه ریزی یا رهبری حزبی از احزاب و گروه های معارض در صحنه حاضر شدند.
اعتراضات با ماهیت اجتماعی و درخواست ها بسرعت به یک انقلاب مردمی با خط مشی سیاسی روشن تبدیل شد و شعار اصلی آن تغییر نظام حکومتی به ریاست زین العابدین بن علی بود. پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس
اعطای آزادی های عمومی، مدنی، سیاسی و محاکمه مفسدین.
اصرار بر تداوم تظاهرات خیابانی و گسترش آن به تمام سرزمین تونس و ناتوان شدن دستگاه حاکم در بکارگیری خشونت و سرکوب توسط گروه های مرگ (قناصه زن) بر علیه تظاهرکنندگان. پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس
جامعه تونس در معرکه با دستگاه حاکم وحدت خود را از دست نخواهد داد.

دانشجوی جوان تونسی که از طریق سبزی فروشی دوره گرد ارتزاق می کرد مورد اهانت عوامل نظام مستبد قرارگرفته و بدلیل نداشتن جواز کسب، وسیله و چرخ دستی وی را مصادره می کنند درنتیجه او خود را آتش می زند. در عرض چهارهفته اعتراضات مردمی در تونس، حکومت 23 ساله بن علی سرنگون می شود. با این سرنگونی باب تغیرات ریشه ای و کامل بر صفحه سیاسیِ کشوری گشوده می شود که در دوران حکومت بن علی به فضای بسته کامل موصوف بوده است بطوریکه معارضین واقعی، در حاشیه قرارداشته و رأی و سلطه فردی حاکم بوده است.
1- کشورهای اسلامی : پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس
- تهران : خواستار بازگشت امنیت و آرامش در نزدیکترین زمان ممکن و برآورده ساختن درخواستهای مردم تونس از طریق کانالهای قانونی و صلح آمیز شده است.
- آنکارا : ابراز دغدغه وقلق از حوادث کنونی کرده و خواستار تأمل بیشترجهت ممانعت از توسعه تیرگی شده است.
لیبی : تونس هرگز بهتر از بن علی پیدا نخواهد کرد و تظاهرکنندگان با دست خود، کشور خودشان را خراب کردند.
جامعه کشورهای عربی : قیام مردمی تونس بر جهان عرب تاثیر خواهد گذاشت و آنچه که در تونس اتفاق می افتد بر همه تاثیر می گذارد. زمان دوره فعلی در تونس به پایان رسیده و زمان دوره دیگری در تونس فرا رسیده است.
قطر : به خواست مردم تونس و گزینه های آن احترام می گذاریم.
مصر : به خواست مردم تونس احترام می گذاریم و به حکمت برادران تونسی در تثبیت اوضاع و اجتناب از سقوط تونس در هرج و مرج، اعتماد داریم.
عربستان سعودی : به بن علی در این شرایط استثنایی مردم تونس، خیر مقدم می گوییم و امیدواریم که خیر و نیکی به مردم برادر تونس باز گردد.
حزب الله لبنان : از انتفاضه مردم تونس با افتخار و سربلندی، یاد کرده و از حاکمان خواسته که از حوادث تونس عبرت بگیرند.
جنبش جهاد اسلامی : با تنظیم راهپیمایی و با مشارکت صدها فلسطینی از قیام مردم تونس حمایت کرده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب بیداری اسلامی در کشور تونس از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی

پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی

پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تعریف مسئله
تعاریف حاشیه نویسی
بررسی روش های حاشیه نویسی
روش دستی پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی
روش نیمه اتوماتیک
روش اتوماتیک پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی
جمع بندی روش های موجود
ایده های ما برای حل مساله
فهرست منابع
Merriam-Webster:
یک تذکر که به روش توضیح یا توصیف اضافه می شود.
HCI:
یک annotation به شکل توضیحی روی یک شی که حاشیه نویس تمایل دارد از هر شی دیگری مجزا باشد،بررسی می شود.
استخراج مفاهيم دامنه از صفحات وب با استفاده از آنتولوژي و درج آن ها با ساختار هاي معنايي درون صفحه هاي وب يا سرورهاي خاص مي باشد.
مفاهیم اصلی که در توسعه Annotea منظور شده است:
استفاده از تکنولوژی باز
فقط پشتیبانی از اسناد ساختاریافته از قبیل HTML&XML
حاشیه نویسیها باید دارای URI باشند.
حاشیه نویسیها باید دارای نوع باشند(که توسط کاربر مشخص می شود.)
حاشیه نویسیها در پایگاه داده های عمومی RDF ذخیره می شوند.(سرورها)
استفاده از RDF Schema قابل توسعه
Client-less پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی
هر دونوع حاشیه نویسیهای محلی(خصوصی) و راه دور(اشتراکی)را پشتیبانی می نماید.
از سرورهای متعدد برای حاشیه نویسی استفاده می نماید.(برای مقیاس پذیری )

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب حاشیه نویسی وب معنایی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی

پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی

پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

آسان كردن فرايند توليد
كم كردن حجم انتقال مواد
افزايش انعطاف پذيري
بالا بردن سرعت چرخش مواد در جريان ساخت
پايين آوردن حجم سرمايه گذاري
استفاده بهتر از نيروي كار  پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی
استفاده اقتصادي از حجم ساختمانها
آسايش و رفاه و ايمني كاركنان
تعيين انبارهاي مورد نياز و مشخصات اصلي آنها
تعيين محل فعاليت هاي توليدي و خدماتي و كمك توليدي
تعيين فضاهاي مورد نياز
تخصيص محوطه كارخانه به فعاليت هاي مختلف
بررسي هاي مربوط به نوع ساختمان
تهيه طرح كارخانه پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی
بررسي ارزيابي و تصحيح طرح با همكاري افراد صاحبنظر
نوع شناوری یا فلوتری: بخار بهمراه آب مقطر وارد آن شده آب مقطر باعث بالا رفتن سطح آب و باز شدن دریچه شده و با خروج آب سطح پایین آمده و دریچه بسته می شود،
نوع ترموستاتیک: بعلت قابلیت انعطاف بالا بیشترین مصرف را دارد. بخار گرم باعث گرم شدن وبسته شدن دریچه می شود.
نوع ترمودینامیکی: در اثر اختلاف فشار و دمای آب و بخار باعث تخلیه آب و حبس بخار می شود.
حمل مواد اوليه به كارخانه
حمل مواد اوليه به انبار پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی
حمل مواد اوليه از انبار به خط توليد
حمل مواد در حال فرايند در خط توليد
حمل محصول به انبار
حمل محصول از انبار به بازار

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طراحي كارخانه مواد غذایی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي - 9 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي - 9 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي - 9 اسلاید

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تعريف سند
انواع سند
سيستم مديريت اسناد پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
سيستم مديريت محتوا
مزاياي استفاده از سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
ارائه راهكار براي پياده سازي سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي در يك سازمان

پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
از نظرطول عمرشامل: سند جاری، نيمه جاری، و راکد.
از نظر ارزش شامل: اسناد دارای ارزش اوليه (اداری يا استنادی)، و اسناد دارای ارزش ثانويه (آرشيوی يا اطلاعاتی)
از نظراعتبار قانونی شامل: سند رسمی و سند عادي.
از نظر طبقه بندي امنيتي شامل: اسناد عادی، محرمانه، سری، و کاملا سري.
از نظرمحتوا و موضوع شامل: اسناد اداری، مالی، علمی و فنی، قانونی، تاريخی، فرهنگی، سياسی، نظامی، اقتصادی، و عمرانی.
از نظر شكل ظاهري شامل: نامه،جزوه و مستندات ،بروشور،عکس ،نقشه ،فرم ،صوتی و تصويری،صورتجلسه،پوستر،قرارداد،گردهمايی ،طرحهای تحقيقاتی،کتاب.
صرفه جويي فوق العاده در حجم بايگانی فيزيكي و مصرف کاغذ.
آزاد سازي فضاي سازماني و كاهش بسيار زياد هزينه ها
مجتمع سازی همه اسناد در يک مکان
حذف افزونگی اطلاعات
دسترسی سريع به هر سند دلخواه     پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي
امکان کنترل متمرکز بر دسترسی افراد به اسناد
امکان دريافت گزارشات تفصيلی و آماری از جنبه های مختلف بايگانی
امکان کار همزمان چند نفر روی يک سند
امکان انتشار اسناد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی - 36 اسلاید

پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی - 36 اسلاید

پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی - 36 اسلاید

پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی

پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی

پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تعيين نقش عوامل موثر بر ميگرن و سردرد تنشي در دانش آموزان دبستاني
2226 دانش آموز دبستاني  پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی
غربالگري دانش آموزان براساس معيارهاي انجمن بين المللي سردرد غربال شده
معاينه باليني افراد مشكوك توسط پزشك متخصص
38 دانش آموز مبتلا به ميگرن
122 دانش آموز مبتلا به سردرد تنشي
هر مورد مبتلا به ميگرن با 3 شاهد پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی
هر مورد مبتلا به سردرد تنشي با 2 شاهد
از نظر مدرسه، سن و جنس جور شدند
مثال
تعيين رابطه منيزيم با بروز ديابت
114 فرد مبتلا به ديابت
119 نفر گروه شاهد  پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی
به لحاظ سن، جنس و نمايه توده بدن مشابه بودند
تحقيق روي 114 نفر ديابتي
ميزان و مواجهه بودن با كمبود منيزيم در دو گروه اختلاف معني داري نداشت
مثال
سلنيوم در بيماران مبتلا به طاسي منطقه اي: يك مطالعه مورد- شاهدی
انتخاب گروه شاهد
حساس ترین بخش مطالعه مورد-شاهدی انتخاب افراد گروه شاهد است
درستی نتیجه بررسی مورد-شاهدی بیش از هر چیز وابسته به این بخش از مطالعه است
شاهد
شرایط انتخاب افراد در گروه شاهد جز ملاک هایی که مرتبط با تشخیص بیماری هستند همان ها است که در انتخاب افراد گروه مورد مطرح است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مطالعه مورد و شاهدی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن - 12 اسلاید

پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن - 12 اسلاید

پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن - 12 اسلاید

پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن

پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن

پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

توصيه هاي انجام ورزش در بيماران مبتلا به ديابت تيپ يك و تيپ دو
فركانس : 3 تا 7 روز در هفته  پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن
شدت :متوسط يعني در حديكه صحبت كردن عادي تا حدودي مشكل باشد .
زمان : 20 تا 60 دقيقه در هر جلسه يا مجموعا 150 دقيقه در هفته ( با شدت متوسط )
نوع ورزش : پياده روي – دوچرخه سواري – راه رفتن تند – ورزشهاي آبي
بيماران ديابتي قبل از شروع ورزش حتما با پزشك متخصص مشورت نمايند.
قند خون كنترل نشده بالاي 250 از موارد ممنوعيت نسبي انجام ورزش است.
در بيماران ديابتي كه مبتلا به مشكلات قلبي همراه ، نارسايي كليه يا اختلالات چشمي شده اند ، ورزشهاي با شدت كم بايد انجام شود و از انجام ورزشهاي شديد بايستي پرهيز نمود .
قند خون بین 100 تا 240 در حين انجام ورزش توصیه می شود.
حتي الامكان ورزش همراه با یک فرد دیگرانجام گردد . پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن
پوشیدن کفش مناسب پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن
رعایت بهداشت مناسب و مراقب دقیق از پاها در زمان انجام ورزش ، جهت پیشگیری از عفونتهای احتمالی .به تمام زخمها باید فورا رسیدگی کرده و از هر گونه تحریک خودداری کند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب توصيه فعاليت فيزيكي در بيماريهاي مزمن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تومور های پوستی - 56 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومور های پوستی - 56 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومور های پوستی - 56 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومور های پوستی

پاورپوینت نایاب تومور های پوستی

پاورپوینت نایاب تومور های پوستی

پول شما و سرمایه شما 

http://powerpointbank.sellfile.ir/

*شایعترین نئوپلاسم پوست
*باعث تهاجم وتخریب بافتهای مجاور می شود- متاستاز نادر است.
*BCC در مناطق حداکثر تابش نور خورشید در صورت دیده نمی شود بر خلاف SCC
*85%در سر وگردن اتفاق می افتد .30%برروی بینی (شایعترین مکان)
*در پشت دست نادر است  پاورپوینت نایاب تومور های پوستی
*در مناطق پوشیده مثل تنه وژنیتالیا هم دیده می شود.

*هر چه شدت چین و چروک پوست بیشتر باشد احتمال کاهش می یابد.BCC
--ریسک کلی ایجاد BCC برای هر فرد در تمام عمر 30% می باشد.
--بیشتر در سنین بالا و افراد سفید پوست دیده می شود. در سیاه پوستان نادر است.
--مردان 2برابر خانمها مبتلا می شوند.  پاورپوینت نایاب تومور های پوستی 
--نقش افتاب دوران کودکی وIntermittent sun exposure در ایجاد BCC اهمیت دارد.
--UVB(290-320 nm) نقش مهمتری نسبت بهUVA در ایجاد BCC دارد.
--20% BCC در مناطق پوشیده بدن اتفاق می افتد.  پاورپوینت نایاب تومور های پوستی

--در بیماران پیوندی شانس ایجاد BCC 100-10 برابر افزایش می یابد.

--اگر فردی یک BCC داشته باشد BCCدوم بعد از 3سال با احتمال 10 برابر بیشتر ایجاد می شود.

--اسکار قدیمی و اسکار سوختگی و سابقه رادیوتراپی شانس BCC راافزایش می دهد.
--بیماری نادر - اتوزومال غالب
-- BCC های متعدد در موقع تولد و کودکی
--pit های متعدد و کوچک در کف دست وپا
--کیست های علامت دار در فک
--کلسیفیکاسیون اکتوپیک در falx cerebri
--مشکلات اسکلتی در ستون فقرات –دنده و اسکالپ
--صورت خشن (coarse face) –ماکروسفالی -هیپرتلوریسم وبرجستگی فرونتال
--تعداد BCC ها متعدد معمولا بیش از 8 عدد و گاها بیش از 1000 تا
-- کیست های فک باعث درد و تورم و ترشح می شود.
--تشخیص با 1- سابقه فامیلی 2- مشکلات دندانی 3- رادیوگرافی فک واسکالپ وستون فقرات و دست

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تومور های پوستی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تومور های پوستی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی

پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی

پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

سیستم های مبتنی بر الگو
این سیستم ها سعی دارند تا الگوهای قطعی که در پرس و جو کاربر تکرار می شوند را شناسایی کنند . این الگوها برای تفسیر طبیعت و ماهیت درخواست بازیابی اطلاعات که به صورت ضمنی در پرس و جو وجود دارد به کار می رود.
Querix
سیستم های پرس و جو زبان طبیعی کامل
این سیستم ها هیچگونه ساختار گرامری برای زبان که پرسش و جملات درخواست های بازیابی اطلاعات به کار می رود ، تحمیل نمی کنند . در عوض از تکنیکهای پردازش زبان طبیعی پیچیده برای تجزیه ، تفسیر و ترجمه ورودی به زبان پرس و جو سازگار با وب معنایی استفاده می کنند.
PANTO
سیستم های زبان طبیعی کنترل شده
این سیستم ها بر زبان طبیعی کنترل شده تکیه دارند، هدف این است که با محدود کردن ورودی های کاربر به یک زیرمجموعه بدون ابهام از درخواست های پرس و جوی امکان پذیر ، یک پردازش گر پرس و جو زبان طبیعی بتواند پرس و جو های کاربر را تفسیر کند و آن را به پرس و جو فرمال معادل معنایی تبدیل کند.
CNL خاص (SWAT که از ACE استفاده می کند)
هدایتگر (Ginseng)
سوالات کامل انگلیسی
رفع ابهام از طریق همفکری با کاربر و استفاده از دیالوگ های صریح
ساده است و تکنولوژی معناگرای پیچیده ای استفاده نمی کند. (یک مجموعه محدود از ابزارهای NLP را به خدمت می گیرد.
اين سيستم شامل هفت بخش اصلي است:
رابط كاربر
مدير هستان شناسی
تولید برچسب هاي منابع با به دست آوردن مترادف ها از طريق WordNet
تحليل گر پرس و جو
Stanford parser برای تولید درخت نحو
تولید دنباله هایی به شکل Q-V-N-P-N-Q-V-P-N
مركز تطبيق دهنده
استفاده از الگوهای هیوریستیک برای تطبیق پرس و جوهای کاربر به سه گانه های هستان شناسی (به طور مثال Q-V-N)
توليدكننده پرس و جو
SPARQL
جزء محاوره اي
يك لايه دسترسي به هستان شناسی
Jena و Pellet reasoner
سرویس تشابه رابطه (RSS)
از کاربر برای رفع ابهام درخواست می کند
قابلیت کلیک بر روی OntoTripleها و نمایش ویژگی های آن
از مکانیزم یادگیری بهره می گیرد.(عملکرد در طول زمان بهبود می یابد)
بر روی جزئیات پروفایل کاربر متمرکز است
تعریف زمینه ( نگهداری دو نگاشت مجزا)
جامعه کاربران
محدودیت ها : برخی از سوالات از دیدگاه AquaLog ناهنجار به شمار می آیند و توسط AquaLog پشتیبانی نمی شوند:
پرس و جوهای عطفی
پرس و جوهایی شامل bracket
پرس و جوهایی که با عبارت “how many” آغاز می شوند
پرس و جوهایی که به شکل پرس و جوی کلمل نیستند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سیستم های پرس و جو زبان طبیعی در وب معنایی از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد

پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/


تعاریف  پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد
اندازه گیری  پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد
سنجش پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد
ارزشیابی
اندازه گیری : فرایندی که تعیین میکند شخص یا یک شیء چه مقدار از یک ویژگی را برخوردار است .
آزمون : آزمون وسیله یا روشی نظام دار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است
سنجش : سنجش مفهوم گسترده تری از آزمون دارد و شامل استفاده از فنون مختلف و تاکید زیادی بر مشاهده عملکرد دارد، سنجش نوعی تحلیل بالینی و پیش بینی عملکرد است . در حالی که آزمون یک ابزارو وسیله اندازه گیری است. اصطلاح سنجش بیشتر در حوزه آموزش و پرورش بکار می رود.
ارزشیابی : ارزشیابی یک فرایند نظام دار برای جمع آوری اطلاعات،تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود . به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته است یا در حال تحقق است و به چه میزانی

 

ارزشیابی آغازین : نخستین اقدام ارزشیابی که پیش از انجام فعالیت های آموزشی به اجرا در می آید ارزشیابی آغازین (سنجش آغازین ) نام دارد و به دو منظور انجام می گیرد.
1- آیا یاد گیرندگان بر دانش و مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل مسلط هستند یا خیر.
2- یاد گیرندگان جه مقدار از هدفهای و محتوای درس تازه را قبلاً یاد گرفته اند.
ارزشیابی تکوینی : در جریان امر آموزش به منظور رفع اشکال انجام می شود مانند ارزشیابی مستمر و در حین تدریس و بعد از آن منحصراً یک هدف آموزشی
ارزشیابی تشخیصی : در جریان امر آموزش با هدف تشخیص مشکلات یاد گیری دانش آموزان بکار می رود.زمانیکه معلم با مشکلات مبرم و مکرری در یک یا چند دانشآموز روبرو می شود که با روشهای معمولی (تکوینی ) قابل رفع نیستند.علاوه بر تشخیص باید بتوانند روشهای مناسب رفع مشکلات را نیز به معلمان نشان دهند.
عمداً برای سطح دبستان و موضوع های ریاضیات و خواندن تهیه شده اند.
 
آزمون های صحیح غاط
در آزمون های صحیح غلط یک جمله در اختیار آزمون شونده گذاشته میشود و او درست یا نا درست
بودن آنها را تعیین می کند ، این نوع سوال ساده ترین شکل سوال های عینی هستند.
انواع : صحیح- غلط بلی- خیر نوع اصلاحی : این تنها سوال صحیح غلط است که علاوه
بر باز شناسی، باز خوانی نیز صورت می گیرد تشخیص جزء غلط بازشناسی، یا د آوری درست آن
باز خوانی می باشد.
محاسن
بیان موضوعات ساده 2- سادگی تهیه 3- عینی بودن تصحیح جواب ها 4- زیادی تعداد آنها 1-
معایب
1- این آزمون ها برای اطلاعات جزئی و کم اهمیت بکار می رود.
2- حدس زدن کورکورانه در انها زیاد دخالت دارد.
3- کاربرد زیاد آنها سبب تاکید بی مورد و حفظ طوطی وار و اطلاعات
کم اهمیت می شود
4- آنها بیشتر باری سنجش هدف پائین مفید هستند و توانائی های پیچیده سطح بالا
را اندازه می گیرند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طراحی سوالات استاندارد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تومور و سرطان - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومور و سرطان - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومور و سرطان - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب تومور و سرطان

پاورپوینت نایاب تومور و سرطان

پاورپوینت نایاب تومور و سرطان

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

خوش خیم: کشنده نیست و به سایر نواحی بدن دست اندازی (invasion) ندارد.
بدخیم: کشنده است و در مراحل رشد خود به سایر نواحی بدن دست اندازی می کند. دست اندازی تومورها بسته به ماهیت شان می تواند تهاجم مستقیم نسج تومور به بافت های مجاور (درگیری اولیه)ایا ز طریق خون یا لنف (متاستاز) (درگیری ثانویه) باشد. پاورپوینت نایاب تومور و سرطان

علل ایجاد تومور: پاورپوینت نایاب تومور و سرطان
به طور کلی دو دسته تومور وجود دارد.
نئوپلاستیک: بیشتر (و نه همه) نئوپلاسم‌ها تومورساز هستند.
غیر نئوپلاستیک: پاورپوینت نایاب تومور و سرطان
التهاب شایعترین علت می‌باشد. از علایم کلاسیک التهاب در پزشکی نیز تورم است.
ورم یا ادم که ناشی از تجمع مایع در بافت است.
مالفورماسیون یا اشکالات ساختاری مادرزادی
خونریزی در یک فضای بسته
کیست، تجمع مایع در یک ساختار بسته که نمونه شایع آن کیستهای پستانی است.
در سال ۲۰۰۰ ده میلیون مورد جدید سرطان و شش میلیون مورد مرگ وابسته به سرطان در دنیا به ثبت رسید. در آمریکا هر سال در حدود یک و نیم میلیون نفر برای نخستین بار متوجه می‌شوند که به نوعی سرطان مبتلا شده‌اند. بر اساس آمار سرطان باعث مرگ ۵۵۶۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۳ شد که برابر مرگ روزانه ۱۵۰۰ نفر می‌باشد و فقط مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی دارای شیوعی بیش از آن است. شایع‌ترین تومورها در مردان سرطان‌های پروستات، ریه و روده بزرگ می‌باشند و در زنان پستان، ریه و روده بزرگ هستند. سرطان‌های ریه، پستان، پروستات و روده بزرگ علت بیش از ۵۰ درصد سرطان‌های تشخیص داده شده و نیز مرگ ناشی از سرطان را در آمریکا را شامل می‌شوند. در طول ۵۰ سال گذشته میزان کلی مرگ وابسته سن ناشی از سرطان به طور قابل توجهی در مردان افزایش یافته در حالی که این نسبت در زنان کمی کاهش یافته است. این افزایش در مردان بیشتر به علت سرطان ریه می‌باشد ولی بهبود این نسبت را در زنان را می‌توان به کاهش واضح میزان مرگ و میر ناشی از سرطان‌های رحم، معده، کبد و از همه مهمتر سرطان گردن رحم در زنان مرتبط دانست.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تومور و سرطان است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تومور و سرطان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران

پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران

پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

بررسی‌های مختلف از جنبه‌های گوناگون بر روی وبلاگ انجام شده است

دلایل راوی کومار برای مطالعه سیستماتیک وبلاگ‌نویسی:
دلیل جامعه شناسی پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران
دلیل فنی پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران

تحلیل تفکرات اقشار مختلف جامعه
اختصاص دادن بودجه 70 میلیون دلاری برای تحلیل وبلاگ ها در آمریکا
انواع پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران
ثبت یافته‌ها، استدلال‌ها، نتایج، عقاید
ثبت تجربیات زندگی و آموزه‌های بدست آمده از آنها
خاطره‌نویسی
کاربرد‌ها و فواید
شناخت و نقد خود: خواندن نوشته‌ها به خصوص پس از گذشت مدتی طولانی از نوشتن آنها، شناخت بهتری از خود بدست می دهد
کاوش علل موفقیت، علل شکست، ضعف‌ها و قوت‌ها
مقایسه‌ی گذشته و حال: بررسی میزان پیشرفت
به یادآوری اطلاعات یافته شده آنها را به حافظه بلند مدت متنقل می‌کند
یافته‌های شخصی را باید ذخیره کرد وگرنه از ذهن خارج می‌شوند
انواع (کاربرد‌ها و فواید زیر هر نوع نوشته شده است)
ابراز مشکلات
کمک از دیگران در مسائلی که بیش از حد لازم به آن فکر می‌کنیم و حل نمی‌شوند
ابراز مشکلات برای کمتر شدن فشار روانی: ابراز همدردی دیگران حتی اگر مشکل را حل نکند تاثیر روانی به سزایی در نویسنده دارد
سوپاب احساسات انسان: فرصتی برای فریاد زدن برای تخلیه‌ی روانی
ابراز جوشش، انگیزه و روحیه به دنیای بیرون
احساسات یک بلاگ‌نویس می‌تواند به بلاگ‌‌نویس‌های دیگر روحیه بدهد
ابراز عقاید به مردم: وبلاگ راهی برای فریاد زدن عقاید است.
می‌توانی حرفت بزنی بدون اینکه حرفت را قطع کنند و آنطور که می‌خواهی بزنی
درمقایسه با شیوه‌ی قدیمی میدان شهر، در جامعه‌ی امروزی جایگاهی برای صحبت کردن وجود ندارد. وبلاگ این خلا را پر می‌کند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب وبلاگ نویسی در ایران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب مراكز رشد و دستاوردهای پژوهشی - 102 اسلاید

پاورپوینت نایاب مراكز رشد و دستاوردهای پژوهشی - 102 اسلاید

پاورپوینت نایاب مراكز رشد و دستاوردهای پژوهشی - 102 اسلاید

پاورپوینت نایاب مراكز رشد و دستاوردهای پژوهشی

پاورپوینت نایاب مراكز رشد و دستاوردهای پژوهشی

پاورپوینت نایاب مراكز رشد و دستاوردهای پژوهشی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

فهرست مطالب

پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی

پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی

پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی

پول شما و زندگی شما 

http://powerpointbank.sellfile.ir/

فراوانی بیماری ، ناتوانی یا مرگ و خلاصه کردن این اطلاعات بصورت نسبت و میزان ( میزان شیوع، میزان بروز و میزان مرگ و...)
اپیدمیولوژی همچنین به اندازه گیری حالات و وقایع مرتبط با سلامتی در جامعه مثل نیازهای بهداشتی ، تقاضاها، وظایف و استفاده از خدمات بهداشتی و نیز اندازه گیری متغیرهایی مثل فشارخون ، کلسترول و.... مربوط می شود پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی 

نخستین اصل اپیدمیولوژی این است که توزیع بیماری در قالب الگوهایی در جامعه رخ می دهد
از وظایف مهم اپیدمیولوژی مطالعه الگوهای توزیع در زیرگروههای مختلف جمعیت بر حسب مکان و شخص است
بررسی علمی توزیع بیماریها ممکن است منجر به پیشنهادات و یا اقداماتی در جهت پیشگیری یا کنترل بیماریها می گردد
این جنبه از علم اپیدمیولوژی بنام اپیدمیولوژی توصیفی نامیده می شود پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی

مقاومت یک گروه یا یک جامعه در مقابل ابتلا به یک بیماری را ایمنی گروهی می نامند  پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی
این مقاومت برای ابتلا به یک بیماری به علت مصون بودن تعداد زیادی از افراد آن جامعه نسبت به آن بیماری ایجاد می شود
وقتی ایمنی گروهی بالا است یعنی احتمال برخورد یک فرد آلوده با یک فرد سالم حساس کمتر و کمتر شده است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب اپیدمیولوژی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ - 41 اسلاید

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ - 41 اسلاید

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ - 41 اسلاید

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ

پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

مشاهده
چند راهكار در اين مرحله برای جمع آوری و اکتساب اطلاعات
قبل از هر چيز در مورد جمع آوري داده ها ،تعريف كنيد كه باچه اطلا عاتي مي خواهيد کل فرآيند جمع آوري را موثر تر و نتايجش را بهتر كنيد .

به عنوان يك قاعده ، جمع آوري اطلا عات تفصيلي در مورديك زمينه خاص نسبت به جمع آوري اطلاعات كلي در مورد شريك ، بيشتر مورد توجه مي باشد .

بعد از كامل كردن يك بار جمع آوري داده ها ،اطلاعات كسب شده را بررسي كنيد و آنچه كه آموخته شده را جمع بندي نماييد .

تطبیق
رويه اجرا و تكميل بهبودها شامل گامهاي زير مي باشد :
تصميم گرفتن در مورد اينكه اجراي اصلاحات چگونه بايد سازماندهي شود
انتقال اطلاعات در مورد يافته هاي بدست آمده از بررسي بنچ ماركينگ به بقيه سازمان و تشكيلات و بدست آوردن پذيرش و حمايت براي بهبودها .
تهیه يك برنامه اجراي بهبودها كه موضوع ، اشخاص و زمان مربوط به اجراي بهبود ها راتوصيف كند .
اجرای برنامه بهبود و نمایش پیشرفت کار

مزایای اجرای روش بنچ مارکینگ
بهبود در عملکرد فرآیند
کمک به انجام سریع تر سیستم مدیریت فراگیر
کاهش در نوسان های فرآیند
جلب انتظارات و خشنودی مشتریان
کاهش در هزینه های کیفیت

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب بنچ مارکینگ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپونت دقیق آبراهام مزلو - 17 اسلاید

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو - 17 اسلاید

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو - 17 اسلاید

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو

پاورپونت دقیق آبراهام مزلو

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

ویژگی های نیازها
هرچه یک نیاز در سطح پایین تر سلسله مراتب باشد،نیرومندی،قدرت و تقدم آن بیشتر است.
نیازهای بالاتر بعد ها در زندگی شکوفا می شوند.
می توان ارضای نیازهای بالاتر را به تعویق انداخت.
ناکامی در ارضای نیاز های پایین موجب بحران می شود اما ناکامی در ارضای نیاز های بالا موجب بحران نمی شود.


سلسله مراتب نیازها
نیاز های فیزیولوژیکی(نیاز به نفس کشیدن،غذا،آب،میل جنسی،خواب،تعادل حیاتی،دفع کردن)
نیازهای ایمنی(ایمنی بدن،شغلی،منابع و ذخایر،اخلاقی،خانوادگی،سلامتی)
نیازهای تعلق پذیری و محبت(محبت در روابط دوستی،خانواده و صمیمت توام با روابط جنسی)
نیازهای احترام(عزت نفس،اعتماد به نفس،پیشرفت،احترام نسبت به خود،احترام بوسیله دیگران)
نیاز به خودشکوفایی(اخلاقیات،خلاقیت،حل مساله،بی تعصبی،پذیرش حقایق)


نیازهای شناختی
نیازهای شناختی دسته دیگری از نیاز های فطری هستند.
نیاز به دانستن
نیاز به فهمیدن
شواهدی که از وجود نیازهای شناختی حمایت میکنند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونت دقیق آبراهام مزلو است

برای دانلود کل پاورپونت دقیق آبراهام مزلو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی

پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی

پول شما و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

الان دارین می گین :خودت که حرف از زندگی می زنی نظرت راجع به

زندگی چیه؟

 من می گم زندگی مثل روندن یک هواپیماست! خودتونو برای کاپیتان بودن

آماده کنید.

 

زمانی که داری هواپیما رو به آسما ن هدایت می کنی لحظه ی جوانی توئه.

دوران جوانی دورانی است زمانه تو را به جامعه نشان می دهد.شاید دوران

سختی برای تو باشد.

خلبانا می گن یکی از لحظات سخت لحظه ی بلند شدن از روی زمینه.

بعد از سالها پرواز دیگه نوبت به فرود می رسد . فرودی زیبا و رسیدن به

مقصدی زیبا تر وچه خوش است که بعد از فرود، مسافران بگویند چه کاپیتان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی است

 

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب حکایتی درباره زندگی از لینک زیر استفاده کنید:

خوبی بود .


پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی - 17 اسلاید

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی - 17 اسلاید

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی - 17 اسلاید

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی

پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی

http://powerpointbank.sellfile.ir/

کبد از دو مسیر خونی معادل 25%برون ده قلب را دریافت می کند:
70% ازورید پورت
30% از شریان کبدی
تحت شرایط طبیعی هر رگ خونی تقریبا 50%عرضه اکسیژن کبدی را عهده دار است.

کاهش فشار خون سیستمیک وبرون ده قلبی سبب کاهش جریان وریدی پورت می شود که می توان بخشی از آن را با افزایش جریان شریان کبدی جبران کرد.

در حضور هوشبرهای استنشاقی یا سیروز کبدی ارتباط دو طرفه میان جریان خون شریان کبدی و ورید پورت (اتورگولاسیون)حفظ نمی شود و می تواند کبد را مستعد ایسکمی کند،ناکافی بودن نسبی جریان خون در کبد می تواند حتی در کبدهای مبتلا به سیروز شدیدتر هم بشود.
فشار پرفیوژن کبدی (فشار متوسط شریانی یا ورید پورت منهای فشار ورید هپاتیک)
ومقاومت عروق احشایی تعیین کننده جریان خون کبدی هستند.

عروق احشایی عصب دهی وازوموتور را از سیستم عصبی سمپاتیک دریافت
می کنند،تحریک عصبی احشایی (درد،هیپوکسمی شریانی،استرس جراحی)می تواند
مقاومت عروق احشایی را بیفزاید و جریان خون کبدی را بکاهد.

بلوک رسپتورهای βآدرنرژیک توسط داروهایی نظیر پروپرانولول هم موجب کاهش جریان کبدی می شود.

تهویه فشار مثبت ریه ها،نارسایی احتقانی قلب و افزایش مایع می تواند جریان خون کبدی را کاسته که احتمالا این کار را با افزایش فشار ورید مرکزی (فشار ورید کبدی) انجام
می دهد که سبب کاهش فشار پرفیوژن کبدی می شود.
در بیماران با بیماری کبدی باید اختلالات انعقادی در نظر گرفته شود،زیرا هماتوسیتها مسئول ساخت اکثر پروتئین های پیش انعقادی هستند.موثر بودن انعقاد با سنجش زمان پروترومبین(نسبت طبیعی شده بین المللی (INR)) زمان ترومبوپلاستین نسبی و سطوح فیبرینوژن ارزیابی می شود.

بیش از ایجاد اختلال انعقادی،ساخت پروتئین باید شدیدا مختل شود،زیرا بسیاری از فاکتورهای انعقادی فقط با 20%-30% سطح طبیعی خود برای جلوگیری ازخونریزی لازمند.

اختلال عملکرد حاد کبدی را می توان با اختلالات انعقادی ارزیابی کرد،زیرا نیمه عمر پلاسمایی فاکتورهای انعقادی تولید شده در کبد نظیر فاکتورهای п،ѵп،Ӏх، х نسبتا کوتاه می باشد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب نکات مهم در بیهوشی بیماران کبدی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی

http://powerpointbank.sellfile.ir/

ارقام مختلف : زود رس- ديررس- متوسط-صنعتي-دومنظوره-تازه خوري...
زمان برداشت : رسيدگي و رنگ ( سبز متمايل به قرمز – قرمز)
مشكلات تغذيه اي زود برداشت كردن
هرس در گوجه فرنگي ( هرس برگ- هرس ميوه –هرس شاخه هاي جانبي- پايين آوردن بوته ......)
آبياري ( نامنظم بودن و ترك خوردن ميوه- ريزش گل – دفعات آبياري و عمق رطوبت خاك.....)
كود آلي ( ميزان كود- زمان مصرف- كمپوست- نسبت عناصر كود آلي...)
كود ازته : كود زياد و ديررسي- حساسيت به بيماري-رنگ ميوه و كيفيت آن......
كود فسفر : غير قابل جذب شدن- تاثير در رنگ و كيفيت ميوه...
كود پتاس : كاهش عملكرد – كوچك شدن ميوه

با توجه به نقش تغذيه در عمكرد توصيه مي گردد ، علاوه بر كود پايه از كود سرك در چندين نوبت و به خصوص محلول پاشي كود هاي ميكرو المان در هر هفته بعد از شروع ميوه دهي ، نبايد غفلت كرد. ( نمودار جذب مواد غذايي)
رطوبت بالا و ريزش قطرات آب در زمان گلدهي سبب كاهش تلقيح مي گردد.
نسبت كربن به ازت در تلقيح بسيار مهم است . بهترين نسبت 11 مي باشد.
خاك دادن پاي بوته سبب افزايش قدرت جذب و در نهايت ، افزايش عملكرد خواهد شد. به همين دليل توصيه مي گردد در چند نوبت پاي بوته هاي گوجه فرنگي خاك داده شود. براي اين منظور بهتر است از خاك استريل و غني از مواد آلي استفاده كرد.

 ته ساه شدن ميوه : كمبود كلسيم – تغييرات شديد و ناگهاني رطوبت خاك

ترك ميوه : 1- راديال با تركهاي عمود بر دم ميوه: آبياري مكرر – رطوبت بالاي خاك 2- تركهاي دايره اي در اطراف دم گل : بارندگي يا آبياري زياد بعد از خشكي خاك ( توصيه به استفاده از سيستم مالچ.....)

پيچيدگي برگ : اختلاف شديد درجه حرارت شب و روز- هرس شديد-حمله شته

غير عادي بودن ميوه : هواي سرد و گرم شديد- كمبود پتاس....

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی - 41 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی - 41 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی - 41 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی

http://powerpointbank.sellfile.ir/


تدوین ضوابط طبقه بندی بر اساس پیشنهادات سازمان هماهنگ سازی جهانی(GHTF)

یک گروه داوطلب بین المللی از ناظران قوانین و اتحادیه های تجاری تجهیزات پزشکی از اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و استرالیا

هدف اصلی تشکیل سازمان GHTF :
جمع آوری تجربیات قانونگذاران و صنعتگران
بحث وتبادل نظر در رابطه با قوانین وسایل پزشکی
هماهنگ سازی مابين ناظران و قوانین در این حیطه
تمام وسایل غیر تهاجمی كه با پوست زخمي تماس دارند:
اگر تنها به عنوان مانع مكانيكي براي فشرده‌سازي يا جذب مواد مترشحه استفاده شوند

 


اگر با زخم‌هايي تماس داشته باشند كه به علت جراحت‌هاي پوست مياني ايجاد شده‌اند، از جمله وسايلي كه براي manage microenvironment هاي زخم استفاده مي‌شوند


مگر اینكه با زخم‌هايي تماس داشته باشند كه به علت جراحت‌هاي پوست مياني ايجاد شده‌اند و تنها با هدف ثانويه درمان مي‌شوند
وسایلی كه براي درمان زخم‌هايي كه بافت‌هاي زيرپوستي آن ديده مي‌شود و لبه‌هاي زخم به اندازه كافي نزديك نيستند تا به سمت يكديگر كشيده شوند و وسايلي كه عمل درمان را از طريق روش هاي فيزيكي و به غير از روش ايجاد مانع انجام مي‌دهند

مگر وسايل توليدكننده انرژي به فرم اشعه‌هاي يون‌ساز

مگر وسايلي كه اثرات بيولوژيك داشته يا به صورت كامل يا بخش عمده آن جذب مي‌شوند
مگر وسايل كه دارو را از طريق سيستم انتقال منتفل مي‌كنند (بالقوه خطرناك)

مگر وسايلي كه در تماس مستقيم با سيستم اعصاب مركزي هستند

مگر وسايلي كه براي كاربردهاي تشخيصي، پايش يا تصحيح وضعيت آنورمال قلب يا سيستم گردش مركزي خون از طريق تماس مستقيم با اين قسمت‌هاي بدن استفاده مي‌شوند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طبقه بندی وسایل پزشکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل

پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل

http://powerpointbank.sellfile.ir/

این دارو خیلی سریع اثر کرده ودارای اثر ضد دردی، آرام بخشی و سر خوشی می باشد، طول مدت اثر این دارو بسیار کم است.

نگاهی به یک خطر:

نکته فوق العاده مهم در مورد این دارو تغییر ماده مخدر در معتادان از هروئین به کرکودیل است. قیمت ارزان (یک سوم وحتی کمتر از هروئین )، سادگی تولید، فراهم بودن مواد اولیه برای سنتز، دسترسی سریع، قدرت اثر زیادتر نسبت به هروئین (بین  3تا 8 برابر) و کمتر بودن احساس درد، مشکلات خلقی و.. در دوران خماری معتادان نسبت به هروئین علل اصلی این تغییر است.

به دلایل نامعلوم اگر چه اعتیاد به این دارو در کشور های گوناگونی دیده شده اما به شکل عمده در جمعیت های روسی تبار دیده می شود.

 

 

ماده مخدر گوشت‌خواری که مردم را شبیه زامبی‌ها می‌کند دکتر Singla متخصص مواد مخدر آمریکا می‌گوید: کروکدیل "ماده مخدر زامبی" است. کروکدیل، بدن مصرف‌کننده را آهسته آهسته از درون متلاشی می‌کند.

به گفته این دکتر آمریکایی، زخم‌هایی که کروکدیل ایجاد می‌کنند با دیگر زخم‌ها متفاوت هستند، کروکدیل مستقیما سر وقت استخوان‌ها می‌رود. تا بحال چنین چيزی مشاهده نکرده بودم.

دکتر رابرت گلر، مدیر مرکز "سم‌شناسی" جورجیا در این باره می‌گوید: این انباشت‌ها به سایر نقاط بدن نفوذ کرده و بافت را تخریب می‌کنند.

 

کروکودیل در یک نگاه

*تزریق در جریان خون

*قیمت کروکودیل، سه برابر کم‌تر از هروئین است

*مدت تاثیرگزاری آن بسیار کم‌تر از هروئین و در حدود 90 دقيقه است

 

“دزومرفینDesomorphine” " ، از مشتقات ماده مخدر هروئین" است که تاثیرات تسکین و آرام‌بخشی بسیار سریع و قدرتمندی دارد. این ماده مخدر در سال 1932 کشف شد و  قدرت آن 8 تا 10 برابر قدرت مرفین است.

در ابتدا، دزومرفین در کشور "سوئیس" با برند "پرمونید Permonid "، به خاطر واکنش سریع در مواردی مانند "تهوع" و "دپرسیون تنفسی" مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 

در سال 2010، دزومرفين در روسيه به خاطر تولیدات مخفیانه شیوع پيدا کرد. این ماده به راحتی با ترکیب "کدئین"، "ید" و برخی داروها و مواد شیمیایی دیگر قابل تولید است.

 

نام کروکدیل Krokdil   را روسی‌ها به این دلیل برای این ماده مخدر انتخاب کردند که مصرف آن باعث می‌شود "پوست بدن" به رنگ سبز در آید و پس از مدتی گوشت بدن به طور كامل پوسیده شده و از بین برود.

 متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ماده مخدر کرکودیل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه

پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تعدیل پاسخ های قلبی عروقی جبرانی سمپاتیک به تغییرات وضعیتی توسط بیهوشی عمومی
سمپاتکتومی در درماتوم های مربوطه توسط بی حسی اسپاینال و اپیدورال
بی ثباتی فشار خون سیستمیک بلافاصله بعد از القا بیهوشی
کاهش حجم جاری و ظرفیت باقیمانده عملکردی و افزایش Closing volume دربیماران بیهوش باتنفس خودبخودی
افزایش آتلکتازی و شنت داخل ریوی با محدودیت حرکت دیافراگم یا دیواره قفسه سینه ناشی از پوزیشن
خم کردن سر بیمار به سمت پایین در پوزیشن سوپاین
مزایا: افزایش برگشت وریدی – بهبود دید طی جراحی شکمی تحتانی – پیشگیری از آمبولی هوا طی تعبیه خط وریدی مرکزی
عوارض :
- افزایش فشار ورید مرکزی و داخل مغز و داخل چشم
- تورم صورت و ملتحمه و حنجره و زبان
- کاهش FRC و کمپلیانس ریه
- احتمال ادم تراشه و ساختمان های حنجره

پوزیشن لترال دکوبیتوس
استفاده در جراحی روی قفسه سینه و ساختار رتروپریتوئن و یا هیپ
همراه با درگیری ریوی و تهویه بیشتر ریه غیر وابسته
افزایش عدم تطابق تهویه به پرفیوژن
حفظ سر بیمار در پوزیشن خنثی
چک مرتب چشم سمت پایین
بسته بودن پلکها
رول قفسه سینه (Axillary roll)
Kidney rest

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار

پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تاريخچه
طرح جامع نظام مهندسي نرم‌افزار
اهداف
رويكرد
ذينفعان
اجزا
چرا به نظام مهندسي نرم‌افزار نياز داريم؟
پيامدهاي نبود يك طرح جامع براي نظام مهندسي نرم‌افزار:
1) برداشتهاي مختلف از سوي ذينفعان صنعت نرم‌افزار (كارفرمايان، شركتهاي نرم‌افزاري، دولت، نهادهاي صنفي، ....)
2) مشخص‌نبودن گامهاي بعدي براي تكميل نظام
3) عدم ارتباط بين اجزايي كه در مراحل مختلف تهيه مي‌شوند.
4) روشن‌نبودن جايگاه نهادهاي مختلف در تهيه و نگهداري نظام
نظام مهندسی نرم افزار چيست؟
نظام مهندسي نرم‌افزار، مجموعه‌اي است از استانداردها،‌ قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، راهنماها و نهادهاي اجرايي و نظارتي كه براي نظم‌بخشي به صنعت نرم‌افزار كشور از منظر مبادله محصولات و خدمات نرم‌افزاري در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذينفعان اين صنعت، ايجاد فضاي مشاركت و رقابت، و توسعه همه‌جانبه و پايدار صنعت نرم‌افزار كشور تدوين و اجرا مي‌شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب آب درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب آب درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب آب درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت نایاب آب درمانی

پاورپوینت نایاب آب درمانی

پاورپوینت نایاب آب درمانی

پاورپوینت نایاب آب درمانی

پاورپوینت نایاب آب درمانی

پاورپوینت نایاب آب درمانی

http://powerpointbank.sellfile.ir/

معالجه ومداوا با آب، ازقرن ها پیش بعنوان یک شیوه پذیرفته شده علمی درپزشکی به کارگرفته می شود. سابقه طولانی درمان با آب دریونان، روم باستان و چین.
رواج یافتن استفاده ازآب در پزشکی ازقرن19
متداول شدن اصطلاح هیدروتراپی
گشایش اولین مطب آب درمانی در اروپا در قرن 19
اثبات شدن خواص اب و مداوا توسط آب گرم و سرد در قرن 20


حمام دوجفتی
در این روش دو جفت وان کوچک را کنارهم قرار داده اند
یک وان آب سرد و دیگری آب داغ
نشستن درمانگیردر وان آب داغ
فرورفتن پاها تا اندکی بالای زانو در وان آب سرد
بهبود گردش خون در پاها و تسکین نا راحتی پا
مناسب برای کسانی که مشکلات لگن خاصره یا مشکلات مهره های پایین ستون فقرات را دارند
ممنوعیت استفاده از آب درمانی
درهنگام وجود اختلال حسی در افراد بایستی نسبت به درجه حرارت آب توجه کافی مبذول داشت زیرا امکان ایجاد ضایعه پس از استفاده آب گرم در افرادی که دچار اختلال حسی هستند،وجود دارد.
محدودیت استفاده از آب درمانی در اختلالا ت گردش خون
عفونت حاد زخم باز و وسیع – نارسایی قلبی و تنفسی
ممنوعیت استفاده از آب گرم به دلیل پایین آمدن فشار خون در نارسایی قلبی.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب آب درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب آب درمانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل

http://powerpointbank.sellfile.ir/

طبقه بندي مشاغل عبارت است از گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف، سطح مسئوليت و شرايط احراز (تحصيل ـ مهارت ـ تجربه) و نيز عنوان مناسب برا ی آنها
فوايد طبقه بندي مشاغل
وظايف ومسئوليتها هر شغل
سطح مسئوليتها
ميزان تحصيلات تجربه ومهارتها هر شغل
ميزان حقوق ومزاياي هرشغل
رسته فرعي خدمات پرستاري ومامايي داراي 8 رشته شغل مي باشد كه عبارتند از:
رشته شغل پرستاري
رشته شغل مامايي
رشته شغل بهیار
رشته شغل كمك بهیاري
رشته شغل كاردان اتاق عمل
رشته شغل كارشناس هوشبري
رشته شغل كاردان هوشبري
رشته شغل مسئول امور فوريتها پزشكي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طبقه بندی مشاغل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

http://powerpointbank.sellfile.ir/

اهميت انديشه امام ‌خميني در جهان امروز از ابعاد مختلف قابل بررسي است:
اولاً؛ امام ‌خميني ايدئولوگ انقلاب اسلامي بود، از اين‌رو و براي شناخت ايدئولوژي اصيل انقلاب اسلامي مي‌بايد ابعاد و زواياي انديشه ايشان را بازشناسيم. اصولاً انقلاب اسلامي بدون نام امام ‌خميني شناخته شده نيست و آرمان‌هاي اين انقلاب همچون اسلام‌خواهي، احياي رابطه دين و سياست، بازسازي سياست براساس معيارهاي اسلامي، عدالت‌خواهي، معنويت‌خواهي و احياي انسانيت آدمي و آزادي و استقلال و نيز نقش مردم در سياست، با انديشه امام خميني پيوندي تنگاتنگ دارد و اصولاً شناخت دقيق اين آرمان‌ها نيازمند شناخت انديشه امام ‌خميني است.
ثانياً؛ با شناخت انديشه ايشان مي‌توان شاخص مناسبي براي ارزيابي درستي مسير حركت انقلاب اسلامي تعيين كرد و به آسيب‌شناسي انقلاب پرداخت.
ثالثاً؛ شناخت انديشه امام ‌خميني به‌عنوان الگو و مصلح ديني در جهان معاصر براي مسلمانان اهميتي بسيار دارد؛ چراکه ايشان کوشيد ميان مذهب و سياست در جهان معاصر پيوندي مجدد را برقرار سازد و با احياي جايگاه معنويت و دين‌گرايي در جهان کنوني، رابطة تخريب‌شده دين و دنيا و عقل و دين را بازسازي كند. ايشان از مدلي از توسعه و پيشرفت حمايت نمود که بتواند با معنويت نيز توأم گردد. مجموعه اين تفكرات دغدغه‌هاي اصلي مسلمان امروز است و به همين دليل شناخت انديشه‌هاي امام خميني به‌عنوان انديشمندي دين‌آشنا كه تلاش نموده است به اين دغدغه‌ها پاسخ دهد و راهكار برون رفت از آنها را مطرح سازد براي همه كساني كه اين دغدغه‌ها را دارند بسيار با اهميت است و شناخت آن مي‌تواند در جهت حل بسياري از مشكلات امروز راهگشا باشد.


. دلايل امام خميني در نفي تفكيك دين از سياست وضرورت تاسيس حكومت مبتني بر اسلام


-. جامعيت دين اسلام
-. يكسان بودن هدف دين و هدف سياست
سياست اين است: ...تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست.
-. جدا نبودن دنيا از آخرت
-. پيوند دين و سياست در آموزه‌هاي قرآن و سيره پيامبر و ائمه
-. ماهيت سياسي بسياري از احكام اسلام
-ناكافي بودن قانون براي اصلاح جامعه
-. تأسيس حكومت توسط پيامبر اسلام
-. تعيين حاكم اسلامي و خليفه از سوي پيامبر واجماع مسلمین بر ضرورت تداوم حکومت بعد از رحلت پیامبر
-. نياز بسياري از قوانين اسلام در اجرا به حكومت
- ضرورت استمرار اجراي احكام اسلام
- تاکید آیات قران بر نفی طاغوت و نظامهای غیر الهی
- تأكيد روايات بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي


دلائل نقلي .امام خمینی براي اثبات ولايت فقيه
روايت اول
امام زمان× طي نامه‌اي به يكي از نواب اربعه اعلام كرد:
دربارة حوادث واقعه [= حوادث روز و مسائل جديد] به راويان حديث و سنت ما رجوع كنيد. همانا آنان دليل و حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا بر شمايم.[1]
روايت دوم
امام صادق× پس از آنكه در پاسخ به عمر بن حنظله رجوع به حاكمان طاغوت را در موارد منازعهٔ در قرض و ميراث حرام دانسته، در جواب اين پرسش كه شيعيان در اين موارد چه كنند، فرموده است:
در اختلافات و شكايات، به فردي از شما كه حديث ما را روايت مي‌كند و در حلال و حرام ما مي‌نگرد و احكام ما را مي‌شناسد، مراجعه كنيد و او را به قضاوت و داوري بپذيريد؛ چراكه من چنين فردي را بر شما حاكم قرار دادم. پس اگر به حكم ما قضاوت كرد و از او نپذيرفتند، حكم الهي را كوچك شمرده و ما را رد كرده‌اند و هركس حكم ما را مردود داند، حكم الهي را مردود دانسته و چنين كسي در حد شرك به خداست.[2]
روايت سوم
امام صادق× مي‌فرمايد: فردي را كه به‌خوبي حلال و حرام ما را مي‌شناسد، [براي فصل خصومت و داوري] تعيين كنيد؛ زيرا من او را بر شما داور [= قاضي] قرار دادم و مبادا كه بعضي از شما عليه برخي ديگر، به زمامدار ستمگر ـ براي شكايت ـ مراجعه كند.[3]
روايت چهارم
امام صادق× از رسول‌خدا| چنين نقل كرد: «فقيهان امانت‌داران رسولان هستند.»[4]
روايت پنجم
علي× به يكي از قضات به نام شريح فرمود:
اي شريح! تو بر جايگاهي تكيه زده‌اي كه جز پيامبر يا وصي پيامبر يا انسان نگون‌بخت، كسي ديگر بر آن تكيه نمي‌زند.[5]
روايت ششم
امام صادق× فرمودند:
از تصدي مقام حكومت و داوري بپرهيزيد؛ زيرا حكومت براي پيشوايي است كه دانشمند به قضاوت و در ميان مسلمانان عادل و دادگر باشد. چنين امري براي پيامبر يا جانشين اوست.[6]

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی - 100 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی - 100 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی - 100 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

http://powerpointbank.sellfile.ir/

از قسمتهای بنیادی اپیدمیولوژی (به وجود آمدن علم اپیدمیولوژی از مطالعه اپیدمیهای بیماریهای عفونی)
علیرغم کنترل شدن بسیاری از بیماریهای عفونی، امروزه دلایلی برای رویکرد جدید به اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی وجود دارد:
تغییر الگوی برخی بیماریهای عفونی (سل و پیدایش موارد مقاوم به درمان، ...)
کشف بیماریهای عفونی جدید (ایدز،...)
احتمال منشأ عفونی داشتن برخی بیماریهای مزمن (سرطانها مانند لنفوم و سرطان گردن رحم - زخم معده)
عدم حذف تمام بیماریهای عفونی با ساخت واکسنها و آنتی‌بیوتیکها:
علت: وجود نقاط مبهم در سیر و کنترل این بیماریها، که لزوم اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی را معلوم می سازد تا با کشف این نکات مبهم (بخش ناپیدای کوه یخ) به کنترل این بیماریها کمک کند
میزبان (host):
انسان يا حيواني كه محلی براي جايگزيني يا ادامه زندگي عامل بيماريزای عفوني بصورت طبيعي باشد
میزبان اجباری (Obligate):
تنها میزبان عامل عفونی (سرخک یا حصبه)
میزبان اولیه یا قطعی (Primary or Definitive):
گذراندن دوره بلوغ جنسی یا مراحل جنسی عامل عفونی در بدن میزبان
میزبان ثانوی یا واسط (Secondary or Intermediate):
گذراندن حالت غیر جنسی یا لاروی عامل عفونی
میزبان انتقالی:
زنده ماندن عامل عفونی بدون تغییری در تکامل آن در بدن میزبان
اپیدمی (Epidemic):
بروز بیش از حد انتظار یک بیماری یا رفتار (سیگار) یا یک واقعه (حوادث و سوانح) مرتبط با سلامتی
حد انتظار:
بر اساس مقایسه با گذشته (در شرایط غیر اپیدمی)
مقدار آن بسته به مناطق مختلف، متفاوت است (وبا در آمریکا و در هند)
هم شامل بیماریهای کوتاه گذر (سرخک، وبا، ...) و هم طولانی مدت و آهسته (بیماریهای غیر عفونی مثل دیابت، ...)
طغیان (Outbreak):
اپیدمی در مناطق کوچک و محلی (این اصطلاح برای کاهش ترس مردم، به جای کلمه اپیدمی به کار می رود!!)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی است

برای دانلود کل پاورپوینت استثنایی اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب سلامتی - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب سلامتی - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب سلامتی - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب سلامتی

پاورپوینت نایاب سلامتی

پاورپوینت نایاب سلامتی

پاورپوینت نایاب سلامتی

پاورپوینت نایاب سلامتی

پاورپوینت نایاب سلامتی

http://powerpointbank.sellfile.ir/

1.علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید.
2. حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید.
3.اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد.
4.اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید.
5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد.
6.پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند.
7. کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.

اهداف عمده
توصیف، توزیع و حجم مشکلات بیماری در جوامع انسانی

شناسایی عوامل مسبب شناختی در بیماری

تامین داده های اساسی جهت برنامه ریزی، اجرا...
شاخه های این علم
بیماری عفونی / مزمن
ژنتیک
بیماری های شغلی
روانی / اجتماعی
قومی، سیاسی
فارماکواپیدمیولوژی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب سلامتی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب سلامتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک

پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک

http://powerpointbank.sellfile.ir/

توانمندي‌هاي شرکت‌هاي مهندسين مشاور:
پرسنل فعال (کارشناسان)
تجهيزات و امکانات سخت‌افزاري
مدارک فني، رتبه‌ها و عضويت‌ها
پروژه‌هاي انجام يافته و در حال انجام
فعاليت در استان‌هاي مختلف کشور
آمادگي اجراي پروژه

شرکت‌هاي مهندسين مشاور عضو انجمن:
به تعداد 6 شرکت مهندس مشاور.

شرکت‌هاي پيمانکاري عضو انجمن:
به تعداد 14 شرکت پيمانکار.

 

تمامي اين شرکت‌ها داراي حداقل يک رتبه از معاونت برنامه‌ريزي (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) مي‌باشند.
تعداد 5 شرکت نيز عضو انجمن بوده که در حال اخذ رتبه از سازمان هستند.
پراکنش دفاتر مرکزي شرکت‌هاي عضو انجمن به مرکز استان ختم نشده و شهرستان‌هاي فعال استان را نيز شامل مي‌شود.

 

پرسنل فعال:

با مدرک کارداني: 25 نفر
با مدرک کارشناسي: 68 نفر
با مدرک کارشناسي ارشد: 55 نفر
با مدرک دکتري: 26 نفر
امور اداري و مالي و خدماتي:‌ 28نفر

جمع کل شاغلين در شرکت‌هاي مهندسين مشاور عضو:‌ 202 نفر


اکثريت پرسنل عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان هستند.
اکثريت پرسنل عضو بسيج مهندسين استان (در گروه تخصصي مربوطه) هستند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه

پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه

http://powerpointbank.sellfile.ir/

طبقه‌بندي پلانكتون‌ها از نظر اندازه:
اولترانانوپلانكتون: كمتر از 5 ميكرون هستند مانند باكتريوپلانكتون
نانوپلانكتون از 20-2 ميكروني هستند و همگي جزء فيتوپلانكتون‌ها
ميكروپلانكتون‌ها: از 200-20 ميكرون مانند جلبك‌هاي سبز-آبي
ماكروپلانكتون‌ها: 2000-200 ميكرون مانند دياتومه‌ها، دينوفلاژله‌ها، زئوپلانكتون‌هاي گياه خوار، پاروپايان، روتيفرها
مگاپلانكتون‌ها: بيشتر از 2000 ميكرون هستند. لارو بي‌مهرگان زئوپلانكتو‌ن‌هاي گوشت‌خوار
دلايل تمركز Nestonها و Pleuston ها در سطح آب
5 سانتي‌متر بالاي آب بعضي از تشعشعات خورشيد را در خود جذب
غلظت مواد ارگانيك در سطح فيلم آب و لايه زيرين آن صدها مرتبه بيشتر از لايه‌هاي عمقي
مواد اورگانيك يا مواد آلي نيز توسط مواد گازي كه به دليل تجزيه مواد آلي توليد شده دائماً به سطح آب آمده و سطح را غني
اجساد پلانكتون‌ها در نتيجه حباب‌هاي گازي ناشي از تجزيه مواد موجود در كف به سطح آورده مي‌شود
هنگام باد و طوفان مواد آلي در سطح به تلاطم درآمده و موجب رشد نستون‌ها
لايه‌هاي سطحي كارگاه انكوباتور درياها و اقيانوس‌ها
طبقه‌بندي پلانكتون‌ها از نظر
انتشار عمودي
3- پلانكتون‌هاي اپي‌پلاژيك: گروهي هستند كه در طول روز در عمقي كمتر از 300 متر به‌سر مي‌برند.
4- پلانكتون‌هاي مزوپلاژيك: گروهي هستند كه در طول روز در عمق بين 300 تا 1000 متر به‌سر مي برند.
5- پلانكتون‌هاي باتي‌پلاژيك: گروهي هستند كه در طول روز در عمق بين 1000 تا 3000 الي 4000 متري به‌سر مي برند.
6- پلانكتون‌هاي آبي‌سوپلاژيك: گروهي كه در آبهاي عميق‌تر از 3000 تا 4000 متر زندگي مي‌كنند.
7- پلانكتون‌هاي اپي‌بنتيك: گروهي هستند كه نزديك كف بستر آب زندگي مي‌كنند يا گاه به‌طو موقت كاملاً مماس با كف بسر مي‌برند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طبقه بندی موجودات دریایی از نظر زیستگاه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی

پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی

http://powerpointbank.sellfile.ir/

مقدمه
آزادی های سیاسی اجتماعی از نظر هر اندیشمندی در هر جامعه و حکومتی، در نگرش آن فرد یا نظام سیاسی به انسان، ریشه دارد . اگر انسان را موجودی صاحب اراده و اختیار و آزاد در گزینش راه خود و در عین حال پاسخگو تصور کنیم، و معتقد باشیم که استعدادهای عمیق و شگرف انسان و ابتکار و خلاقیت او در بستر آزادی می شکفد، طبیعتا در حوزه های سیاسی اجتماعی نیز حدود و نفوذ آزادی را گسترده خواهیم دید، و هر چه این نگرش به انسان محدودتر و با قید و بند بیش تر باشد به همان نسبت از حیطه آزادی های سیاسی اجتماعی او کاسته می شود . در نظام سیاسی علی (ع)، مخالفان و دشمنان آن حضرت از آزادی های سیاسی گسترده ای برخوردار بودند این حد از آزادی، به نگرش حضرت علی (ع) به انسان، قدرت و حکومت باز می گشت . این مقاله به تحلیل و تبیین آن بخش از دیدگاه های حضرت علی (ع) می پردازد که موجب می شد آن حضرت در حوزه سیاست و اجتماع، حیطه آزادی افراد را گسترده ببیند، موضوعاتی هم چون آزادی اراده و اختیار انسان، آزادی و آزادگی ذاتی انسان، آزادی انسان از تعلقات درونی، هدف از آزادی انسان و آزادی انسان در زندگی، از جمله مباحث این مقاله به شمار می روند . عمق و ظمت سیره حضرت علی (ع) و ناتوانی نگارنده، ضریب خطای ناخواسته در استنباط ها و تحلیل ها را به شدت افزایش داده است، به همین سبب از همه خوانندگان محترم توقع تذکر و راهنمایی دارم
آزادی اراده و اختیار
مباحث مهم، گسترده و فراوانی وجود دارد که در آن ها، فلاسفه و دانشمندان به موضوع مختار یا مجبور بودن انسان پرداخته اند، و بحث جبر و اختیار را مورد تحلیل و تبیین قرار داده اند . اولین کسی که بعد از رسول گرامی اسلام (ص) به این بحث اشاره کرده حضرت علی (ع) است . امام (ع) با بیان حیث «امر بین الامرین » ، در نهایت به اختیار و اراده انسان معتقد بود (1) و او را موجود آزادی می دانست که خود می بایست سرنوشتش را در دنیا و آخرت رقم بزند . حضرت علی (ع) خلقت آدم را مورد بحث قرار می دهد و تصریح می کند که خداوند تعالی از میان تمام آفریدگان، آدم را برگزید و او را در بهشت خود جای داد و به او روزی فراوان عطا فرمود، سپس او را آموخت که چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد، و او را هشدار داد که دلیری نمودن بر اوامر الهی، نافرمانی کردن است، و رتبت و جایگاه او را به مخاطره خواهد افکند . اما آدم، خدا را نافرمانی کرد و پس از توبه، خداوند او را در زمین فرود آورد . (2) خداوند تعالی ابتدا بایدها را به آدم یاد داد، که این امر نشانگر ارزش و اهمیت معرفت است اما د رنهایت حضرت آدم با آزادی و اختیار کامل خود تصمیم گرفت .

سخنان حضرت علی (ع) در موارد متعددی حاکی از این است که آن حضرت برای انسان آزادی و اختیار قائل است . ایشان با استناد به برخی آیات قرآن، (3) به بندگان خدا هشدار می دهد که شیطان شما را نشانه رفته است و قسم خورده شما را گمراه نماید و به ورطه هلاکت اندازد و دین و دنیای تان را نابود سازد . (4) بر اساس این اعتقادات امام، انسان این اختیار و آزادی را دارد که به راه شیطان برود یا آن را واگذارد، حتی آزاد است برای پیش گیری از فریب شیطان، به دنبال شناخت و معرفت لازم و کافی نباشد، اما باید تمام پیامدهای منفی آن را پذیرا باشد و در دنیا و آخرت، خسارت های ناشی از این انتخاب خود را متحمل شود . برای سقوط نکردن در ورطه هلاکت، و غافل نماندن از هدف خلقت، حضرت علی (ع) سفارش می کند که قبل از آن که سنجیده شوید خود را بسنجید، و قبل از آن که به حساب تان رسیدگی کنند خود به حساب خویش رسیدگی نمایید و قبل از این که شما را به زور ببرند خود راهی شوید . (5) این سفارشات حضرت علی (ع) فقط در شرایطی معنا پیدا می کند که انسان از آزادی عمل برخوردار باشد و بتواند این راه را انتخاب نکند حضرت برای سعادت انسان او را به این گونه عمل کردن ترغیب می کند و ضمن دادن شناخت و معرفت به او، یادآور می شود که آزادی او فقط در این دنیا است، و پس از مرگ، محصول آزادی عمل خود را خواهد دروید، و هر گزینه ای را که با اراده و اختیار در این دنیا برگزیند، در دنیای دیگر نتیجه انتخاب خود را خواهد چشید و در آن جا دیگر اختیار و آزادی وجود ندارد .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مبانی آزادی وآزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي - 26 اسلاید

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي

پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي

http://powerpointbank.sellfile.ir/

واكسيناسيون در مواقع خاص:
نوزاد نارس کمتر از 37 هفته با وزن زير 2000 گرم:
بدوتولد-یک ماهگی-دوماهگی-6ماهگی(چهانوبت)
عدم مراجعه كودك زير 1 سال در زمان مقرر:
كاهش فاصله واكسنها تا به زمان معمول واكسن برسد:
حداقل فاصله بين واكسنهاي سه‌گانه، فلج اطفال ، نوبت اول و دوم هپاتيت : يك ماه
حداقل فاصله بين نوبت دوم و سوم هپاتيت: دو ماه
فاصله بين نوبت سوم واكسن سه گانه و يادآور آن نبايد از 6 ماه كمتر باشد.
نكات مهم:
كودكان نارس (کمتر از 37 هفته) با وزن بالاي 2000 گرم
کودک زیر 2000 گرم که در وقت مقرر واکسن هپاتیت نگرفته است
تعويض خون يا دريافت خون و فراورده‌ها در نوزادي
نوزادان دچار زردي به هر علت
سوءتغذيه
سرماخوردگي، تب مختصر و شل بودن مدفوع
تزريق مكرر خون
واكسنهاي زنده ويروسي تزريقي؟
گروههای پر خطر (high risk) که باید واکسن Hep.B بزنند:
كليه پرسنل شاغل در مراكز درماني بستري و سرپايي كه با خون و ترشحات آغشته به خون به نحوي درتماس هستند شامل: پزشكان، پرستاران، ماماها، بهياران و كمك بهياران، واكسيناتورها، دندانپزشكان، كمك دندانپزشكان، كارشناسان و تكنسين هاي آزمايشگاههاي تشخيص طبي، نظافتچيان بخش هاي درماني و آزمايشگاههاي تشخيص طبي، دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي، پرستاري و مامايي و دانش آموزان بهورزي
بيماران تحت درمان دياليز و دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي آن كه بطور مكرر انجام مي شود ( تالاسمي، هموفيلي و ... .
اعضاء خانواده فرد HbSAg+ ساكن در يك منزل

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب گسترش ايمنسازي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون - 32 اسلاید

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون

پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون

http://powerpointbank.sellfile.ir/

تغییرات تکنولوژی و روش های ساخت
با توجه به تغییرات تکنولوزی و روشهای ساخت، این طبقه بندیها به تمامی مطابق با آنچه قبلا موجود بوده، در حال حاضر وجود ندارد. برای مثال، برنامه های مستند سنگین، کلیپ و برنامه های کامبیوتری (تیزرها) در طبقه الف- برخی برنامه های کلیپ و کامپیوتری، برنامه های مستند محض و مستند بازسازی، برنامه مستند فیلم 16 میلیمتری و برنامه مستند برتابل در طبقه ب – برنامه مستند گزارشی در طبقه ج قرار گرفته اند و نیز دلیل حذف فیلم ریورسال، در حال حاضر برنامه های گزارشی فیلم ریورسال 16 میلیمتری در طبقه دیده نمی شوند.
کارهای داستانی در تلویزیون (2)
3- تعدد دکور و شکل ساخت و کاربرد آن (متحرک/360 درجه ) و در نتیجه بالا رفتن قدرت حرکت و مانور دوربین عاملی دیگر برای تفکیک دو طبقه است. تعدد مکانها (لوکیشن) و در نتیجه میزان جابجایی بیشتر عوامل انسانی و وسایل نیز عامل دیگری برای تفکیک است.
4- شکل جلوه های ویژه بلحاظ پیچیدگی و آفرینش و تعدد طراحی و وسایل و تجهیزات لازم برای اجرا بارامتر دیگری برای جداسازی برنامه های نوع الف و ب است.
5- کیفیت طراحی و اجرای گریم و چهره پردازی، تعداد آن که خود ناشی از جغرافیا و زمان قصه است ، عامل دیگری برای تفکیک طبقه است.
6- موسیقی:
در برنامه های الف، موسیقی متن قطعا اصلی است و خاص آن برنامه ساخته می شود. برنامه های طبقه ب عمدتا از موسیقی آرشیوی استفاده می کنند و چنانچه برنامه ساز خواهان موسیقی اصلی برای برنامه باشد، ملاک تشخیص و تصویب نظر کارشناسان است
مشخصات برنامه های نوع الف (2)
مشخصات بکارگیری امکانات فنی برای برنامه نوع الف: ●
- حداقل سه محل اجرا داشته باشد.
- در محل اجرا از اثاث (میز، صدلی ، مبل ، لوستر و ...) استفاده شود.
- دکور (غیر از در و پنجره) دارای قسمتهای متحرک باشد.
- در کلیه محلهای اجرا از وسایل صحنه استفاده شود.
- بین 5 تا 10 امکان میز نور مورد استفاده قرار گیرد.
- از حداقل 9 میکروفن، سه بوم و بوم هیدرولیک استفاده شود.
- از حداقل سه دوربین و کرین استفاده شود.
- از دستگاههای تله سینما و تجهیزات روز پس تولید استفاده شود.
- از افکت های الکترونیکی و مکانیکی استفاده شود.
- حداقل از 8 مجری یا بازیگر استفاده شود.
- دوربین و مجریان دارای حرکات زیاد و پیچیده باشند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مبانی تولید در رادیو و تلویزیون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب آبخیزداری - 435 اسلاید

پاورپوینت نایاب آبخیزداری - 435 اسلاید

پاورپوینت نایاب آبخیزداری - 435 اسلاید

پاورپوینت نایاب آبخیزداری

پاورپوینت نایاب آبخیزداری

پاورپوینت نایاب آبخیزداری

پاورپوینت نایاب آبخیزداری

پاورپوینت نایاب آبخیزداری

پاورپوینت نایاب آبخیزداری

http://powerpointbank.sellfile.ir/

آبخیزداری :
برای اولین بار جامعه جنگل بانی آمریکا در کتاب « واژه شناسی جنگل» در سال 1946 تعریفی از آبخیزداری را ارائه نمود. که این تعریف عبارت است از علم اداره منابع طبیعی موجود در یک آبخیز را که به طور عمده برای تولید و حفاظت آب و منابع طبیعی وابسته به آن بکار گرفته می شود آبخیزداری گویند. این علم شامل کنترل خاک و جلوگیری از وقوع سیلاب ها و حفظ ارزش تفرجگاهی منابع نیز می باشد.
حوزه های آبخیز کلان ایران (وزارت نیرو 1355):
پستی و بلندی موجود در ایران را به 6 حوزه آبخیز کلان تقسیم کرده که عبارتند از:
1- حوزه آبخیز دریای خزر که تقریباً 12 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد.
2- حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان که 25 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد.
برای مثال:
در نواحی خشک پروژه های آبیاری که برای تامین آب انجام می شود غالباً اقدامی ناکافی است زیرا این مناطق در بسیاری موارد تحت تاثیر کمبود مواد مغذی نیز قرار دارند. آلوده کردن آب های سطحی و زیر سطحی در اثر استفاده غیر ضروری از کود و آفت کش ها و هزینه فزاینده ای که برای پاک سازی این آلودگی ها نیاز است و در نهایت استفاده ناصحیح از منابع انرژی یک مانع بزرگ برای توسعه پایدار در همه جنبه های آن است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب آبخیزداری است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب آبخیزداری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طب سنتی - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب سنتی - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب سنتی - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب سنتی

پاورپوینت نایاب طب سنتی

پاورپوینت نایاب طب سنتی

پاورپوینت نایاب طب سنتی

پاورپوینت نایاب طب سنتی

پاورپوینت نایاب طب سنتی

طب
دانشي است كه بوسيله آن ميتوان بر كيفيات تن آدمي آگاهي يافت.
هدف آن حفظ تندرستي در موقع سلامت و اعاده آن به هنگام بيماري است.
پزشكي نوين: هنر يا علم شفاي بيماريها به ويژه درمان بيماريها بوسيله اجراي درمانهاي داخلي
اجزاء طب:
پي بردن به اصول طب از راه فراگيري آن بدون بكار بردن اسلوب و روش كار برد آن
نظري
عملي:
منظور پي بردن به اسلوب كاربرد اين علم است.
بوعلي: طب داراي دو جنبه نظري و عملي است و من با اطلاق كلمه دانش بر آن طب را فقط با مفهوم نظري معرفي كرده ام.
يعني: با فرا گرفتن علم طب صاحب دو علم نظري و عملي هستي حتي اگر در اين زمينه هرگز كار نكرده باشي.
علت وجودي مزاج عناصر در موجودات
مزاج خاكي: جهت بهم پيوستگي و پايداري و نگهداري هيئت ها( اشكال) است.
مزاج آبي: جهت ايجاد نرمي در اشكالي است كه به شكل گيري و طرح ريزي و راست و هموار شدن نيازمند هستند.

* تر نميگذارد خشك از هم بپاشد و خشك نميگذارد تر سيلان كند *
مزاج هوايي: وجود هوا در موجودات براي نفوذ و نرم كردن و سبك گردانيدن و سهولت بلند كردن آنهاست.
مزاج آتش: وجود آتش در ميان موجودات براي پختن و نرم كردن و آميختن و در خود نفوذ دادن گوهر هوائي است كه بتواند سردي دو عنصر سنگين( آب و خاك ) وسرد را بشكند . و اين در هم شكستن سردي دو عنصر سرد به اين منظور است كه از حالت عنصري به حالت مزاج باز آيند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طب سنتی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طب سنتی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب - 23 اسلاید

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب

پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب

دكتر Masaru Emoto در ژاپن متولد و از دانشگاه يوكوهاما و دانشگاه بين المللي با مدرك دكتراي Alternative Medicine فارغ‌التحصيل شد.
كتابهاي “پيام آب 1 و 2” و كتاب “پيام مخفي آب” با تيراژ 400،000 جلد در ژاپن به فروش رفت.
دكتر Emoto و تيمش در طي يك دوره 15 ساله ثابت كرده است كه لغات مي‌توانند بر سلامتي انسان و حيوانات و رشد گياهان تأثير گذاشته و نيز باعث ايجاد واكنشهاي عجيب آب شود.
اين حقيقت ثابت شده كه آب وسيله‌اي است كه اطلاعات را در خود ذخيره ساخته و از خود عبور مي‌دهد. آب هر كجا كه باشد، حتي در هوا، ارتعاشات را جذب و ذخيره مي‌كند.
مي‌دانيد آب در ساختار بدن موجودات چه نقشي دارد؟
تا 90% وزن بدن تعداد زيادي از موجودات زنده را آب تشكيل مي‌دهد.
تا 60% وزن بدن انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
تا 70% وزن ماهيچه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
تا 80% خون انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
و 90% ريه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مواد تشکیل دهنده آب از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران

پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران

سرآغاز پزشکی ایران

آغاز تاریخچه پزشكی در ایران در واقع از دوره ای می باشد كه آریایی ها در زادگاه نخستین خود در نزدیکی خوارزم زندگی می كردند و اولین پزشك آریایی"تریتا" نامیده شده كه در واقع مانند اسكلپیوس برای یونانیان و آسكولاپیوس برای رومیان می باشد.(1) نوشته های كتابهای مختلف زبان پهلوی نشان می دهند كه"تریتا" در جراحی نیز دست داشته . تریتا از خواص دارویی گیاهان مختلف نیز آگاهی كامل داشته وبه ویژه خود عصاره ی آنها را تهیه می کرد . همانگونه که در یسنای 9 بند 10آمده است :" سومین ناموری كه گیاه هئوما را فشرد وعصاره آن را مهیا ساخت تریتا از خاندان سام بود ، آنكه صاحب دو پور دلیر یكی ارواخشیه ودیگری گرشاسب گردید" .(2)
نام این پزشک نه تنها در پزشكی ایران به جامانده است بلكه درمنطقهِ هندوستان نیز نخستین پزشك آریایی شناخته شده واین نشان می دهد که وی هنگامی زندگی می کرده كه آریاییان هند و ایران از هم جدانبوده اند .
پس از تریتا درناحیهِ آریاویژ درمكانی به نام "ورایماكرت" یك پزشک آریایی به نام"یما" توانست گروهی از بیماریان پوستی واستخوانی ودندانی وبسیاری از بیماران دیگر را از افراد سالم تشخیص دهد.
ساكنین این ناحیه جهت سلامتی خود از پرتوهای آفتاب بهره می گرفتند .. در مینوخد پرسش 60 بند 2 اشاره می نماید : ورایماكرت در ایران ویژ، ساخته یما است وهرآیین مردمان وستوران وپرندگان در آنجا به خوبی زیسته ودر آنجا از مردان وزنان هر چهل سال نسلی جدید وخانواده ای پدید آید وزندگانی آنها بسیار وایشان را درد ورنج وبیماری كمتر است" . ناگفته نماند نام یما نیز مانند تریتا در كتب هنود یادشده است .(3) بقراط ظاهرا اولین كسی بود که در تاریخ طب را بصورت منظم ومدون ارائه كرد وآنرا از سحر وجادو جدا ساخت بود ( 460-355 قبل از میلاد مسیح ) . پس از وی ، جالینوس ( سال 199- 129 میلادی ) مدرسه جدیدی برای تشریح بنا كرد وآثارش برای مدت بیش هزار سال اساس عقاید طبیعی دانان قرار گرفت . طب مزاجی در واقع اساس روش درمانی بقراط وجالینوس بود. دكتر نجم آبادی در كتاب تاریخ طب در ایران ضمن اشاره به این مطلب اذعان می كند كه" مكتب طبی زرتشت خیلی پیش تر از مكاتب طبی یونان ، در عالم وجود داشته است" . اما بهرحال در میان مورخین در مورد مبدا طب مزاجی اتفاق نظر وجود ندارد.(5) آقای سیریل الگود نویسنده كتاب تاریخ پزشكی ایران در صفحه 36 این كتاب عنوان کرده است:" تا آنجا كه از اطلاعات بدست آمده معلوم می شود ، در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود . حتی به جرات می توان پارا فراتر نهاده گفت كه ایرانیان اصول آن چیزی را كه طب یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم داده اند .حتی خود یونانی ها هم فرضیه طبایع چهارگانه خود را یك فرضیه بیگانه می شناختند وبه رسم آن زمان آن را ایرانی می نامیدند ."(4)
در قرن چهارم میلادی بود که مردم و حتی اطباء كم كم روش بنا نهاده شده توسط بقراط وجالینوس را رها كردند وبرای درمان بیماریها به معالجه باسحر وطلسم متوسل شدند و سال های متمادی روش بقراط وجالینوس به فراموشی نهاده شده بود.
در جنگ های ایران ویونان بود که آثار طبی بقراط ودیگر اطبای یونانی بدست ایرانیان افتاد و ایرانیان از آن بهره جستند. در واقع درمدرسه جندی شابور با ترجمه آثار مهم نویسندگان یونانی ، بكمك دانشمندان ایرانی طب یونان دوباره شکوفا شد. بعد از اسلام نیز با شکوفایی ترجمه كتب طبی یونان، دانشمندان مسلمان بزرگی از جمله محمدبن زكریای رازی و ابن سیناظهور کردند . پیشرفت های علمی سریع مسلمانان موجب شگفتی جهانیان شده بود، طوریكه هر کس به دنبال علم بود پا به این سرزمین می گذاشت .اما در اروپا شرایط متفاوت بود. درآن زمان در اروپا نقاط بیمارستانی کمی وجود داشت و شیوه درمانی علمی چندان مرسوم نبود، در حالیکه در قلمرو اسلام بیمارستانهایی مجهز به بخشهای مختلف با تخصصهای مختلف وجودداشت .
همچنین آورده‌اند كه بیمارستانها دارا ی كتابخانه ، سالن تدریس وداروخانه بطور مجزا بوده است . در دوران پیش از رنسانس كه اروپا تحت فرمان كلیسا اداره می شد اروپائیان كار ی نمی کردند مگر با انگیزه های دینی و خرافات برگرفته از دین مسیحیت، طوریکه در درمان بیماریها نیز فقط به دعا درمانی می پرداختند. با فتح شهرهای مسلمانان توسط مسیحیان ،آثار علم وفن آوری و تمدن مسلمین در این شهرها موجب تعجب اروپائیان شد که از جملهِ این شهرها بیت المقدس بود . این مسائل موجب زمینه سازی "انقلاب رنسانس" در اروپا شد .در طی دوران رنسانس كتابهای دانشمندان مسلمان به زبانهای اروپائی ترجمه شدند و این روند باعث پیشرفت اروپایی ها شد. گفته می شود که در زمینه طب ، پس از انجیل كتاب " قانون در طب" ابن سینا متداول ترین كتاب در اروپا شد و طب ابن سینا برای مدت ها دراروپا تدریس می شد . در این دوران بود که مسلمانان دچار جنگهای داخلی و حكمفرمائی حكام نالایق وسیاستهای استعماری دولتهای اروپائی شدند و بتدریج از علوم دور ماندند.

طب شیمیایی در مقابل طب مزاجی

یعد از رنسانس اروپائی ها به دنبال این بودند که خود را از شرمندگی تقلید دانش از مسلمانان خارج کنند و بنابراین تلاشهای بسیاری انجام دادند.برخی از آنان براندازی سنتهای عربی را پیشهِ خود کردند . گفته می شود که شخصی به نام "پاراسلس" ( 1541-1493 میلادی ) كه كیمیاگری از سرزمین سوئیس بود شروع به تدرس پزشکی در" دانشگاه بال" سوئیس كرد و در روز شروع استادی خود كتاب "قانون" را در آتش سوزاند واین گونه فریاد كشید : "با كمال بی باكی به شما می گویم كه موهای پشت گردن من بیش از كلیه دانشمندان شما معلومات دارد . تكمه ای در كفش من از ابن سینا خردمندتر است وریش من از آكادمی شما تجربه بیشتری دارد و...وسپس روبه پزشكان حاضر در جلسه كرد وگفت : كلید اصلی پزشكی وبه ویژه درمان شناسی قبل از هر چیز در كمیاگری است ... این حالت خودباوری او توسط اطباء اروپایی مورد تأیید قرا رفت وبه این ترتیب مسیر طب تغییر یافت واز داروهای طبیعی به سمت داروهای شیمیایی انتقال یافت" (6). با این حال داروهای شیمیایی نیز جایگاه خاص خود را در طب سنتی داشتند وبه آنها عناوینی مثل داروها "ذوالخاصیت" ( یعنی داروهایی كه در هر مزاجی وبا هر طبعی یك كار مشخص ومعین را انجام می دهند ) داده شده است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طب سنتی ایران از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی - 59 اسلاید

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی - 59 اسلاید

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی - 59 اسلاید

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی

نظارت وارزشیابی : نظارت به معنای کنترل ارایه خدمات موردتعهد مراکز مختلف پزشکی اعم ازپزشکان ،داروخانه ها،بیمارستانها،رادیولوژیها، آزمایشگاههاوفیزیوتراپیها و ... و درکنار آن تشویق موارد بالاتر از سطح انتظار و مقابله قانونی با موارد پائینتراز سطح انتظار می باشد . تعریف فوق از آنجا ناشی می شود که در جایگاه بیمه معتقدیم کنترل واقعی کیفیت هم درابتدای مراحل تولید محصول (دراینجا مدنظرسازمان بیمه خدمات درمانی ارایه خدمات پزشکی به بیمه شدگان درقالب قوانین بیمه ای است) وهم درطی تولید آن ونیز درپایان تولید محصول یا خدمت مربوطه (اخذ خدمت پزشکی توسط بیمه شده) باید صورت پذیرفته و مهمتر از همه تداوم یابد . درکنار موضوعات مطروحه فوق توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی نیزهمیشه مورد نظر دست اندرکاران سازمان متبوع وکارکنان مربوطه بوده است. تجارب سایرسازمانهای دولتی و غیردولتی داخل یا خارج کشور (درهمه زمینه ها) نشان داده است هرگاه به صورت جدی وکارشناسانه به اطلاع رسانی پرداخته وسطح معلومات وآگاهیهای مخاطبین را بالاتر برده اند،خودنیزدرخصوص دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده موفق ترعمل کرده اند.در این راستا ودرجهت پیشبرد اهداف عالیه سازمان متبوع (مشتری مداری) این اداره نیز چه در خصوص مراکز پزشکی طرف قراردادوچه درخصوص بیمه شدگان ، اطلاع رسانیهائی راصورت داده است. ولی همچنان اعتقاد براینست که اطلاع رسانی درزمینه های مختلف بیمه ای باید تداوم داشته باشد.نمونه های مهم اطلاعاتی که پزشکان ومراکزطرف قراردادبایددرجریان آن قرارگیرندجهت بهره برداری لازم تقدیم میگردد:
نکات مشترک قابل توجه برای کلیه پزشکان و موسسات طرف قرارداد
1. صاحب عکس ومشخصات دفترچه بیمه ،صاحب اصلی آن دفترچه محسوب شده و صرفا نامبرده حق استفاده ازدفترچه مذکور رادارد لذاهرگونه استفاده ازدفترچه دیگری (جهت ویزیت وغیره ) خلاف ضوابط بوده وطبق فرموده مقام معظم رهبری شرعا نیز اشکال داردوقابل پیگیری می باشد.
2. اوراق دفاتربیمه دارای 18برگ می باشدوطبق نظرات علمی اتمام کلیه برگ های داخل دفترچه توسط بیمه شده درکمتراز3ماه غیرممکن است.به جزء موارد استثنا که باید به تایید اداره کل برسد.
3. اداره نظارت وارزشیابی ،اطلاعات مربوط به تخلفات مراکزرا طی بازرسیهای مستقیم وغیرمستقیم ویابه دنبال گزارش واحدهای مستقردراداره کل ویاشکایت بیمه شدگان کسب نموده ،پس ازبررسی دراسرع وقت اقدام لازم را بعمل می آورد.
4. در صورت ابلاغ اداره كل مبني بر مكانيزه بودن ارسال اسناد مربوطه، رعايت موضوع الزامي است.
5. در صورت تعيين سقف ريالي و يا نسخه اي براي پزشك يا مركز،رعايت آن الزامي خواهد بود.
6. در صورت تمايل به ويزيت بيماران بيمه شده روستايي لازم است عين ضوابط و مقررات تعيين شده (برحسب خدمت) در انتهاي اين جزوه آموزشي مطالعه و پس از تهيه مقدمات لازم نسبت به ويزيت بيماران با رعايت نظام ارجاع اقدام گردد.لازم بذكراست سطح يك بيمه روستايي (پزشك خانواده-پزشك عمومي) در حال حاضر فقط در فيلد دانشگاهي قابل ارائه است.
برخی نکات مهم دیگر:
1.دریافت وجوه غیرقانونی توسط مراکزپزشکی(مازاد برآنچه که مراجع قانونی مربوطه تعیین کرده اند) ازبیمه شده خلاف مقررات بوده ودرصورت مشاهده قابل پیگیری می باشد.
2. هرگونه تعطیلی موقت یا دائم مطب یا مرکز مربوطه،تغییرآدرس ویاتعیین جانشین ونیز به خدمت گرفتن پزشک یا مسئول فنی جدید، می بایست قبلا بصورت کتبی اعلام تا موافقت این اداره کل حاصل گردد.
3. کلیه دفترچه های بیمه خدمات درمانی ، دارای تاریخ اعتبار می باشند، لذا قبل از ارایه هرنوع خدمت به بیمه شدگان توجه به تاریخ اعتبار مندرج در دفترچه ضروری می باشد و نیز لازم است ازهرگونه دستکاری درتاریخ اعتبار نسخ خودداری گردد.
ضوابط اختصاصي پزشکان محترم طرف قرارداد(درمطب ودرمانگاهها)
1. رعایت موازین علمی وفنی درنسخه نویسی. کلیه نسخ درکمیته های علمی وفنی بررسی نسخ بررسی می گردد كه لازم است شاخصهای نسخه نویسی ازقبیل میانگین اقلام دارویی و ... متناسب با حدود استانداردی باشد که از سوی اداره کل اعلام می گردد.
1-1. تعداد واقلام داروئی تجویز شده با نوع وطول درمان بیماری مراعات گردد
2-1. ویزیتهای مکرر باید دلایل قابل قبول علمی وفنی داشته باشد.
2. نسخ ویزیت پزشک باید دارای نام ونام خانوادگی وتاریخ بوده وبقیه اجزائ متن نسخه نیزخوانا وکامل باشد.
3. کلیه نسخ باید دارای خط و مهر و امضای یکسان با نمونه خط ومهر وامضایی باشند که قبلا به این اداره کل ارایه گردیده است.
4. هرگونه خط خوردگی درظهر نسخه توسط پزشک توضیح داده شده ومهر و امضاء شود.
5. درصورتیکه دریک روز همزمان علاوه برتجویز دارو، مواردی مثل آزمایش یا گرافی وغیره نیز درخواست شده باشدپزشک معالج لازم است كليه نسخ را جدا و به يكديگر الصاق نموده و فقط معادل يك سهم سازمان از اين اداره كل درخواست نمايد.ضمنا لازم است تاریخ کلیه نسخ مذکور با همان تاریخ ویزیت بیمار منطبق باشند.
6. در مورد نسخی تحت عنوان “ بیمار معاینه شد” و “ احتیاج به دارو ندارد” ونیز موارد اعمال سرپایی (درصورت قرارداد درزمینه آن خدمت جانبی )که درمطب انجام می شود باید دوبرگ مخصوص ( داروخانه ،آزمایشگاه ورادیولوژی ) و نسخه پزشک تواما ارسال گردند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مجموعه قوانین وضوابط جاری سازمان بیمه خدمات درمانی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک

پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک

تعریف پرداخت الکترونيکي
ارائه خدمات مالي از طريق شبکه هاي ثابت و بي سيم اينترنت و ساير شبکه هاي کامپيوتري به بنگاه‌هاي اقتصادي ، افراد و خانوارها .
عبارت است از پرداخت پول در مقابل كالا و خدمات در تجارت الكترونيك از طريق وسايل الكترونيكي بخصوص اينترنت .
اهميت پرداخت اينترنتي
در سيستمهاي پرداخت قديمي مصرف كنندگان از پول نقد ، چك و كارتهاي اعتباري براي پرداختهاي خود استفاده مي كردند . در يك تحقيقي طي دو سال بطور متوسط بيش از 4 تريليون دلار صرف خريد كالا و خدمات شده كه حدود 60% آن با چك و 20% آن با پول نقد و20% ديگر با كارتهاي پرداخت بوده است.
طي چند سال اخير و با رشد روز افزون تجارت الكترونيك قريب 85% پرداختها با استفاده از روشهاي الكترونيكي انجام گرفته است
ويژگي هاي يک روش پرداخت الکترونيکي مناسب
گمنامي : اين مطلب با حريم خصوصي ارتباط دارد يعني برخي خريداران تمايل دارند هويت و مشخصات خريد هايشان گمنام باقي بماند .

عدم تكذيب : يك سيستم پرداخت اينترنتي بايد گروههاي درگير را مطمئن و متعهد سازد كه گروهي نتواند معاملات را انكار كرده و يا بطور غير قانوني از زير آن شانه خالي كند.

تقسيم پذيري : بيشتر فروشندگان تنها كارتهاي اعتباري را براي دامنه اي حداقل و حداكثر قبول مي كنند بنابراين هرچه دامنه قبول پرداختها را زيادتر كند امكان پذيرش بيشتري دارد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب پرداخت الکترونیک از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب انحراف ج ن س ی - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب انحراف ج ن س ی - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب انحراف ج ن س ی - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی

پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی

پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی

پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی

پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی

پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی

 

روابط جنسي:

 

 تعريف اخلاقي: علاقه ي دو جنس مخالف به يكديگر بر طبق اصول صحيح اجتماعي.

براساس سن، نژاد، طبقه اجتماعي، تحصيلات (ازدواج).

 

تعريف علمي: علاقه ي دو جنس مخالف به يكديگر بدون اين كه اين علاقه با هيچ گونه خصوصيات غيرعادي و ناموزون همراه باشد.

 

نقش مدرسه:

1- ايجاد روابط صميمانه و نزديك عاطفي

2- شركت دادن فرد در فعاليت هاي فوق برنامه

3- تفويض مسئوليت

4- تأكيد بر جنبه هاي مثبت شخصيت فرد

 

راه كارهاي درماني خودارضايي:

1- ورزش كنند.

2- در بستر نرم و محرك نخوابند.

3- ديررفتن به رختخواب

4- پرهيز از فيلم هاي تحريك كننده

5- زودتر از عادات معمول از خواب بيدار شوند.

6- ايجاد سرگرمي در موقع بيكاري

 

حيوان خواهي:

 

نوعي از انحراف جنسي است كه در آن تمايل ارتباط جنسي با حيوانات وجود دارد در مناطق روستايي شايع تر است ممكن است فرصت طلبانه باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب  انحراف ج ن س ی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بتن گوگردی - 47 اسلاید

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی - 47 اسلاید

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی - 47 اسلاید

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی 

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی 

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی 

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی 

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی 

پاورپوینت نایاب بتن گوگردی 

تکنولوژی توليد بتن گوگردی و ساخت

پاورپوینت نایاب انواع مداد - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب انواع مداد - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب انواع مداد - 42 اسلاید

پاورپوینت نایاب انواع مداد

پاورپوینت نایاب انواع مداد

پاورپوینت نایاب انواع مداد

پاورپوینت نایاب انواع مداد

پاورپوینت نایاب انواع مداد

پاورپوینت نایاب انواع مداد

استراتژي هاي پيشنهادي

استراتژيهاي تهاجمي
اين استراتژيها هنگامي مورد گزينش قرار ميگيرند كه یک شركت در صنعت در نظر دارد تا محصول بيشتر و يا جديدتري را عرضه نمايد و يا به بازارهاي جديد وارد شود . در اين راستا راهبردهاي فرعي زير مورد تاكيد قرارميگيرد.
اكتشاف معادن و محصولات جديد
استراتژي گزينش در قبال سرمايه گذاري خارجي
بالنده نمودن مديريت منابع انساني
ورود به بازارهاي جديد
ايجاد مراكز پيش بيني و انتقال تكنولوژي


استراتژي هاي پيشنهادي

استراتژيهاي محافظه كارانه

بازسازي و نوسازي برخي معادن
پيشبرد فعاليتهاي R&D
بهبود تواناييهاي ارتباطي شركت
كاهش هزينه هاي ثابت
فرآوري محصولات و بهبود تواناييهاي بهره برداري

 

استراتژي هاي پيشنهادي


استراتژي هاي رقابتي

توجه به بازاريابي استراتژيك
فضا سازي جهت جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب انواع مداد است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب انواع مداد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم 61 اسلاید

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم 61 اسلاید

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم 61 اسلاید

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم

پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم

شما هم حتما مانند همه پدر و مادرها دوست دارید فرزندتان خوب درس بخواند، تکالیفش را تمام و کمال انجام بدهد و در مدرسه نمرات خوبی بگیرد تا بتواند وارد دانشگاه شود. شاید هم دلتان می‌خواهد فرزندتان خوب موسیقی تمرین کند یا نقاشیهای زیبایی بکشد تا بتواند در این رشته هنری به کمال برسد. اما چه باید کرد تا کودک برای رسیدن به اهداف بزرگ خود تلاش کند؟ در این باره بخوانید:
همه والدین دوست دارند فرزندشان بدرخشد و به موفقیت برسد. کدام یک از شما آرزو ندارد کودک خودرا از رسیدن به موفقیت شاد ببیند و با غرور به او افتخار کند. همه ما آرزو داریم در مسابقات علمی فرزندمان رتبه اول را کسب کند.

همه ما دلمان می‌خواهد در مسابقات ورزشی فرزندمان در تیم برنده باشد. با هیجان او را تشویق می‌کنیم و گاهی هم تشر می‌زنیم که بیشتر تلاش کند. وقتی هم که بلند گو نام فرزندمان را به عنوان برنده و رتبه اول صدا می‌کند، در پوست خودمان نمی‌گنجیم و انگار به بالای ابرها صعود می‌کنیم و این احساس نهایت آن چیزی است که ما آرزو داریم خودمان و فرزندمان آن را تجربه کنیم.
اما چطور می‌توان به این هدف رسید؟ چطور می‌توان کودک را وادار به تلاشی کرد که نتیجه‌ای درخشان داشته باشد. چطور می‌توان به کودک فهماند که چه کارهایی برای رسیدن به چنین پیروزی لازم است تا انجام دهد؟1-اهمیت و الهام بخشی:
همه ما به عنوان والدین وظیفه داریم اهمیت تلاش برای رسیدن به هدف مورد علاقه کودکمان را به او بفهمانیم. لازم است هدف مورد نظر را آنقدر برای کودک زیبا و جذاب تصویر کنید و آنقدر درباره آن با کودکتان صحبت کنید که کودک به راحتی اهمیت رسیدن به آن را درک کندو با تمام وجود بخواهد که به آن هدف برسد. مثلا اگر قرار است با هم به قله کوه صعود کنیم اگر کودک بداند که از آن بالا چه تصاویر زیبا و جذابی را تماشا خواهد کرد به طور قطع در بالا رفتن از کوه درنگ نخواهد کرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب چگونه در فرزندمان انگيزه درس خواندن ايجاد كنيم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام 

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام 

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام 

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام 

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام 

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام 

اهداف این جلسه

1- ترانس ژنسیس چیست؟

2- تولید حیوانات ترانس ژنیک چه اهمیتی دارد؟

3- چه روش هایی برای تولید حیوانات ترانس ژن وجود دارد؟

 

روش های تولید حیوانات تراریخته

مهمترین روش ها عبارتند از:

ü ریز تزریقی دزوکسی ریبونوکلئیک

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد

پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد


یکی از مهمترین سخت‌افزارهای تشکیل دهندهء یک کامپیوتر که ارتباط تمامی سخت‌افزارها توسط آن انجام می‌شود Mother Board است
یک برد الکترونیکی است که از تعداد زیادی المان الکترونیکی تشکیل شده و معمولاً دارای یک IC یا مدارمجتمع اصلی و تعدادی IC جانبی برای پردازش سخت‌افزارها است
Mother Boardها دارای محل‌‌های متعددی برای اتصالات خاص هستند، معمولاً این اتصالات دارای اشکال منحصر به فرد و مشخصی هستند و امکان جابجایی در اتصالات وجود ندارد.

بزرگترين بردي كه در داخل كيس رايانه مشاهده مي شود، مادربرد است. اين برد يكي از اجزاي اساسي و مهم محسوب مي شود. در سال ۱۹۸۲ همزمان با ارائه اولين كامپيوترهاي شخصي از برد اصلي استفاده گرديد. اين برد دربرگيرنده پروسسور، رم، انواع درايوها (اعم از هارد ديسك، سي دي رام، فلاپي درايو) و ساير موارد مي باشد. اين قطعات بوسيله كابل به برد اصلي متصل هستند ، در زمان كار كردن رايانه، اطلاعات درايوها، پروسسور و رم در حال انتقال در اين برد مي باشد


ساختار ظاهری مادربورد شامل مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی مانند خازن، ترانزیستور، مقاومت، دیود، آی‌سی و ورودی‌هایی است که روی یک برد الکترونیکی بزرگ چند لایه از جنس سیلیسیم و درصد کمی از چوب قرار می‌گیرند.[۳] روی صفحه مادربورد چندین خط به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود که همه قطعات را به هم متصل می‌سازد و به آنها اصطلاحاً باس می‌گویند.

شکل و اندازه مادر بورد در طرحهای ان‌ال‌ایکس و آ تی‌ایکس می‌باشد که دومی بیشتر رایج‌تر است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد  است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مین برد یا مادر برد  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

رويکردهای اصلی در مهندسی و ايجاد سيستم های تجارت الکترونيک
طراحی و توليد سيستم EC اختصاصی
عبارتست از توليد سيستم مبتنی بر نيازها و شرايط اختصاصی سازمان تجاری
بکارگيری ابزارهای عمومی و آماده
عبارتست از تنظيم و پيکره بندی راه حل های آماده مبتنی بر شرايط و نيازهای اختصاصی سازمان تجاری
معيارهاي مطرح در انتخاب گزينه توسعه و ايجاد نرم‌افزار ECS

فهرست موضوعات مطرح در فرآيند مبتنی بر توليد EC اختصاصی
وضعيت موجود
معماری موجود سازمان تجاری
سيستم تجارت الکترونيک(ECS) موجود سازمان تجاری
وضعيت جديد (الکترونيکی)
معماری جديد سازمان تجاری
سيستم تجارت الکترونيک (ECS) جديد سازمان تجاری

فهرست عمليات اصلی در فرآيند توليد EC اختصاصی
شناخت
تحليل
ارزيابی
طراحی
ساخت
پياده سازی و اجرا
بکارگيری
پشتيبانی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک  است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک  از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه 

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه 

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه 

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه 

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه 

پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه 

حافظه های اصلی (cache)

نوعی از حافظه های اصلی هستند که بین پردازنده و ram  قرار میگیرند .

سرعت خیلی بالایی دارند !!

به صورت یک تراشه ی مستقل یا بخشی از پردازنده ارائه میشوند.

از نوع حافظه های ایستا هستند .

از گیت های منطقی فیلیپ فلاپ در آنها استفاده شده.

فناوری ساخت آنها بسیار گران است !

تعریف FLASH MEMORY : مانند حافظه ی EEPROM  است یعنی به صورت الکتریکی پاک میشود با این تفاوت که میتوان در حافظه ی فلش به تنهایی بلوکی از حافظه را از حافظه پاک کرد. سرعت انتقال بالاتری نیز دارد.

حافظه های جانبی

تعریف حافظه های جانبی : معمولا در خارج از رایانه قرار دارند. برای نگه داری داده ها به مدت طولانی به کار میرود از طریق ماژول های ورودی و خروجی با پردازنده در ارتباط اند .

تعریف HARD DISK  : دیسک سخت وسیله‌ای است با یک یا چند صفحه انعطاف‌پذیر که  میتوان داده‌ها را به طور مغناطیسی بر روی آن‌ها ضبط نمود. این وسیله حاوی هدهای خواندن/نوشتن و موتوری است که در محفظه‌ای جای داده می‌شود تا از آلودگی‌های خارجی در امان باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب انواع حافظه در رایانه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران - 15 اسلاید

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران

پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران

دوره 1341-1279عرضه حدود 130هزار دستگاه خودرو از محل واردات
اين دوره نسبتا طولاني تحت عنوان دوره پيش ازنوزايي صنعت خودرو
از سال 42 تا سال 56 دوره پانزده ساله تحت عنوان دوران زايش ونوزادي صنعت خودروي ايران
مشخصه بارزآن قوت گرفتن توليد داخلي خودرو با تاكيد برمونتاژداخلي جهت مصرف بازارداخلي
سالهاي 57 تا67 دوره دهساله فترت ناخواسته صنعت خودروي ايران
مشخصه بارز كاهش توليد,افزايش قيمت عليرغم استمرار واردات خودرو
سالهاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي,اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1372-1368)
دوره پنجساله فرصت طلايي ازدست رفته صنعت خودروي ايران
مشخصه بارز نوسان توليد,نوسان قيمت عليرغم استمرار واردات

 

 


دهه منتهي به 1382 - نوزايي (تولدمجدد) صنعت خودروي ايران
تاكيد براستراتژي جايگزيني واردات
ايجاد شركتهاي طراحي ومهندسي نظير ساپكو و سازه گستر
ساخت داخل كردن قطعات خودروهاي توليد داخل از طريق مهندسي معكوس
رشد مستمر توليد و به تبع آن رشد مستمر عرضه خودرو در بازارهاي داخلي ( افزايش از حدود 82 هزار دستگاه در سال 73 به حدود 746 هزار دستگاه در سال 82)
مشخصه بارز : افزايش توليد ,تثبيت قيمت ,محدوديت واردات, اشباع بازارداخلي افت قابل ملاحظه كيفيت درسالهاي آغازين وافزايش تدريجي آن درسالهاي بعد
شروع طراحي ومهندسي خودروهاي ملي توسط كارشناسان ايراني ,سمند متبلورشد

دوره پيش رواز سال 83 تا كنون –
دوره ناكامي گذاربه بلوغ صنعتي
تدوين,تصويب وابلاغ چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران
تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با رويكرد برونگرايي وتاكيد براستراتژي توسعه صادرات
رويكردهمكاريهاي مشترك داخلي (سازمان گسترش و ايران خودرو وسايپا) وخارجي : قراردادساخت مشترك خودرو برروي پلت فرم مشترك باشركت رنو- نيسان - پروژه L90
تاخيربيش از3سال درپروژه L90 ناشي ازتغييرات رياست جمهوري درسال84
بازنگري درسند استراتژي توسعه صنعتي ونگاه تمركزبردرون بجاي تعامل با بيرون
تاكيد بيش از اندازه براحداث سايتهاي توليد خودرو درداخل وخارج كشورو بلوكه نمودن منابع محدود مالي عظيم
معجوني از چالشها : ناشي از اثرات ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها وتحريمهاي بين المللي به همراه سركوب مالي , قيمت گذاري غير واقعي دستوري و كاهش سقف تسهيلات
مشخصه بارز دوره : نوسان درميزان وتنوع توليد, تقاضا و قيمت خودروهاي توليد داخل ,افزايش نوسان درميزان صادرات و واردات خودرو وقطعه , بالا وپايين شدن ترازارزي درصنعت خودرو

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تحليل صنعت خودروي ايران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران - 30 اسلاید

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت نایاب خصوصی سازی در ورزش ایران

nشاخههاي اصلي بحث:

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

پاورپوینت نایاب كيفيت آب و استانداردهاي آب شرب ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

 1. P.C:
  Maximum Permissible Concentration

حداكثر غلظت مجاز: حداكثر عوامل شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي آب آشاميدني است كه استمرار مصرف آن براي انسان زيانآور نباشد، اين مقدار برمبناي متوسط مصرف آشاميدني روزانه 5/2 ليتر آب براي يك انسان 70 كيلوگرمي در نظر گرفته شده است.

nآلاینده های اولیه : آلاینده هایی هستند که از نظر بهداشت عمومی و سلامت مصرف کنندگان اهمیت دارند.

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران - 18 اسلاید

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران

پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران

دست اندرکاران توسعه؛
دولت
طيفي از نظرداران - كارشناسان
موسسه برنامه‌ريزي
صنوف صاحب ادراك
شهرداريِ جنب دولت
میزان توفیق اقدامات؛
فضاسازي محدود اجتماعي حول برنامه
نقادي در متن برنامه
زير بنا سازي
ذخيره ارزي
عنايت به توسعه اجتماعي
توجه نسبي به زن وجوان
جمع بندی؛
طراز عملکرد باپيش نيازها
ميزان توفيق اقدامات
آثار اقدامات
ملاحظات تاريخی - دوراني

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب دوسده تکاپوی توسعه در ایران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام

اهمیت شبیه سازی
اهمیت کلونینگ به عنوان یکی از تکنیک های تولید مثلی:
جلوگیری از انقراض نسل یک گونه یا یک فرد
استفاده بهینه از پتانسیل های ژنتیکی دام های پر تولید
داشتن گله های یکنواخت از نظر تولید و مدیریت بهتر گله ها
صرفه جویی در وقت برای تهیه ی نتایج حیوان مورد نظر
سرعت بخشیدن به ارزیابی نتایج به گزینی و به نژادی
کمک به دیگر تکنیک های تولید مثلی و تکنیک انتقال ژن و مهندسی ژنتیک
تولید مثل جنسی و غیر جنسی
در تولید مثل جنسی (تولید مثل دو جنسی)، موجود جدید با به‌اشتراک گذاشتن داده‌های ژنتیکی دو جاندار نر و ماده ایجاد می شود.
در تولید مثل غیر جنسی موجود اولیه داده های وراثتی‌اش را عیناً به موجود جدید می دهد.
تاریخچه شبیه سازی
نخستین بار در سال 1938 نظریه شبیه سازی حیوانات با روش انتقال هسته مطرح شد، اما اولین موفقیت در سال 1952 و در دوزیستان به دست آمد.
در سال 1983 از این تکنیک در موش استفاده شد و موفقیت آمیز بود.
در سال 1996 دانشمندی بنام Wilmut با همکارانش اولین گوسفند شبیه سازی شده را تولید کردند و آنرا Dolly نامیدند.
تولد رویانا اولین بره شبیه سازی شده ایرانی در هشتم مهر سال 1385اتفاق افتاد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تکنیک های تولید مثلی در دام از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی - 125 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی - 125 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی - 125 اسلاید

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی

پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی

1- بررسي اجمالي نيروگاههاي برق آبي
2-مقدمه اي بر بررسي كنترل دور توربين هاي آبي
3- توربين
4- تجهيزات مكانيكي نيروگاه
5- انواع گاورنر
6- كنترل دور توربين پلتن
7- كنترل دور توربين فرانسيس
8- گشتاور و سرعت توربين
9-سیستم کنترل گسترده (DCS ) عملکرد AGC
10- شبيه سازي با matlab

 

مزيت هاي نيروي هيدروليك
آب مورد استفاده در يك فصل ، توسط طبيعت در فصل بعدي دوباره وارد چرخه مي شود .
آب خودش تا محل نيروگاه مي آيد يعني هيچ عمليات بهره برداري و جابجايي سوخت (بنزين يا گاز) را شامل نمي شود.
مي توان آن را براي استفاده هايي نظير نوشيدن يا آبياري ، دوباره هدايت كرد .
نيروگاه هاي آبي راندمان بسيار بالايي (در حدود 80%) دارد كه بسيار بالاتر از نيروگاه هاي حرارتي است .
نيروگاه هاي آبي عمر بسيار طولاني (در حدود 50 سال) دارند كه قابل مقايسه با نيروگاه هاي حرارتي است استفاده از پتانسيل آب هاي سطحي كشور كه بالغ بر TWh/y 50
علاوه بر موارد ذکر شده ، توجه و تأكيد بر توسعه پايدار و اقتصادي تأمين انرژي در گستره ملي، كاهش گازهاي گلخانه اي به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست، گسترش ظرفيت هاي توليد و افزايش درآمدهاي انرژي، جايگزين مصرف محصولات فسيلي از جمله نفت و گاز در نيروگاه ها، استفاده حداكثر از پتانسيل برق آبي كشور و در نهايت صرفه اقتصادي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب بررسی نیروگاه های آبی و کنترل دور توربین آبی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت نایاب طب اسلامی - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب اسلامی - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب طب اسلامی - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب  طب اسلامی

پاورپوینت نایاب  طب اسلامی

پاورپوینت نایاب  طب اسلامی

پاورپوینت نایاب  طب اسلامی

پاورپوینت نایاب  طب اسلامی

پاورپوینت نایاب  طب اسلامی

:« پس از آنكه پزشكان دانشگاه جندي شاپور به بغداد فراخوانده شدند و بيت الحكمه يا بقول بلعمي گنج خانه مامون در آن شهر استقرار يافت مسلمانان درصدد اين برآمدند كه ميراث علمي كه نزد ساير اقوام بود به زبان عربي ترجمه كنند و در اين قسمت سهم بزرگ از يونان بود و دو چهره درخشان پزشكي يونان يعني بقراط و جالينوس از مهمترين منابع پزشكي اسلامي به شمار مي آيند... كتاب الفصول بقراط مورد استقبال پزشكان اسلامي قرار گرفت و دانشمنداني مثل رازي و ابن ابي صادق و ابن ميمون و ديگران بر آن شرح نوشتند... در مورد جالينوس اين تاثير به مراتب بيشتر از بقراط بوده است چنانكه حنين بن اسحاق صدو بيست و نه كتاب را ذكر مي كند كه خود و يارانش به زبان عربي از او ترجمه كرده اند... گذشته از اين دو تن ده ها پزشك ديگر هستند كه نامشان در آثار رازي و طبري و مجوسي و ابن سينا آمده و نشان مي دهد كه آثار آنان در اختيار مسلمانان بوده است.»
نقش مسيحيان و غير مسلمانان در طب
:« چون مترجمان و ناقلان يوناني بيشتر مسيحي بودند و حتي پزشكي در خانواده هاي خاصي از غير مسلمانان همچون خانواده بختيشوع و حنين بن اسحاق و ثابت بن قره موروثي گرديده بود، مسلمانان مجال تبرز و تبحر در اين علم را نمي يافتند و به انزوا كشانده مي شدند... در قرن سوم هجري يكصد و سي پزشك مسيحي و سه پزشك يهودي و سه پزشك مشرك وجود داشته و پزشك مسلمان فقط پنج تن بوده اند.
امام رضا (ع) با طبقه مترجمان طبي
مأمون در نيشابور بود و در مجلس او امام رضا و جماعتي از متطببين و فلاسفه مثل يوحنا ابن ماسويه و جبرئيل بن بختيشوع و صالح بن سلهمه الهندي حضور داشتند و بحث در مورد طب جريان يافت
حضرت در نامه اي اصول حفظ سلامتي را نگاشتند و در پايان ان تضمين كردند كه هركس به آنچه در اين رساله گفته شده است عمل كند به اذن خداوند متعال از هر دردي ايمن خواهد ماند و جسمش سالم خواهد ماند.
مأمون پس از دريافت نامه دستور مي دهد اين رساله را با آب طلا بنويسند فلذا در تاريخ به عنوان رساله المذهبه يا رساله ذهبيه مشهور است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب  طب اسلامی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب  طب اسلامی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی - 19 اسلاید

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

مندرجات

1- ماشین دایکست جنرال و ماشین دایکست سروو (DCM)

2- اجزاء سیستم سروو

3- اساس کار سیستم سروو

(1) ساختار موتور سروو

(2) اساس کار موتور سروو

(3) اجزاء هدایتگر سروو

(4) واحد کنترل و اصلاح سروو / واحد مبدل قدرت

(5) بازخورد ها / واحد مانیتور

(6) واحد ترمز

4- فواید سیستم سروو

5- موارد کاربرد سیستم سروو

6- درباره سیستم سروو YIZUMI

اجزاء هدایتگر سروو

یونیت کنترل سروو، شامل مدار کنترل موقعیت، مدار کنترل سرعت و مدار کنترل گشتاور و جریان می شود. DSP (پردازنده دیجیتال سیگنال) پر سرعت، به عنوان هسته ی یونیت کنترل سروو، کلیه الگوریتم های کنترل کننده را ایجاد کرده و سپس سیگنال PWM (نوسان عریض) را به منظور کنترل موتور سروو، به یونیت بعدی (مبدل / اصلاح کننده) ارسال می کند.

 

یونیت مبدل یا اصلاح کننده برق: واحد IGBT (مبدل گیت دو قطبی عایق) یک عضو کلیدی از این یونیت است که به کمک یک مدار هدایت کننده بسیار قابل اطمینان و SMPS کار میکند، و کار آن حصول اطمینان از عملکرد مناسب موتور در نوسان ولتاژ بالا و محیط پر اختلال است.

 

واحد ارتباطی: با استفاده از CAN (کنترل شبکه) قابل اطمینان،کلیه پارامترهای سرعت و فشار، در سخت ترین شرایط نیزهمچنان می توانند با کنترل کننده سروو در ارتباط باشند.

 

واحد مانیتورینگ بازخوردها:

این واحد میتواند سرعت آنی موتور را محاسبه و به واحد کنترل سروو ارسال نماید.

اساس کار سروو موتور

تفاوت میان PMSM (موتور همگام تحت مغناطیس پایدار) و موتور سه فاز نا همگام:

PMSM = موتور ناهمگام با یک روتور و یک انکودر

انکودر سیگنال های مربوط به موقعیت و سرعت روتور را به کنترل کننده سروو ارسال می کند، و کنترل کننده سیگنال های الکتریکی را به استاتور می فرستد تا قطب های مغناطیسی روتور و استاتوررا منحصرا مقابل هم نگه دارد. به این طریق سرعت و گشتاور موتور به خوبی کنترل می شود.

چون استاتور تحت مغناطیس پایدار است،برای تولید جریان مغناطیسی به برق نیاز ندارد و از فواید آن کارایی بالای موتور، ضریب قدرت بالا، گشتاور بالا نسبت به اینرسی ، از دست دادن مقاومت کمتر و کنترل بهتر است.

انکودر در موتور، نه تنها سرعت را مانیتور می نماید.، بلکه سرعت موتور وو گردش آن را نیز از طریق کنترل کننده سروو کنترل می کند.

نکته: PMSM باید به کمک کنترل کننده سروو کار کند و نمی تواان آن را مستقیما به منبع برق سه فاز متصل کرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی - 5 اسلاید

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی - 5 اسلاید

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی - 5 اسلاید

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی

پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی

روشهای اندازه گیری آنزیم ها
اسپکتروفتومتری
روش فلوئورسانس
pH stat
توسط اندیکاتور
چرخش نوری
مکانیسم های کاتالیز آنزیمی
کاتالیز اسید و باز عمومی
کاتالیز اسید و باز اختصاصی
کاتالیز نوکلئوفیلی
کاتالیز الکتروفیلی
کاتالیز کووالان
سنجش آنزیم ها در آزمایشگاه های بالینی
تعیین سرعت
Fixed time
Continuous monitoring
تعیین جرم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب روشهای اندازه گیری آنزیم و مکانیسم کاتالیز آنزیمی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب آی سی یو - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب آی سی یو - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب آی سی یو - 22 اسلاید

پاورپوینت نایاب آی سی یو

پاورپوینت نایاب آی سی یو

پاورپوینت نایاب آی سی یو

پاورپوینت نایاب آی سی یو

پاورپوینت نایاب آی سی یو

پاورپوینت نایاب آی سی یو

بیماران بستری در ICU
بیماران بسیار بدحال نیازمند به مراقبت ویژه.
1- نارسائی تنفسی بعد از عمل
2- ضربات و تصادفات
3- VCA
4- شکستگی دنده ها
5- COPD همراه با نارسائی تنفسی
6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می شوند.
خصوصیات عمومی بخش
نزدیک به بخشهای حیاتی
تعداد تخت بین 12-5
شکل نیم دایره یا U
دارای اتاق ایزوله
نور کافی ،تجهیزات کافی
به اذای هر صد تخت بیمارستان 5 تخت ICU نیاز است
حجم ها و ظرفیتهای ریوی

حجم جاری: مقدار هوایی که در هر دم یا بازدم به ریه ها وارد یا از آن خارج می گردد. VT
حجم ذخیره دمی: حداکثر هوایی که با یک تنفس عمیق پس از یک دم عادی بتوان به ریه ها وارد کرد. IRV
حجم ذخیره بازدمی: حداکثر هوایی که پس از یک بازدم عادی بتوان از ریه ها خارج کرد. ERV
حجم باقیمانده: حجم هوائی که بعد از بازدم عمیق در ریه ها باقی می ماند RV

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب آی سی یو است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب آی سی یو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب واترمارکینگ - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ

پاورپوینت نایاب واترمارکینگ

مقدمه
پیشرفت تکنولوژی با عث افزایش استفاده از داده های دیجیتال شده
نهان نگاری
انتقال اطلاعات پنهان شده از طریق کانال ارتباطی آشکار
هدف
عدم آگاهی از وجود پیام
کاربرد
انتقال پیام های سری
حفظ حقوق صاحب اولین کاربرد های Steganography
اولین بار توسط مورخ یونانی ثبت شده است که بر روی سر غلامی پیام مورد نظر خالکوبی شده و پس از رویش موهایش به سمت مقصد حرکت نموده است.
اولین مقاله در سال 1979در این زمینه نوشته شده است.
شناخته شدن این موضوع به صورت عمومی از سال 1990 صورت گرفت.
نظارت بر پخش
روش قوی برای نظارت فعال بر پخش برنامه ها
معایب
- پروسه ي تعبيه واترمارك پيچيده تر از يك جايگذاري ساده ي اطلاعات در سربرگ فايلهاست
- واترمارك كمي اعوجاج توليد مي كند و كيفيت ديداري و شنيداري مولتي مديا را كاهش مي دهد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب واترمارکینگ است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب واترمارکینگ از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 

 


پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح پژوهشی - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح پژوهشی - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح پژوهشی - 29 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی

پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی

پروپوزال طرح تحقیقاتی چیست؟
روشی منظم و سیستماتیک برای طراحی یک پژوهش و انجام مرحله به مرحله آن است.

برای انجام هر پژوهش تهیه پروپوزال الزامی است.

پروپوزال به محقق کمک می کند که در هر مرحله از کار ارزیابی از اقدام و بازنگری را داشته باشد و بتواند در مطالعات آینده از آن استفاده کند.
روش های انتخاب موضوع تحقیق
1- تجربه های خود فرد
2- اثرات محیط
3-نظریه های علمی
4-پژوهش های سایر محققین
5-سفارش سایر سازمان ها
در بیان مسئله چه باید بنویسیم؟
در بيان مسئله Statement of Problem باید مقدمه،اهميت موضوع،ضرورت اجراء وهدف طرح نوشته شود.به مقالات مشابه و مخالف داخلی و خارجی استناد گردد .موضوع باید به نوعی مطرح شود که لزوم انجام آن در ذهن خواننده شکل گیرد و هدف نهایی انجام مطالعه ذکر گردد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ضروریات یک طرح  پژوهشی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي - 37 اسلاید

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

مقدمه
در اين بحث روشي متفاوت براي بررسي رفتار سيستم هاي تشکيل يافته از ذرات در حال بر همکنش ارائه مي دهيم. اين روش مبتني بر تعريف و پذيرفتن يک ميدان کوانتيده است که توسط عملگر هاي ميدان و هميوغ مختلط آن که مجموعه اي از قواعد جابجايي را براورده مي سازند، تعريف مي گردد. در ادامه عملگر تعداد و عملگر هاميلتوني را توسط اين دو عملگر ميدان باز نويسي مي کنيم. بدين ترتيب مي توانيم يک نمايش مناسب براي سامانه اي با تعداد محدودي ذره برهمکنشي بنويسيم که به "کوانتش دوم" موسوم است.
براي راحتي محاسبات، عملگر هاي ميدان و اغلب به صورت بر هم نهي يک مجموعه از توابع موج تک ذره با ضرايب ثابت و بيان مي شوند. که بعدا به عنوان عملگر هاي آفرينش و نابودي به دست مي آيند که مجددا يک مجموعه ازقواعد جابجايي خوش رفتار را بر آورده مي سازند.
در نهايت عملگر تعداد و هاميلتوني بر حسب عملگر هاي و نوشته مي شود.
در خصوص قواعد جابجايي به نظر مي رسد که بتوان نتيجه گرفت که عملگر هاي
عملگر هاي خلق و نابودي براي "شبه ذرات" هستند که گذار هاي ابتدايي سامانه را با رابطه تکانه-انرژي نمايش مي دهند. واضح است که اين شبه ذرات از آمار بوز- اينشتين پيروي مي کند.
عملگر تعداد براي شبه ذرات (يا بر انگيختگي هاي ابتدايي) تکانه P است
طيف انرژي مايع بوز
در اين قسمت ما در نظر داريم برخي از خصوصيات اساسي طيف انرژي مايع بوز را بررسي کنيم و رابطه اين بررسي را با مسئله هليم مايع مقايسه نماييم. در اين زمينه ديديم که حالت هاي پايين براي سيستم گازي با چگالي کم متشکل از بوزون هاي با بر همکنش ضعيف توسط وجود بر همکنش ابتدايي (يا شبه ذرات) مشخص مي شود که خودشان بوزون هستند. که طيف انرژي آن بصورت زير است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی - 24 اسلاید

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی

پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی

اهداف آموزشی
1- مخاطب ، تخلفات متعدد موتورسیکلت را بشناسد.
2- مخاطب ، نسبت به آگاهی ها،نگرش ها،ارزشها و هنجارها موتورسواران و نقشی که در کاهش نظم و امنیت شهر دارند شناخت پيدا كند.
3- مخاطب ، راه حلهای مناسب جهت جلوگیری و یا کاهش آسیب های موتورسیکلت را بداند.
4- مخاطب ،قوانين راهنمائي و رانندگي و مجازات مربوط به تخلفات موتورسيكلت را بهتر بشناسد
5- مخاطب ،آسيب هاي مربوط به موتورسيكلت را بشناسد.
ضرورت طرح موضوع :
طی سالهای اخیر تعداد وسائل نقلیه در طرح ها و مدلهای متفاوت و با اشکال مختلف افزایش یافته و متقابلاً با افزایش جمعیت ، باعث شلوغی فزاینده در شهرها و جاده ها گردیده است،از سوی دیگر آمار نرخ تصادفات تا 3 یا 4 برابر بیشتر شده و مسئولین را به فکر چاره اندیشی،پیشگیری و کاهش این آسیب ها انداخته است. جهت جلوگیری از آسیب هايی که برای شهروندان در این زمینه و خصوصاً در رابطه با موتورسیکلت ها پیش می آید بايد در دو محیط آموزش و برخورد به وسیله ي قانون و مقررات راهنمائی و رانندگی وارد عمل شویم. همچنين لازم است ضمن کنترل تولید و عرضه ي موتورسیکلت ، به فکر آموزش راکبان آن و ترویج فرهنگ استفاده از موتورسیکلت نيز باشیم.
محرکهای روانی تخلفات
روان شناسان اعمالی را که هدفشان صدمه رساندن به دیگران باشد ولو اینکه به آسیب هم منجر نشود ، پرخاشگری مي گویند.
اعمالی از قبیل سرعت های بیش از حد، عدم رعایت حق تقدم ، مانورهای سریع ، رانندگی های شتاب زده و حرکات نمایشی از جمله رفتار های پرخاشگرانه هستند.انسان به طور طبیعی از آشکار ساختن خود نزد دید عموم مردم ، خشنود می شود.
از نمونه های آن می توان از رانندگی با موتورسیکلت از طریق نمایش، حرکت های مانوری، پرش کردن و غیره .... نام برد. در هر حال موتورسوار سعی می کند بدین طریق میل به خود نمايی خود را ارضاء نمايد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب انضباط ترافیکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها

 پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها

پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها

کلیات شاخص ها

Ratio(نسبت):بیان کننده ارتباط بین دوکمیت تصادفی است.صورت کسر جزئی از مخرج کسرنیست وعامل زمان درآن دخیل نیست.x/y نسبت جنسی زن به مرد

Proportion(تناسب):نسبتی که اهمیت یک جزء رانسبت به کل مشخص می کند وصورت کسر جزئی ازمخرج کسر است وبه صورت درصدبیان می شود.مثل درصدابتلا کودکان یک منطقه به بیماری هپاتیت A

Rate(میزان):میزان دارای چهارجزء صورت کسر،مخرج کسر، زمان مشخص ویک ضریب مشخص وعبارتست از رویدادبعضی از وقایع خاص(مرگ وبیماری) درجامعه دریک دوره زمانی معین
میزان مرگ زیر یکسال دریک منطقه:IMR
شاخص های ابتلاء
Prevalence(شیوع):یک میزان است وعبارتست از نسبت موارد جدید وقدیم بیماری دریک زمان مشخص به کل جمعیت درمعرض خطردروسط همان دوره ضربدرΚ10 (شیوع نقطه ای ودوره ای)
new +old cases
Prevalence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ
population at risk
Incidence(بروز):یک میزان است وعبارتست از نسبت موارد جدید بیماری دریک زمان مشخص به کل جمعیت درمعرض خطر دروسط همان دوره ضربدرΚ10 (بروز تجمعی)
سئوالات کار گروهی
گروه1:شاخص های ایمن سازی
گروه2:شاخص های ایدز
گروه 3:شاخص های STD
گروه 4:شاخص های سرخک
گروه 5:شاخص های CRS
گروه 6: شاخص های دیفتری - سیاه سرفه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب شاخصهای بیماریها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک - 65 اسلاید

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

1- رس ها
به قطعه مورد نظر قابلیت شکل پذیری وپلاستیسیته و استحکام خام می دهد . مینرالهای رسی از تجزیه سنگ های آتشفشانی مانند گرانیت تشکیل شده اند .
گرانیت ترکیبی برابر از میکای پتاسیم و کوارتز و فلدسپار است. که در این میان فلدسپار پایداری کمتری دارد و تجزیه آن در مجاورت هوا و آب در مدت طولانی باعث تشکیل کائولینیت می شود .
K2O.AL2O3.6SIO2 +H2O è AL2O3.2SIO2.2H2+K2O+4SIO2
شکل گیری رس ها به دو صورت رخ می دهد گاه در کنار سنگ مادر ته نشین می شوند و گاه به وسیله آب رسوب داده می شوند مشخصه های فنی
انبساط بعد از پرس : زیاد
- استحکام عرضی قطعات پخته نشده :کم
- انبساط حاصل از خشک شدن : زیاد
- در دمای 1020 درجه سانتیگراد نه تنها هیچ موردی مبنی بر انقباظ قطعه مشاهده نشده بلکه حتی قطعه دارای انبساط کمی بوده و جذب آب نیز بسیار بالا ( 25 - 30 درصد ) می باشد .
- در درجه حرارت 1020 درجه مقدار مقاومت مکانیکی در برابر ضربه بسیار کم است ( 30 – 60 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع ) .
- در دمای 1020 درجه ضریب انبساط سه وجهی پایین است .

به طور کلی خاک چینی را می توان به عنوان یک ماده نسوز خوب محسوب نمود .تجزیه شیمیایی خشک

در این روش نمونه های متفاوتی از ماده مورد آزمون به صورت جامد در یک دستگاه فلئور سانس (XRF ) طیف نگاری می شوند .
اساس کار دستگاه فوق بر این خاصیت استوار است که وقتی یک دسته اشعه ایکس به سطح یک ماده برخورد می نماید بر اثر برخورد اتمهای نمونه تحریک شده و شروع به انتشار و ساطع نمودن الکترون از خود می کنند . این انتشار به صورت تصادفی و یا پیوسته نبوده بلکه متناسب با مشخصات خاص اتم های منفرد ماده مورد نظر در فواصل زمانی خاصی می باشد .
لذا هر ماده خاص در طیف نشری خود دارای پیک های مخصوص به خود بوده و با استفاده از آنها می توان نمونه را از نظر کیفی مورد آزمایش قرار داد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها

پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها

نقش آموزش در ايجاد و توسعه کارآفريني
در خصوص روند اشتغال زايي و استخدام در ايالات متحده در طي سال هاي 1969 تا 1976 بيش از 81 درصد مشاغل جديد توسط شرکت هايي کوچک با حداکثر 100 کارمند ايجاد شده اند وسرمايه گذاري به نسبت کوچکي (حدود75000 دلار) درآموزش کارآفرينان داراي کسب وکارهاي کوچک، منجر به ايجاد ارزش افزوده فراواني (حدود 175000 دلار) گرديده و تاثير زيادي نيز در ايجاد فرصت هاي استخدام و تسهيل ايجاد سرمايه داشته است.
آموزش کارآفريني در دانشگاه ها
کارآفريني و فرد : در اين نوع آموزش ويژگي ها، خصوصيات و رفتار يک کارآفرين، کارآفريني ونوآوري، کارآفريني و خلاقيت و ويژگي هاي مدير کارآفرين مورد بررسي قرار مي گيرد.
کارآفريني و سازمان : در اين نوع آموزش راه اندازي سازمان هاي کارآفرين، حفظ ونگهداري سازمان هاي کارآفرين، توسعه کارآفريني در سازمان هاي کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسي قرار مي گيرد.
کارآفريني و محيط : در اين نوع آموزش تعاريف و ويژگي هاي کارآفريني، نقش کارآفرينان در جامعه، کارکرد کارآفرينان در اقتصاد، اثرات و نتايج توسعه کارآفريني، اهميت کارآفريني، تشويق وحمايت هايي که جهت توسعه کار آفريني صورت مي گيرد، کارکرد دولت در کارآفريني، نقش پشتيباني دولت از کارآفريني مورد بررسي قرار مي گيرد.
زمينه هاي کارآفريني در دانشگاه ها
زمينه ترويجي: در ترويج کارآفريني دو هدف اساسي پيگيري مي شود : 1- تقويت خلاقيت و نوآوري و ايجاد انگيزش بين دانشجويان و فارغ التحصيلان که منجر به ايجاد کارآفرينان جديد شود.2- هدايت و تشويق کارآفرينان به سوي کسب مهارت هاي لازم.
زمينه آموزشي: امور آموزشي عبارتند از : برگزاري کارگاه هاي آموزشي ، برگزاري کلاسهاي آموزشي ، تاسيس کتابخانه مرکز کارآفريني ، آموزش مربيان و اساتيد ، تهيه طرح درس آموزش کارآفريني ، آموزش کارتيمي و تهيه طرح هاي درسي و......
زمينه پژوهشي ترجمه و تاليف کتب مربوط به کارآفريني و مفاهيم آن، ارايه طرح هاي پژوهشي در رابطه با کارآفريني و موضوعات و مفاهيم مربوط به آن در اکثر دانشگاه ها .
فعاليت ستادي : تشکيل کميته و مرکز کارآفريني در دانشگاه ها و تشکيل جلسات ، هماهنگي با ساير ارگان ها ، وزاتخانه ها ، ادارات و دانشگاه ها به منظور پيشبرد اهداف طرح ، فراهم آوردن تجهيزات و امکانات

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ضرورت توسعه کارآفريني در دانشگاهها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات - 25 اسلاید

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات

پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات

تعريف انضباط :

انضباط درفرهنگ لغات مترادف با مفهوم هايي نظير تربيت،کنترل،نظم و نظارت،حس فرمانبرداري،خوي اطاعت و نظير آنها آورده شده است. از مجموع اين مفاهيم مي توان نتيجه گرفت که انضباط عبارت است از اعمال تربيتي که باعث ايجاد نظم در کار و حس انجام وظيفه طبق موازين تعيين شده،در افراد مي شود .
اهداف انضباط :
این اهداف عبارتند از :
1- حراست از منافع کلی سازمان
2- حمایت از حقوق کارکنان.
3- رفع ناهنجاريهاي محيط کاري و ايجاد محيط آرام براي کار کنان.
4- بالا بردن کيفيت کار کارکنان.
(حاجي کريمي،1379،ص 488)
آئين نامه انضباطي :
آئين نــــــامه انضباطي مجموعه مقرراتي است که در چهار چوب قانون کار و مقررات در کارگاههاي بيش از ده نفر کارگر متناسب با شرايط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کار فرما تهيه شده و پس از تـــــأييد واحد کار و امور اجتماعي محل توسط کميته انضبـــــاط کار مورد اجرا گذاشته مي شود.
( ماده 2 قانون کار،1378،ص 197)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب انضباط در سازمان و رسیدگی به شکایات از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن - 12 اسلاید

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن - 12 اسلاید

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن - 12 اسلاید

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن

پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن

تعریف سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری عبارت است از خرید دارایی (فیزیکی یا مالی) به منظور کسب بازدهی از آن. به بیان ساده تر ، سرمایه گذاری به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده است.

سرمایه گذاری می تواند در دارئی های فیزیکی مثل خرید دارئی های حقیقی، فلزات گرانبها، کلکسیونها و ... ویا در دارئی های مالی ( اوراق یا اسنادی که نوعی حقوق و ادعا برای دارنده آن نسبت به صادر کنندگان این اوراق ایجاد می کند) مثل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بازار سرمایه صورت گیرد.
اوراق بهادار بازار سرمایه:
اوراق بهادار با درآمد ثابت:
اوراق قرضه دولتی
اوراق قرضه سازمان های دولتی
اوراق قرضه شهرداری ها
اوراق قرضه شرکت ها

اوراق سهام :
سهام ممتاز
سهام عادی

اوراق مشتقه:
پیمان آتی
برگ اختیار معامله
سوآپ ( معاوضه)
قرضه ساختاری
ساختار بازرارها ی بورس اوراق بها دار :

الف ) بازار دست اول ( اولیه )

ب) بازار دست دوم ( ثانویه )

ج ) بازار دست سوم ( خارج از بورس )
د) بازار چهارم
بازار اولیه:
یک بازار مالی است که در آن ، اوراق بهادار به نخستین خریداران فروخته می شود. این کار می تواند از طریق خود شرکت یا موسسه انتشاردهنده اوراق یا از طریق موسسه های تامین سرمایه انجام شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده - 27 اسلاید

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده

پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده

فرآورده هاي گوشتي به فرآورده هايي اطلاق مي شود كه حداقل نيمي از آن را گوشت تشكيل داده باشد. از نظر تكنولوژي فرآورده هاي گوشتي را به چهار دسته تقسيم مي كنند :
1ـ كالباس هاي حرارت ديده
2ـ كالباس هاي خام
3ـ كالباس هاي پخته
4ـ گوشت هاي عمل آمده
كالباس هاي حرارت ديده
كالباس هاي حرارت ديده فرآورده هايي هستند كه در تهيه آنها از حرارت (حدود 70 درجه سانتي گراد) استفاده مي گردد و متشكل از گوشت، چربي و آب مي باشند. مهمترين مسئله در توليد اين گونه فرآورده ها اين است كه تركيبات فوق و مواد افزودني به آن به صورتي آميخته گردند كه هنگام حرارت دادن از يكديگر جدا نشده و فرآورده توليد شده داراي قوام و قابليت برش مطلوب باشد.
مواد تشكيل دهنده و افزودني كالباس حرارت ديده
1ـ گوشت
گوشت مورد استفاده بايد ظرفيت نگهداري آب بالايي داشته باشد. بهترين و و مناسب ترين گوشت جهت تهيه كالباس حرارت ديده گوشت گرم مي باشد كه عبارت است از گوشت حاصله از دام هاي كشتاري قبل از آغاز جمود نعشي. به طور متوسط اين زمان را تا حدود 6 ساعت پس ازكشتار تخمين مي زنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي مثل كالباسهاي حرارت ديده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط - 38 اسلاید

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط

پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست
( مصوب 28/3/1353 و اصلاحيه 24/8/1371)
اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجی به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزانی که کيفيت فيزيکی يا شيميائی يا بيولوژيک آن را به طوريکه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تعريف فاضلاب
عبارتست از جريان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعاليتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاينده های مختلف فيزيکی ، شيميائی و بيولوژيکی بوده و با آلودگی محيط زيست، سلامت انسانها را به مخاطره بياندازد
انواع فاضلاب
فاضلاب شهري ( فاضلاب خانگي خالص، فاضلاب اماكن عمومي و رستورانها و ..، فاضلاب كارگاههاي صنعتي كوچك داخل شهر)
فاضلاب صنعتي
فاضلاب كشاورزي
فاضلاب مربوط به روانابهاي سطحي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب كنترلهاي كيفي فاضلاب توسط بهداشت محيط از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نایاب ضربه به سر - 75 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضربه به سر - 75 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضربه به سر - 75 اسلاید

پاورپوینت نایاب ضربه به سر

پاورپوینت نایاب ضربه به سر

پاورپوینت نایاب ضربه به سر

پاورپوینت نایاب ضربه به سر

پاورپوینت نایاب ضربه به سر

پاورپوینت نایاب ضربه به سر

Trauma
تروما به جراحت‌های شدیدی اطلاق می ‌گردد که در اثر وقوع حادثه یا تصادف به ‌وجود می ‌آیند.
در وضعیت‌هایی که شخص در اثر عفونت دچار تب‌های شدید می ‌گردد و یا در انواع سوختگی‌ها، بروز شکستگی‌های مختلف استخوانی، حتی زمان وقوع شوک شدید عاطفی و مسمومیت‌های شیمیایی، بدن با یک استرس و بحران شدید مواجه می‌ گردد که در اصطلاح به آن "تروما" گفته می‌ شود.
علل ضربه مغزی
علت ضربه به سر در كشورهاي مختلف متفاوت است.
مهمترين عامل حوادث مربوط به وسايل نقليه ميباشد.
50%قربانيان سرنشينان وسايل نقليه هستند.
موتور سواران، عابرين پياده ، دوچرخه سواران و ... در مراحل بعدي هستند.
در ایران مهمترین علت ضربه به سر تصادفات رانندگی است.
شكستگيهاي جمجمه
تعریف: شكستگي هاي جمجمه از هم گسيختگي انسجام جمجمه به
علت تروماي شديد است.

انواع شكستگيهاي جمجمه:
شکستگی از هم گسيختگي در انسجام استخوان است. شامل:
1- ساده (خطي) (Linear)
2- خرد شده (comminuted) : عبارتست از خط شكستگي متعدد يا خرد شده
3- - فرورفته :(Depressed) وقتي قطعات استخوان به داخل بافت مغز فرو رود، شكستگي فرو رفته مي باشد.
4 - قاعده اي ( Basilar) : به شكستگي قاعده جمجمه، شكستگي بازيلار گفته مي شود.
انواع ضربه مغزی
تکان مغزی: concussion
پس از ضربه به سر، ازبین رفتن موقت عملکرد عصبی، بدون هیچگونه آسیب ساختاری آشکار را تکان مغزی می دانند.

دو نوع تکان مغزی وجود دارد:
خفیف : شدت ضربه به حدی است که فقط موجب سرگیجه، عدم آگاهی و اختلال در هوشیاری می شود. مدت زمانی که فرد هوشیاریش را از دست می دهد کمتر از 30 دقیقه است.
علائم ممکن است بصورت تشنج، سردرد، سرگیجه، تحریک پذیری، خستگی، و کاهش تمرکز دیده می شوند.
کلاسیک: حداقل فرد 6 ساعت هوشیاریش را از دست میدهد، از دست دادن هوشیاری معمولا با فراموشی پس از ضربه همراه است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب ضربه به سر است

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب ضربه به سر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید

اهداف فصل اول:
بررسی فرایندها به هنگام حل شدن یک اسید در آب
تعریف اسید وباز طبق نظریه لوری –برونستد
مفهوم خود یونش آب
مفهوم PH
اسیدهاوبازهای متداول
مفهوم عبارت ثابت تفکیک اسید
مفهوم ثابت تفکیک باز
ارتباط قدرت اسیدی با ماهیت پیوند
مفهوم اسید وباز طبق نظریه لویس
بازها مزه تلخ ویژه‌ای دارند0
در اثر تماس با بازها احساس لیزی می شود0
بازها موجب آبی شدن رنگ لیتموس می شوند0
با بسیاری از نمکهای فلزات واکنش داده ورسوب تولید می‌کنند.
کار کردن با HClمایع سخت ونامطلوب است0
HClمایع رسانای بسیار ضعیف الکتریسته است0
محلول HClخشک در بنزن رسانای الکتریسته نیست0
افزودن فلز فعالی چون روی به محلول HCl در بنزن هیچ شاهدی دال بر واکنش شیمیایی به دست نمی دهد0
HCl در آب بسیار انحلال پذیر است که می توان آنرا به وسیله فواره هیدروژن کلرید نشان داد0

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت نایاب شیمی عمومی 2 - 365 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

پاورپوینت عوارض کانال (تداخل نمونه ها نویز فیدینگ) آنالیز خطا کدینگ کانال - 25 اسلاید

در یک سیستم باینری مبتنی بر شکل موج دو قطبی +A و –Aو با تصور اینکه تنها عامل ایجاد کننده خطاء نویز باشد، در دو وضعیت با خطا مواجهه میگردیم:

§دامنۀA ارسال شده، ولی ولتاژی که در گیرنده احساس شده AT+N<0 میباشد (“1” ارسال شده، ولی “0” دریافت نمودیم).

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید

قصیده: قالب شعری است که قافیة مصراع اول با مصراع های زوج یکسان است و تعداد ابیات آن از پانزده بیست بیشتر است ، درون مایه قصیده: مدح ، ثنا، وصف ، پند و اندرز، حکمت و عرفان است.

 

- مطلع: بیت نخست قصیده که شاعر با ایجاد جذابیّت مطلع مخاطب را به خواندن شعر تشویق می کند.

*بیت مطلع قصیده مصرّع است (یعنی هر دو مصراع دارای قافیه است).

- تغزّل تشبیب : مقدمة قصیده است با محتوایی عشق ، یاد جوانی، وصف طبیعت به قصدآماده کردن ذهن مخاطب .

- تخلّص: بیتی که شاعر به یاری آن تغزّل را به تنة اصلی پیوند می زند و بارهایی از مقدمه به  اصل گفتار می پردازد به عبارتی رابطة میان مقدمه و تنة اصلی قصیده است.

*زیباترین تخلص، تخلص یک بیتی است که از ایجاز بیشتری بهره مند است.

- تنة اصلی قصیده و ویژگی های آن: اصلی ترین قسمت قصیده  مقصود اصلی شاعر را در بردارد

  محتوای اصلی قصیده (مدح، رثا، وصف ، پند و اندرز،  حکمت و عرفان، می تواند باشد.

-شرایط و دعا: ابیات پایانی که شاعر با بیان شرط هایی برای ممدوح خود عمر جاودانی طلب می­کند.

- مقطع: بیت آخر قصیده که شاعر در انتخاب الفاط آن دقت فراوان دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت نایاب آرایه های ادبی یازدهم انسانی قصیده و غزل - 13 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت نایاب زندگینامه امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب زندگینامه امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب زندگینامه امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب  زندگینامه  امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب  زندگینامه  امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب  زندگینامه  امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب  زندگینامه  امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب  زندگینامه  امام رضا - 10 اسلاید

پاورپوینت نایاب  زندگینامه  امام رضا - 10 اسلاید

 

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید 

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید 

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید 

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید 

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید 

پاورپوینت با کیفیت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب - 45 اسلاید 

فهرست مطالب

روند های کلان جمعیتی و اقتصادی بعد از انقلاب

عملکردهای کلان صنعتی

موانع و چالش های استمرار توسعه

نقش ایرانیان خارج از کشور

عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب: عوامل موثر بر عملکرد

بعد از انقلاب چند عامل مهم موجب کاهش تولید اقتصادی کشور شد:

خروج مدیران با تجربه و تصدی مدیران جوان، بی تجربه، و بدون دانش اداره مجمو عه ها، و بدون برنامه حساب شده در سطوح مختلف اداره کشور.

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت غنـي سازي گاز ‍Co2  و تأثيـرات آن بـر روي  فرآيندهاي زيستي گيـاه - 18 اسلاید

اعمال مديريتهاي لازم جهت جذب بيشتر  CO2 بوسيلة گياه

à نقش خاك :

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید

انعطاف پذيري عصبي
انعطاف پذيري در حال رشد
دوره حساس Sensitive period
دوره حساس مفهومي است که به مشاهده انواعي از انعطاف پذيري مغز که فقط مي‌تواند در دوره‌ي خاصي از رشد رخ دهد، اطلاق مي‌شود.
دوره بحراني Critical period
در اين بازه سيستم هنوز نسبت به برگرداندن دستکاري انجام شده تأثير مي‌پذيرد ولي نمي‌تواند رشد طبيعي خود را داشته باشد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با کیفیت انعطاف پذيري عصبي - 22 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید

کوفاکتورها
آنزیمها صرفا یک ماده پروتئنی خالص نبوده و با مواد غیرپروتئینی مثل یونهای فلزی و یا مولکولهای آلی غیرپروتئینی با وزن کم همراه هستند. این مواد کوفاکتور نامیده می شوند.
قسمت پروتئینی آنزیم = آپوآنزیم
آنزیم همراه با کوفاکتور = هولوآنزیم
ویتامین در ساختمان کوفاکتور = کوآنزیم
نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید NAD از مهمترین کوآنزیمهاست
فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با کیفیت آنزيم ها  -75 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید

ایزومرازها:
در علم بیوشیمی ایزومرازها آنزیمهایی هستند که واکنشهای تشکیل ایزومرها را کاتالیز می‌کنند.

مانند آنزیم راسماز که از-L آلانین ترکیب ایزومری-D آلانین را می‌سازد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با کیفیت آنزیم ها - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

تحقیق زندگینامه سید رضی - 45 صفحه وورد

الف: ستاره ای از افق بغداد

در اواسط قرن چهارم از افق بغداد درخشیدن گرفت و نور امیدی در دل عاشقان ولایت و طالبیان نشست. او در سال 359 هـ. در محله شیعه نشین کرخ بغداد در خانه ای که از گلهای عطر آگین ایمان و اخلاص و روشنائی علم و عمل آذین بندی شده بود دیده به جهان گشود ک بعدها جهان را پر از افتخاراتش نمود. برا ین مولود مبارک از میان نامهای اصیل نام پرافتخار و زیبای« محمد» نهادند.

 محمد که بعدها به «شریف رضی» و«سیدرضی» شهرت یافت، از خاندانی  برخاست که همه از بزرگان دین و عالمان و عابدان و زاهدان و پارسایان بی نظیر روزگار بودند. و به گواه تاریخ هر یک از آنها فروغ انجمن هستی و ماه عالمتاب دوره های تار ظلمت تاریخ و ستارگان پرفروغ در جهان تاریک جهل و نادانی بوده اند و هرکدام در روزگار خود منادیان و داعیان حقیقت بشمار مِیرفتند. در این بخش سعی خواهیم نمود تا با پرداختن به زندگی این بزرگمرد تاریخ تشیع و با معرفی نام و نشانی او وا صل ونسب و خانواده اش چشمه خورشید را بشکافیم تا بتوانیم او را در حد امکان شناخته و بشناسانیم.

 ب: شجره نامه

وی ابوالحسن محمد بن أبی احمد، حسین بن موسی ابرش ابن محمد الاعرج بن أبی سبحه بن ابراهیم المرتضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسن بن علی بن ابیطالب(ع) است.[1]

پدر و مادر سیدرضی هر دو از سادات علوی و نوادگان سرورازادگان جهان حضرت حسین بن علی(ع) بودند. نسبت وی با پنج واسطه به امام هفتم(ع) می رسد.[2] از اینرو گاهی شریف رضی را «موسوی» مِی گویند که جد پنجم رضی امام موسی کاظم (ع) در سلسله ی اجداد او تا حضرت علی(ع) قرار دارد که در شهر مدینه سکونت داشت و مهدی عباسی او را به بغداد آورد. [3]  لذا بسیاری از فرزندان ذکور این امام همام به تبع انتقال او  به عراق آمدند و ساکن عراق شدند. از جمله ی آنها که در بصره سکونت یافت موسی الاصغر معروف به أبرش بود که جدّ اول رضی بشمار می رود و سه فرزند پسر به نامهای ابوطالب حسن، أبواحمد حسین و ابوعبدالله احمد از او به یادگار ماند.

 از میان فرزندان او حسن در بصره ماند و حسین پدر سید رضی و عمویش احمد به بغداد آمدند. سید رضی نه تنها از طرف پدر بلکه از طرف مادر نیز به دودمان شریف علوی می رسد که او نیز از تبار